Problém: dětská kriminalita

 

detska kriminalitaMálokdy se člověk zúčastní několikahodinové přednášky, při níž nemá potřebu po očku sledovat hodinky. Přesně taková nedávno proběhla v zasedací síni městského úřadu a věnovala se mezioborové spolupráci při potírání dětské kriminality. Lektorkou byla známá pedagožka a poradenská pracovnice Michaela Veselá, předsedkyně občanského sdružení Společně k bezpečí.


Předsedkyně pořádající poděbradské komise pro sociálně-právní ochranu dětí Jindra Dlabová vysvětlila smysl hojně navštívené akce. „Členové naší komise jsou lidé z praxe a snažíme se řešit problémy v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. A třebaže podnětem k uskutečnění přednášky byla problematika žáků, kteří přijdou do školy pod vlivem návykových látek, ukázalo se, že zajímavých témat paní Veselá otevřela mnohem víc.“

Michaela Veselá má dar emotivně vyhmátnout neskutečnou situaci a tím okamžitě vtáhnout posluchače do problému. Přičemž nezapomněla hned úvodem zdůraznit, že bez spolupráce škol, sociálních pracovníků, psychologů, lékařů a policie je předcházení dětské kriminalitě zhola nemožné. „Základem prevence je aktivní vyhledávání jedinců, kteří jsou tímto rizikovým jevem zvýšeně ohroženi. Buďto se nacházejí v problematickém místě dané lokality nebo se jedná o rizikovou cílovou skupinu,“ vysvětlila Veselá. Jako příklad uvedla skupinku školáků, kteří od šikanování spolužáků záhy přešli k týrání zvířat v obci. „Základní problém je, když mezi rodinou, školou a obcí vázne komunikace,“ podotklaVeselá.

Častým případem jsou„zlobivé“děti ve škole. „Škola má určité nástroje, které může použít, ale jsou limitované a stejně tak i pracovníci sociálně-právní ochrany mají často svázané ruce. V této situaci bez jasného řešení zlobivé dítě moc dobře ví, že je jedno, co udělá, protože společnost není schopna adekvátně reagovat. Zvláště u dospívajícího jedince je prodleva řešení velmi riziková. Pokud někdo ve škole experimentuje s návykovými látkami, je třeba okamžitě komunikovat s orgánem sociálně-právní ochrany. Kontaktování policie je na místě až v případě, kdy dítě v uvedeném stavu něco rozbíjí nebo ničí a jeho jednání se stává protiprávním.“

Text a foto: Monika Langrová

 


Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Poděbradský rallyový jezdec Václav Dunovský a Rallyesport Poděbrady se opět rozhodl pomáhat potřebným. Tentokrát se bude jednat o podporu náboru nových dárců do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, který proběhne v pátek 22. března 2019 v Poděbradech na Jiřího náměstí od 10 do 16 hodin.

celý článek >>>

Komise jako orgán rady obce

Komise jako orgán rady obce

Před několika týdny zahájilo svou činnost v tomto volebním období celkem 17 komisí. Čtyři z nich zřizuje dle zákona starosta. Těmi se tedy v následujícím textu zabývat nebudu.

celý článek >>>

Den otevřených dveří na radnici

Den otevřených dveří na radnici

Nové vedení poděbradské radnice sto dnů po převzetí zodpovědnosti za řízení městských záležitostí pozvalo občany v pondělí 11. února 2019 na sousedské popovídání spojené s prohlídkou úřadu a zpestřené skromným občerstvením.

celý článek >>>

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Uběhlo 100 dní práce nového zastupitelstva města a vedení radnice.

celý článek >>>

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Sněm Sdružení lázeňských míst ČR se konal 30. ledna 2019 v sídle pražské agentury Czech Tourism. Na programu měl volby předsedy, členů rady a revizní komise pro následující období let 2018–2022.

celý článek >>>

V Poděbradech je krásně

V Poděbradech je krásně

Dokonce i ve chvílích, kdy není úplně nejkrásnější počasí. Jsem toho mínění, že je krásně v celém Česku, čili v každém českém i moravském městě. Mám osobní zkušenosti, že ve většině případů ten dojem mívají spíše návštěvníci než stálí obyvatelé.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY