Proměna haly BIOS: tribuna v patře, posilovna i bufet

 

Za nejzásadnější projekt roku 2018 považuje vedení města rekonstrukci a rozšíření sportovní haly BIOS, která je vlajkovou lodí investic pro letošní rok. Nejzásadnější fakta, která promění dosluhující „stánek“ na Ostende v moderní arénu, přinášíme v následujících otázkách a odpovědích.

 

bios_vizualizace_

Nová podoba haly BIOS má být důstojným sportovním stánkem Poděbrad


Kdy bude rekonstrukce a rozsáhlá úprava haly BIOS zahájena?

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, po níž by – pokud půjde vše dle plánu – měla samotná rekonstrukce začít. Dělníci by práce na Ostende měli zahájit na jaře, nejpozději zkraje léta.

Jakých změn a úprav se hala BIOS dočká?

Objekt sportovní haly bude rozšířen a vznikne v něm nové hlediště pro 280 návštěvníků. Hala bude splňovat náročná kritéria ve vazbě na požadavek snížení energetické náročnosti.  „Projekt řeší i zkvalitnění jejího zázemí a vychází z požadavků města a sportovců. Při návrhu byl vzat v úvahu požadavek na navýšení počtu návštěvníků na 250–300. Z těchto důvodů je navržena dvoupodlažní přístavba haly s malým rozšířením v prostoru stávajícího parkoviště,“ řekl architekt Milan Heller, jehož společnost HM Atelier zpracovávala projektovanou dokumentaci.


Součástí rekonstrukce bude i vybudování nového parkoviště na stávajícím pozemku. Vznikne 63 stání pro automobily, z toho 4 místa pro tělesně postižené. Dojde také k nové výsadbě vzrostlé zeleně na upraveném parkovišti a kolem objektu haly.  

Co vše hala po své rekonstrukci nabídne sportovcům i hostům?

Oproti současnému stavu se navýší počet šaten pro sportovce (každá poskytne i vlastní umývárnu), místností pro trenéry a rozhodčí. „V patře je navrženo pro návštěvníky posezení v bufetu. U vstupu kromě recepce vznikne šatna pro hosty. Návštěvníci haly budou moci dále využít v přízemí sezení ve dvou řadách, v patře pak dokonce ve čtyřech. Celé přízemí bude upraveno na bezbariérové, včetně vstupů. V patře je pak naplánována například klubovna, posilovna a bufet s posezením,“ vysvětlil dále architekt Heller.

Proč se hala rozšíří jen směrem k parkovišti?

Větší rozšíření této přístavby nelze provést západním směrem, tedy k Labi, kde stojí stromořadí vzrostlých lip ani východním, kde je ubytovna.

Počítá projekt i s možnými problémy s rozvodněním Labe?

Ano, dojde proto ke zvýšení úrovně podlahy přízemí stavby o 15 cm „nad stoletou vodu“ a kolem haly bude vystavěna ochranná zídka ve velikosti půl metru, která by měla objekt ochránit před extrémními záplavami.

Město se na rekonstrukci pokoušelo neúspěšně získat dotaci. Proč bude muset kompletní náklady hradit z radniční kasy?

„Ministerstvo školství a mládeže České republiky uvedlo jako důvod pro nepřiznání dotace fakt, že část stavebních pozemků, které jsou předmětem investičního záměru, není ve vlastnictví územního samosprávného celku – tedy města, ale patří podniku Povodí Labe. Na tyto pozemky jsou sice uzavřeny nájemní smlouvy a po dokončení stavby mají přejít do vlastnictví města, nicméně tato skutečnost v naší žádosti o dotaci nebyla zohledněna,“ uvedla tisková mluvčí poděbradské radnice Lenka Hotovcová.

Nemělo by město ještě raději usilovat o novou dotaci a s rekonstrukcí počkat?

Opoziční zastupitel Jindřich Vondra kritizoval na prosincovém jednání postup vedení města, které chce halu BIOS co nejdříve rekonstruovat. „Domnívám se, že uspěchat rozhodnutí o výstavbě nové haly za městské prostředky v době, kdy město nemá společenský sál, který byl prioritou volebních programů všech zvolených stran, není rozumným řešením. Zejména proto, že vzhledem k novým skutečnostem o stavu haly se šance na získání dotace při nové žádosti významně zvyšuje. To jsou důvody, proč považuji schválení osmdesátimilionové investice za unáhlené,“ uvedl Vondra.


Podle starosty města Ladislava Langra však Vondrovo tvrzení postrádá logiku. „Jde o účelové vyjádření, kdy se záměrně překrucuje skutečnost. Otázkou totiž je, proč zastupitel Vondra, který tvrdí, že prioritou všech stran v zastupitelstvu je společenský sál, nepodpořil při hlasování ani jednu ze tří navržených variant k získání prostor v Růžovém slonu. A pokud mu varianty nevyhovovaly, proč tedy sám nenavrhl jiné řešení za svou stranu, když je to, jak říká, i jeho priorita,“ reagoval Langr.


O dotaci na rekonstrukci haly žádalo město opakovaně. „Ale vždy se vyskytl důvod, proč byla žádost zamítnuta. Financování této rozsáhlé investiční akce proběhne tedy z rozpočtu města, které v současné době těmito prostředky disponuje. Není pravdou, jak se objevují některé hlasy, že by současná koalice zadlužovala touto rekonstrukcí město do budoucna,“ podotkl dále starosta města.

Kde bude probíhat v průběhu stavby příprava sportovních oddílů, jež dlouhodobě halu BIOS využívají?

Rekonstrukce haly se realizuje na základě potřeb sportovců i škol, které ji využívají.


Nejvíce se absence využití „BIOSKY“ dotkne poděbradského basketbalového klubu, jehož všechny týmy v hale BIOS trénují a hrají mistrovská utkání. „ Je to pro nás poměrně citelný zásah. Nikdo pořádně neví, kdy rekonstrukce začne a hlavně kdy skončí. Již nyní připravujeme a zajištujeme prostory na příští sezonu, která začne fakticky od září. Je potřeba zajistit hlavně místa na tréninky a mistrovská utkání.


Mistrovská utkání dospělých a dorosteneckých složek budeme hrát v Českém Brodě,“ nastínil řešení dočasného „azylu“ sekretář klubu Basket Poděbrady Tomáš Benda.  Pro ostatní zápasy hodlají košíkáři využít některou z poděbradských tělocvičen. „Zde se jako jediná vlastně nabízí ZŠ Václava Havla. Jednání o možnosti využití haly i o víkendech proběhne v nejbližší době a já doufám, že nám škola vyjde vstříc,“ doplnil Benda.  Ve hře je i možnost, že zápasy první poloviny sezony 2018/2019 odehrají lázeňští basketbalisté na hřištích soupeře.

Text a foto: Aleš Kubelka
Vizualizace: HM Atelier
(15. 2. 2018)


Noční klid a předzahrádky v Poděbradech

Noční klid a předzahrádky v Poděbradech

S ohledem na množící se fámy, že provozní dobu restaurací a předzahrádek v Poděbradech v nočních hodinách ovlivňuje radnice, je opět na pořadu vysvětlení faktů.

celý článek >>>

Jezero po roce ožilo. Dětmi, minigolfem a abnormálním „hicem“

Jezero po roce ožilo. Dětmi, minigolfem a abnormálním „hicem“

Novou sezonu na poděbradském Jezeře „odemkly“ tropické teploty a (úsměvy) prosluněný dětský den.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

Jarní únava? Kdeže. Dělníci ve městě nemají o práci nouzi

Jarní únava? Kdeže. Dělníci ve městě nemají o práci nouzi

Ačkoliv se několik klíčových projektů města nedaří prozatím dotáhnout do úspěšného finiše, mnoho dalších už „zdobí“ všechna potřebná razítka.

celý článek >>>

Město je bohatší o Generel dopravy

Město je bohatší o Generel dopravy

V pondělí 14. května 2018 se na poděbradské radnici konala veřejná prezentace a projednání Generelu dopravy města Poděbrady.

celý článek >>>

Před školou poroste strom na památku Olgy Havlové

Před školou poroste strom na památku Olgy Havlové

Poděbradská Základní škola Václava Havla je jedním z 85 míst v republice, kde byl zasazen strom, který bude připomínat oblíbenou „první dámu“ nejranější polistopadové éry.

celý článek >>>

Na nadjezdu nelze přecházet

Na nadjezdu nelze přecházet

Stále se ozývají hlasy, které se dožadují zřízení přechodu pro chodce nebo alespoň místa pro přecházení přes nový nadjezd v místě u okružní křižovatky ulic Mánesova, Dr. Horákové a Alešova.

celý článek >>>

Deratizace potkanů ve městě

Deratizace potkanů ve městě

V souvislosti s lokálním výskytem potkanů ve městě probíhá každé čtvrtletí pokládání otrávených návnad proti těmto hlodavcům.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY