Komise jako orgán rady obce

 

Před několika týdny zahájilo svou činnost v tomto volebním období celkem 17 komisí. Čtyři z nich zřizuje dle zákona starosta. Těmi se tedy v následujícím textu zabývat nebudu.


Některé ze „zbylých“ 13 komisí pokračují ve své práci z předchozího volebního období v takřka nezměněném složení, v jiných je převážná část členů nová. Je třeba zdůraznit, že v souladu se zákonem jsou komise iniciativním a poradním orgánem rady obce, nikoliv zastupitelstva (tomu jsou ze zákona odpovědné výbory). To znamená, že právě rada obce má právo vybrat si do komisí ty členy, se kterými chce spolupracovat na řešení konkrétních problémů, které danou obec tíží. Komise jsou proto ze své činnosti odpovědné radě obce a právě jí předkládají zápisy ze svých jednání s usneseními. V těch jsou obsažena přijatá stanoviska a náměty, které radě doporučují, a rada se jimi na svých jednáních zabývá.


V čele každé komise stojí její předseda. Po organizační stránce její činnost zabezpečuje tajemník komise, který je zaměstnancem městského úřadu. Spolu s předsedou připravuje program jednání a zajišťuje pro ni potřebné podklady. Na rozdíl od členů komise však nemá hlasovací právo. Počet členů není přesně daný, takže je v jednotlivých komisích různý. Stejně tak není zákonem předepsáno, že počet členů komisí musí být lichý.


Současná rada města má velký zájem o spolupráci se všemi komisemi, které si coby své poradní orgány zřídila. Velmi dobře si uvědomuje, že tím nejhorším přístupem by byla netečnost k jejich činnosti a nezájem o jejich názory, neboť tím by jejich členy dříve či později od aktivního zájmu o věci veřejné odradila.


Bližší informace o komisích města a o jejich složení naleznete na webových stránkách http://www.mesto-podebrady.cz v rubrice „Výbory a komise“, odkaz na ni naleznete na úvodní stránce vlevo nahoře pod leteckým snímkem poděbradského náměstí.

Mgr. Roman Schulz
1. místostarosta Poděbrad

(21. 2. 2019)

 


Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Poděbradský rallyový jezdec Václav Dunovský a Rallyesport Poděbrady se opět rozhodl pomáhat potřebným. Tentokrát se bude jednat o podporu náboru nových dárců do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, který proběhne v pátek 22. března 2019 v Poděbradech na Jiřího náměstí od 10 do 16 hodin.

celý článek >>>

Den otevřených dveří na radnici

Den otevřených dveří na radnici

Nové vedení poděbradské radnice sto dnů po převzetí zodpovědnosti za řízení městských záležitostí pozvalo občany v pondělí 11. února 2019 na sousedské popovídání spojené s prohlídkou úřadu a zpestřené skromným občerstvením.

celý článek >>>

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Uběhlo 100 dní práce nového zastupitelstva města a vedení radnice.

celý článek >>>

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Sněm Sdružení lázeňských míst ČR se konal 30. ledna 2019 v sídle pražské agentury Czech Tourism. Na programu měl volby předsedy, členů rady a revizní komise pro následující období let 2018–2022.

celý článek >>>

V Poděbradech je krásně

V Poděbradech je krásně

Dokonce i ve chvílích, kdy není úplně nejkrásnější počasí. Jsem toho mínění, že je krásně v celém Česku, čili v každém českém i moravském městě. Mám osobní zkušenosti, že ve většině případů ten dojem mívají spíše návštěvníci než stálí obyvatelé.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Především v poslední třetině loňského roku došlo hned k několika odstávkám vody v Poděbradech. Co bylo jejich důvodem?

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY