Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

 

V pohledu na 2. jednání zastupitelstva města nechci reagovat na článek pana Káninského v předchozím vydání Poděbradských novin. Jeho způsob komunikace s lidmi s odlišným názorem, který místo používání relevantních a nezávislých argumentů spočívá v zesměšňování protivníka, nálepkování negativními přívlastky a agresivních výpadech, je mi zcela cizí.


S kolegou Ing. Radkem Smejkalem z uskupení POP jsme se na zasedání několikrát pokusili ovlivnit rozhodnutí současné koalice. O co kratší byla diskuze k prvním třinácti bodům, o to delší výměna názorů proběhla u návrhu na odstranění objektu kotelny u Gymnázia Jiřího z Poděbrad. Bývalý starosta Dr. Langr sdělil, že stavba je ve vlastnictví města, zatímco pozemek, na kterém stojí, ve vlastnictví Středočeského kraje. Stejně tak je vlastnictvím kraje i část pozemku, na kterém leží hřiště ZŠ Václava Havla. Vedení města proto v minulých letech usilovalo o dohodu s krajem. Objekt kotelny se mohl buď odstranit, nebo po přestavbě využít jinak a současně se mohlo vyřešit převedení pozemku StčK pod hřištěm do vlastnictví města. Přidali jsme se k zástupcům VPP ve snaze přesvědčit zastupitelstvo, aby odmítlo rozhodnutí zbourat kotelnu na náklady města bez jakékoliv kompenzace ze strany kraje. Cena demolice byla podle materiálů pro ZM vyčíslena na 1,58 milionu Kč! Podpořili jsme návrh, aby se jednalo s krajem o směně pozemku. Koalicí byl však odhlasován návrh původní, který považujeme za nehospodárný a pro město velmi nevýhodný. Nezbývá než doufat v ochotu kraje i tak jednat o pozemku pod hřištěm ZŠ Václava Havla.


Marně jsme bojovali za úpravu usnesení týkajícího se výstavby OC Billa u Bažantnice. Pokusili jsme se shrnout problémy, které se v lokalitě Jamborovky a Bažantnice projevují. Kolega Smejkal citoval z dopisu místní obyvatelky, aby ilustroval, že původně šlo o území, kterým protékala Jamborovka, jež měla schopnost odvádět z území přebytečnou srážkovou vodu a území zvládalo i zvýšenou podzemní vodu díky zeleným plochám a zahrádkářské kolonii. Po zatrubnění Jamborovky v některých úsecích (což bylo umožněno tím, že nebyla prohlášena za vodní tok), parcelací území a počínající výstavbou došlo ke zhutnění půdy a zhoršení podmínek pro odvod srážkové vody a možnost jejího zasakování. Na tato rizika upozornilo několik studií a stanovisek odborníků, jež však nebyla brána v potaz, a proti nim byl postaven „pravý“ posudek vyhotovený dr. Mikolandou na konci roku 2018 na žádost pana starosty. Považujeme ho však za účelový, mimo jiné proto, že jako jediný dochází k opačným závěrům než předchozí, a k projednávanému bodu nedostatečný – opírá se o staré vrty a řeší pouze ulici Revoluční. To, že ho dr. Mikolanda vyhotovil údajně zdarma, není standardní a samo o sobě zárukou jeho kvality. Naopak svědčí o záměru znevěrohodnit postup minulého vedení města, které rozhodlo obnovit dešťovou kanalizaci, která by chránila naše spoluobčany před kritickou vodou v daném území.


Dále jsme zmínili čerstvý rozsudek Krajského soudu v Praze, který stručně řečeno ukládá krajskému úřadu vrátit k projednání rozhodnutí ve věci stavebního povolení v této oblasti v roce 2010 a otevírá i možnost obnovy řízení na MěÚ Poděbrady. Poukázali jsme tak na to, že v celé oblasti jde o několik spojitých problémů, které jsou složité, a proto si zaslouží komplexní posouzení a řešení. Nejen z uvedených materiálů je podle nás zřejmé, že stavební činností se zásadně změnila situace hospodaření s podzemní a dešťovou vodou v této oblasti. Je nanejvýš pravděpodobné, že další výstavba (včetně vytváření betonových ploch, ukládání podzemních nádrží atp.) možnosti zasakování opět omezí. Proto jsme žádali, aby se zahájil dlouhodobý nezávislý hydrogeologický průzkum současného stavu oblasti. Chtěli jsme, aby výsledky průzkumu a případná nutná opatření (včetně jejich spolufinancování) byly závazné i pro obě strany plánovací smlouvy, tedy investora OC Billa i město.


Za tuto snahu jsme byli nařčeni z obstrukcí, nekompetentnosti a dokonce byly pokusy o okamžité ukončení diskuze. Námi navrhované usnesení neodsouvalo plánovací smlouvu. Pouze do ní doplňovalo povinnost akceptovat výsledky průzkumu. Naše návrhy však byly spíše zesměšněny a odhlasovalo se původní usnesení. Chtěli bychom věřit, že se splní předpověď pana starosty, že bleskové povodně se nebudou opakovat a podzemní voda se udrží na požadované výši. Jak jsem řekla na ZM, mám v úmyslu i nadále získávat informace k tomuto bodu a situaci sledovat z věcného i právního hlediska.


Na závěr nás alespoň potěšil bod týkající se rozpočtových opatření. Zásadní je rozhodnutí, kterým se do rozpočtu odboru investic dodalo 11,5 mil. Kč na obnovu veřejného osvětlení – II. etapa obnovy. Při projednávání rozpočtu na konci roku jsme připomínali potřebu a plán investovat do obnovy osvětlení na základě zpracované koncepce každý rok minimálně 7 milionů. Také potěšila odpověď na dotaz, jak vypadá stav hospodaření města na konci roku 2018 – výsledek hospodaření je lepší, než byl předpoklad rozpočtu, a „máme peněz dost“. Sice jsme se nedozvěděli přesnou částku, ale očekávání pana starosty snížit úvěr na halu BIOS na polovinu dává určitou představu. Zdá se, že při vhodných úpravách by rozpočet pro rok 2019 prošel i bez financování úvěrem a že zvěsti o zadlužení města minulým vedením byly neopodstatněné.


Zajímal mne vývoj nakládání s herbicidy s obsahem glyfosátů. Za to, že jsem nepodpořila jejich okamžitý zákaz v létě 2018, jsem byla nevybíravě napadána příznivci dnešní koalice. Dr. Mikolanda mi sdělil, že těchto herbicidů bude teď používáno o třetinu méně než v minulosti, což je příznivá zpráva. Nyní se zvažuje, jakým optimálním způsobem odstranění plevele provádět bez použití herbicidů. Teprve pak bude možné vyhlásit výběrové řízení a vhodný stroj zakoupit. Ani současné vedení města tedy reálně nemohlo k úplnému zákazu přistoupit, protože věc není tak jednoduchá, jak se zdálo.


Na závěr bych chtěla pobídnout všechny, kdo chtějí získat přesnější představu o dění na zastupitelstvu, aby se přišli podívat nebo zhlédli alespoň část z archivního záznamu na webu města. Mohlo by to být i podnětem k většímu zájmu o záležitosti města a zapojení do spolurozhodování o jeho dalším rozvoji.

Klára Jirásková, zastupitelka za POP

(4. 4. 2019)

 


„Jazz si s sebou nese příběh, který stojí za to poslouchat“

„Jazz si s sebou nese příběh, který stojí za to poslouchat“

V pátek 19. a v sobotu 20. července ovládne letní pódium na kolonádě swing a jazz. Oblíbené Poděbradské swingování bude letos sice jen dvoudenní, ale na kvalitě interpretů neubírá. O tom se dočtete v rozhovoru s dramaturgyní festivalu Janou Langrovou.

celý článek >>>

Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Oblíbený běh na tři a deset kilometrů se v tomto roce nesl v modré barvě triček, jejichž koupí přispěli účastníci akce zdravotně postiženým dětem na nákup pomůcek. Prestiž závodu stoupla zrychlením hlavního běhu i vyšším počtem závodníků a pořadatelé si vytyčili vyšší cíl tím, že pomohou třem (oproti loňským dvěma) dětem s handicapem. A podařilo se. Běžci hlavního závodu se letos rozdělili na ty před Romanem Šebrlem a ty za ním. Charitativní akcí provedla příjemná moderátorka Lucie Křížková, Miss ČR 2003.

celý článek >>>

Voda do kopce nepoteče

Voda do kopce nepoteče

Pseudozelení obstruktéři, melouni na povrchu zelení a uvnitř červení, nebo militantní ekoteroristé a sprostí vyděrači – na adresu takto profilovaných jedinců padají v obecné rovině různá podobenství. Také je nemám rád, protože za své bohaté praxe s nimi mám hodně špatných zkušeností.

celý článek >>>

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Tarif Pražské integrované dopravy může být pro cestující v obcích, které se do systému PID zapojují, v lecčems nový a někdy si nemusí být jistí, o jakou si říct jízdenku, aby pro ně byla cesta co nejlevnější. Místo tradičního počtu ujetých kilometrů se počítá cena v systému Pražské integrované dopravy podle času, který na cestě strávíte, a podle počtu tarifních pásem, která při tom projedete. Je to ve své podstatě velmi jednoduché.

celý článek >>>

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Kdybych se měl zamyslet nad stavem současné povolební situace v Poděbradech, tak z mého pohledu jde všechno, jak má. Po volbách došlo ke spojení dvou demokratických stran ODS, STANu a sdružení Naše Poděbrady. Byla vytvořena nová koalice a minulé vládnoucí figury z VPP a PoPu (Langr, Lukavec a spol.) byly nuceny přejít buď do opozice, nebo vůbec nebyly zvoleny. O tom, kdo bude stát v čele města, rozhodli voliči a nové vedení se svých úkolů ujalo na jedničku.

celý článek >>>

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

V jednom z minulých vydání PN jsme si všichni mohli přečíst článek kritizující záměr pokácet deset vzrostlých stromů taxonu Populus Nigra (pyramidální topol) v areálu TJ Bohemia Poděbrady. Diskuze poměrně hlasitě rezonovala i na sociálních sítích i na oficiálním FB profilu města Poděbrady.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY