Městská realitní bilancuje

 

Asi to poslední, na co bychom v těchto téměř tropických dnech mysleli, je výroba tepla. V Městské realitní se ale právě bilancuje předchozí období a výroba tepla patří výnosově mezi stěžejní aktivity společnosti, a proto je mu věnována potřebná pozornost.


Dovolte mi, abych krátce shrnul uplynulé půlroční období a uvedl nejbližší plány v činnosti naší společnosti.


Nedávno skončila topná sezona 2016–2017. Po několika letech mírných zim byla ta letošní chladnější, s několika dny teplotních extrémů. Přesto se nám ji podařilo s našimi převážně „letitými“ kotelnami překonat bez výraznějších problémů. Bylo to jistě i díky poctivé přípravě a snaze pracovníků Městské realitní, kteří věnovali přípravě v minulém letním období potřebnou péči a v zimním období zajišťovali provoz kotelen mnohdy i za cenu přečerpání standardního pracovního časového fondu.


A co zimní provoz přinesl v číslech:


•    na vytápění se spotřebovalo 1,3 mil. m3 zemního plynu za více než 13 mil. Kč,
•    celkem bylo vyrobeno 35 201 GJ tepla,
•    oproti předchozí sezoně bylo spotřebováno o 1,5 % více zemního plynu s o 0,75 % nižšími náklady a vyrobeno bylo přes 3 % více tepla.


Uvedená čísla signalizují příznivý vývoj ve výrobě tepla. Jednak došlo ke snížení nákladů na palivo, což bude znamenat nižší cenu tepla v příštím vyúčtování.


Dále jsme zaznamenali zlepšení účinnosti při výrobě tepla. To bylo zřejmé především u zásadně opravené kotelny v ulici Boučkova, kde spotřeba paliva klesla o více než 16 %. Podobná, ale ještě zásadnější oprava – revitalizace, je připravována i pro kotelny v oblasti Žižkov. Realizace akce však bude podmíněna příznivým přijetím návrhu všemi odběrateli tepla a především jejich souhlasem s odběrem tepla na dlouhodobém základě.


Celkově skončila naše společnost, jejímž 100% vlastníkem je město Poděbrady, za 1. kvartál tohoto roku v kladných číslech. Výnosy se podařilo zvýšit o 10 % na 8,7 mil. Kč, při zajištění poklesu nákladů o 11 % na 7,9 mil. Kč.


V oblasti pronájmu nebytových prostor bych zmínil novou dohodu s nymburským pivovarem, kdy by mělo dojít k významnému zlepšení kvality poskytovaných služeb u provozovny „Hospůdky na Ostende“. Jedná se o strategicky umístěnou provozovnu přímo u cyklostezky, kde je k dispozici i široké sportovní zázemí.


Věřím, že se již naši společnost daří personálně i finančně stabilizovat a že se již budeme moci v novém složení plně soustředit na další zkvalitňování služeb pro naše klienty a další zlepšování finančních výsledků především pro našeho vlastníka.


Přeji všem našim klientům, zaměstnancům a dalším občanům Poděbrad příjemné prázdniny bez úrazů a budu se těšit na další spolupráci v dalším období.

Jaroslav Beneš,
ředitel Městské realitní, a. s.

 


Reakce radnice na tvrzení Dr. Mikolandy

Reakce radnice na tvrzení Dr. Mikolandy

Vyjádření města Poděbrady k publikační činnosti RNDr. Mikolandy v Poděbradských novinách.

celý článek >>>

Omluva obyvatelům v ulici Revoluční

Omluva obyvatelům v ulici Revoluční

Město a Městský úřad Poděbrady se omlouvají občanům, kteří žijí v ulici Revoluční nebo ji užívají, za zdržení rekonstrukce této ulice z důvodu špatného postupu stavebního úřadu.

celý článek >>>

Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“

Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“

Přestože Středočeský kraj zahájil přípravu rekonstrukce Revoluční ulice v Poděbradech už před třemi roky, stále se mu nedaří získat pro zahájení stavebních prací nezbytná povolení.

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být XI.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být XI.

V seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představujeme poslední lokalitu. Také ta by se mohla v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

Noční klid a předzahrádky v Poděbradech

Noční klid a předzahrádky v Poděbradech

S ohledem na množící se fámy, že provozní dobu restaurací a předzahrádek v Poděbradech v nočních hodinách ovlivňuje radnice, je opět na pořadu vysvětlení faktů.

celý článek >>>

Jezero po roce ožilo. Dětmi, minigolfem a abnormálním „hicem“

Jezero po roce ožilo. Dětmi, minigolfem a abnormálním „hicem“

Novou sezonu na poděbradském Jezeře „odemkly“ tropické teploty a (úsměvy) prosluněný dětský den.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

Jarní únava? Kdeže. Dělníci ve městě nemají o práci nouzi

Jarní únava? Kdeže. Dělníci ve městě nemají o práci nouzi

Ačkoliv se několik klíčových projektů města nedaří prozatím dotáhnout do úspěšného finiše, mnoho dalších už „zdobí“ všechna potřebná razítka.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY