Úřad musí fungovat ve prospěch města


Jaroslav CervinkajVážení spoluobčané, čtenáři a příznivci Poděbradských novin, do rukou se vám dostává další číslo tohoto periodika, které vás i nadále bude ve čtrnáctidenní frekvenci informovat o dění v Poděbradech, zejména o tom, co se v Poděbradech připravuje. Především v tom vidím poslání Poděbradských novin. Nadále bude též k dispozici jejich elektronická podoba, umožňující zveřejnění obsáhlejších příspěvků, jejichž obsah přesáhl možnosti zveřejnění v tištěné podobě. Věřím, že výstup práce redakčního týmu zaujme čtenáře a bude vnímán jako nezávislý a objektivní.


Uběhlo 100 dní práce nového zastupitelstva města a vedení radnice. Oblast investic a majetku náleží do působnosti starosty města. První místostarosta se věnuje komisím a výborům, oblasti školství a sociální oblasti a druhý místostarosta organizacím města – Technické služby, Městská realitní. Sport, kultura a rozvoj města je oblast společná pro všechny uvolněné zastupitele a rovněž se na nich podílí další členové rady města.


Mých 20 pracovních let ve samosprávě a státní správě je dlouhá doba plná získaných zkušeností, která mi dává možnost mnohé hodnotit. Bohužel musím konstatovat, že některé skutečnosti, s nimiž jsme měli dosud možnost se na radnici seznámit, z mého pohledu moc optimisticky nevypadají. Naléhavý je stav majetku města, včetně některých dlouhodobě nevyužívaných a chátrajících nemovitostí. Další oblastí intenzivní práce jsou investiční akce – rekonstrukce sportovní haly BIOS, která započala s řadou nečekaných problémů, počínajících již u projektu. Probíhají jednání k rekonstrukci Revoluční ulice se všemi zúčastněnými subjekty. Máme za sebou schválení schodkového rozpočtu pro rok 2019, kdy byl schodek pokryt smlouvou o úvěru ve výši 50 mil. Kč (rekonstrukce haly BIOS). Dokončuje se uzávěrka hospodaření města Poděbrady za rok 2018, včetně inventury majetku. Rovněž řešíme organizační strukturu úřadu a jeho personální složení. Často se setkáváme s přesouváním úkolů mezi některými úseky, přičemž lze pak těžko určit konkrétní odpovědnost. Jsme si vědomi, že některá rozhodnutí vedení města nebudou pro úředníky populární, ale naším cílem je, aby úřad fungoval profesionálně ve prospěch města, a finance na jeho provoz byly účelně vynaloženy.


Mimo tyto interní a místní věci běží řada dalších aktivit města, a to i vnějších vztahů a komunikace. V pondělí 4. března již tradičně oslavíme Den Poděbrad, při kterém se vedení města sejde s řadou místních aktivních spoluobčanů, a při slavnostním galavečeru v divadle Na Kovárně budou předány městské ceny. Velmi kladně vnímám několik setkání s majitelem a vedením lázní, kdy se jeví aktivní spolupráce. Aktivity města sahají i mimo jeho území. Jakožto zástupce členského města Sdružení lázeňských míst ČR jsem byl na jeho lednovém sněmu zvolen členem rady, a tak navázal na předchozí zastoupení Poděbrad v tomto orgánu. Čtyřčlenná poděbradská delegace v prosinci navštívila francouzské partnerské město Vertou a dohodla zde další konkrétní spolupráci v letošním roce. Poděbrady v lednu navštívil velvyslanec Ukrajiny a v únoru velvyslanec Litvy.


Tolik jen velmi stručný výčet z aktivit města, jejichž cílem je rozvoj, zachování či zlepšení pohody bydlení v Poděbradech a spokojeností místních i všech našich návštěvníků.  

Jaroslav Červinka, starosta města

(21. 2. 2019)

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY