Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

Jejich zásadní odlišnost od komisí je vyjádřena v názvu tohoto článku. Výbory jsou totiž ze zákona iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce, které je zřizuje a volí všechny jejich členy. Tomu také výbory předkládají svá stanoviska a návrhy. Je třeba dodat, že zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční výbor a kontrolní výbor. Dále může zastupitelstvo v částech obce zřídit osadní nebo místní výbory.
V čele finančního výboru a kontrolního výboru stojí předseda, kterého volí zastupitelstvo a který musí být členem zastupitelstva. Počet členů těchto výborů určuje zastupitelstvo a musí být vždy lichý. Oba výbory plní úkoly, které jsou dané zákonem a kterými je pověří zastupitelstvo, jemuž se také ze své činnosti zodpovídají.
Současné zastupitelstvo našeho města rozhodlo, že finanční výbor bude mít 9 členů a kontrolní výbor 11 členů. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Petr Fiala a předsedou kontrolního výboru PaedDr. Miroslav Káninský.
Dále současné zastupitelstvo zřídilo pět místních výborů, a to pro městské části Přední Lhota, Polabec, Kluk, Velké Zboží a nově též pro městskou část Žižkov. Určilo, že všechny místní výbory mohou mít maximálně 11 členů. Dle zákona mohou být členy místních výborů pouze ti občané obce, kteří mají trvalý pobyt v té části obce, pro kterou je daný místní výbor zřízen.

Bližší informace o výborech a o jejich složení můžete nalézt na webových stránkách http://www.mesto-podebrady.cz v rubrice „Výbory a komise“, odkaz na ni naleznete na úvodní stránce vlevo nahoře pod leteckým snímkem poděbradského náměstí.
Text: Mgr. Roman Schulz, 1. místostarosta Poděbrad

Výbory jako orgány zastupitelstva obce


V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.


Jejich zásadní odlišnost od komisí je vyjádřena v názvu tohoto článku. Výbory jsou totiž ze zákona iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce, které je zřizuje a volí všechny jejich členy. Tomu také výbory předkládají svá stanoviska a návrhy. Je třeba dodat, že zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční výbor a kontrolní výbor. Dále může zastupitelstvo v částech obce zřídit osadní nebo místní výbory.

 

V čele finančního výboru a kontrolního výboru stojí předseda, kterého volí zastupitelstvo a který musí být členem zastupitelstva. Počet členů těchto výborů určuje zastupitelstvo a musí být vždy lichý. Oba výbory plní úkoly, které jsou dané zákonem a kterými je pověří zastupitelstvo, jemuž se také ze své činnosti zodpovídají.

 

Současné zastupitelstvo našeho města rozhodlo, že finanční výbor bude mít 9 členů a kontrolní výbor 11 členů. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Petr Fiala a předsedou kontrolního výboru PaedDr. Miroslav Káninský.

 

Dále současné zastupitelstvo zřídilo pět místních výborů, a to pro městské části Přední Lhota, Polabec, Kluk, Velké Zboží a nově též pro městskou část Žižkov. Určilo, že všechny místní výbory mohou mít maximálně 11 členů. Dle zákona mohou být členy místních výborů pouze ti občané obce, kteří mají trvalý pobyt v té části obce, pro kterou je daný místní výbor zřízen.


Bližší informace o výborech a o jejich složení můžete nalézt na webových stránkách http://www.mesto-podebrady.cz v rubrice „Výbory a komise“, odkaz na ni naleznete na úvodní stránce vlevo nahoře pod leteckým snímkem poděbradského náměstí.

 

Text: Mgr. Roman Schulz, 1. místostarosta Poděbrad

(7. 3. 2019)

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY