Městská realitní bilancuje

 

Asi to poslední, na co bychom v těchto téměř tropických dnech mysleli, je výroba tepla. V Městské realitní se ale právě bilancuje předchozí období a výroba tepla patří výnosově mezi stěžejní aktivity společnosti, a proto je mu věnována potřebná pozornost.


Dovolte mi, abych krátce shrnul uplynulé půlroční období a uvedl nejbližší plány v činnosti naší společnosti.


Nedávno skončila topná sezona 2016–2017. Po několika letech mírných zim byla ta letošní chladnější, s několika dny teplotních extrémů. Přesto se nám ji podařilo s našimi převážně „letitými“ kotelnami překonat bez výraznějších problémů. Bylo to jistě i díky poctivé přípravě a snaze pracovníků Městské realitní, kteří věnovali přípravě v minulém letním období potřebnou péči a v zimním období zajišťovali provoz kotelen mnohdy i za cenu přečerpání standardního pracovního časového fondu.


A co zimní provoz přinesl v číslech:


•    na vytápění se spotřebovalo 1,3 mil. m3 zemního plynu za více než 13 mil. Kč,
•    celkem bylo vyrobeno 35 201 GJ tepla,
•    oproti předchozí sezoně bylo spotřebováno o 1,5 % více zemního plynu s o 0,75 % nižšími náklady a vyrobeno bylo přes 3 % více tepla.


Uvedená čísla signalizují příznivý vývoj ve výrobě tepla. Jednak došlo ke snížení nákladů na palivo, což bude znamenat nižší cenu tepla v příštím vyúčtování.


Dále jsme zaznamenali zlepšení účinnosti při výrobě tepla. To bylo zřejmé především u zásadně opravené kotelny v ulici Boučkova, kde spotřeba paliva klesla o více než 16 %. Podobná, ale ještě zásadnější oprava – revitalizace, je připravována i pro kotelny v oblasti Žižkov. Realizace akce však bude podmíněna příznivým přijetím návrhu všemi odběrateli tepla a především jejich souhlasem s odběrem tepla na dlouhodobém základě.


Celkově skončila naše společnost, jejímž 100% vlastníkem je město Poděbrady, za 1. kvartál tohoto roku v kladných číslech. Výnosy se podařilo zvýšit o 10 % na 8,7 mil. Kč, při zajištění poklesu nákladů o 11 % na 7,9 mil. Kč.


V oblasti pronájmu nebytových prostor bych zmínil novou dohodu s nymburským pivovarem, kdy by mělo dojít k významnému zlepšení kvality poskytovaných služeb u provozovny „Hospůdky na Ostende“. Jedná se o strategicky umístěnou provozovnu přímo u cyklostezky, kde je k dispozici i široké sportovní zázemí.


Věřím, že se již naši společnost daří personálně i finančně stabilizovat a že se již budeme moci v novém složení plně soustředit na další zkvalitňování služeb pro naše klienty a další zlepšování finančních výsledků především pro našeho vlastníka.


Přeji všem našim klientům, zaměstnancům a dalším občanům Poděbrad příjemné prázdniny bez úrazů a budu se těšit na další spolupráci v dalším období.

Jaroslav Beneš,
ředitel Městské realitní, a. s.

 


Sociální oblast ve městě – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma (4. díl)

Sociální oblast ve městě – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma (4. díl)

Můžete se na nás s důvěrou a bez obav obrátit. Většina neřešitelných situací se stává jednodušší, jsou-li na ni dva…

celý článek >>>

 ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: únor 2018.

celý článek >>>

Jaké chodníky se letos opraví?

Jaké chodníky se letos opraví?

Rada města schválila plán oprav řady poděbradských chodníků.

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být II.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být II.

Ve druhém díle seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představíme další 2 místa. Ta by se mohla v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

Smetiště místo upravené „brány do města“. Platí na nádraží zákaz úklidu?

Smetiště místo upravené „brány do města“. Platí na nádraží zákaz úklidu?

Začátkem roku se poděbradské nádraží proměnilo v mírné nadsázce ve smeťák. Proč bylo jedno z nejfrekventovanějších míst ve městě a důstojná brána lázeňského města zavalena odpadky a nepořádkem?

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být I.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být I.

V minulém vydání PN jsme zveřejnili „letmý“ náhled do obsáhlé práce Ateliéru Šteflovi, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech. V následujícím seriálu vás s tímto přínosným a hodnotným dokumentem seznámíme detailněji, a přineseme tak vizuální potvrzení, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

Novinka v parku: plastika „Po koupeli“

Novinka v parku: plastika „Po koupeli“

Horní část parku zdobí od prosince minulého roku nová socha.

celý článek >>>

 Sociální oblast ve městě – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma (3. díl)

Sociální oblast ve městě – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma (3. díl)

Můžete se na nás s důvěrou a bez obav obrátit. Většina neřešitelných situací se stává jednoduššími, jsou-li na ni dva…

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY