RADNICE INFORMUJE

 

Fit park Žižkov je stále funkční


Na sociálních sítích se objevují různé názory a postřehy ohledně dění kolem nás, což je pochopitelné. Bohužel jsou tyto postřehy někdy mylné. Je tomu tak například i v případě tvrzení, že na Fit parku na Žižkově (u Jednoty) jsou z pěti posilovacích strojů opravdu funkční jen dva.


Stav cvičebních prvků byl opětovně fyzicky prověřen na místě za přítomnosti vedoucího odboru investic Městského úřadu Poděbrady dne 15. 8. 2018. Všechny prvky (5 kusů) jsou bez výhrady funkční. Všechny stroje jsou certifikovány TÜV SÜD dle norem ČSN EN 957 a dle DIN EN 16630:2015 a po devíti měsících provozu nevykazují žádné závady. Stroje jsou určeny osobám minimálně 140 cm vysokým a o maximální hmotnosti 120 kg. Posilovací stroje na Fit parku jsou primárně určeny dospělým osobám, nikoliv dětem.

Městu dorazil exekuční příkaz


V polovině roku 2015 vyrostla ve Velkém Zboží v blízkosti ulice Slunečná velká hromada navezeného materiálu, jednoduše skládka. Podle zákona se jednalo o stavbu – terénní úpravy, kde stavebníkem a tedy i vlastníkem stavby byl a je poděbradský živnostník M. S. Záhy však vyšlo najevo, že stavba zatěžující okolí je prováděna bez vědomí stavebního úřadu. Proto bylo po několika jednostranných korespondencích v červnu 2016 zahájeno řízení s následným rozhodnutím o odstranění stavby. Po dobu následujících dvou let se zmíněný stavebník snažil rozhodnutí stavebního úřadu zvrátit prostřednictvím několika odvolání, ale nikdy nedokázal doložit potřebnými dokumenty, že stavba je v pořádku. Konečně 4. května 2017 nabylo rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby právní moci. V určené lhůtě pro odstranění stavby však stavebník hromady materiálu ve Velkém Zboží neodstranil. Uběhl rok a dne 14. 5. 2018 vyzval správní orgán exekuční výzvou vlastníka k odstranění stavby a určil lhůtu, ve které měla být povinnost splněna. Vlastník stavby tuto povinnost opět nesplnil. Zákony České republiky v takovém případě ukládají, že náhradní výkon plnění exekučního příkazu musí nést jiná právnická osoba, v tomto případě město Poděbrady. Jinými slovy, město bude muset zajistit odstranění skládky (pro představu se jedná o materiál o objemu cca 10 000 m3), což může být nákladově v řádu až několika milionů korun. Potom bude město celou částku po podnikavém živnostníkovi exekučně vymáhat soudní cestou. Do té doby ponesou náklady za jeho nezodpovědné podnikání všichni obyvatelé Poděbrad.

Místa pro přecházení


V souvislosti s opakovanými požadavky ze strany veřejnosti požádalo město Poděbrady Dopravní inspektorát Policie ČR (DI PČR) v Nymburce o závazné vyjádření k možnosti zřízení míst pro přecházení v ulici Dr. Horákové u kruhového objezdu (u nadjezdu) a v ulici Za Nádražím u DDM Symfonie, kde nebylo z dopravního hlediska možné zřídit přechody pro chodce. Podle vyjádření DI PČR Nymburk by doplněná místa pro přecházení mohla být chodci zaměňována svým významem s přechodem pro chodce, zatímco řidičům nevzniká na těchto místech povinnost zpomalit či zastavit. Tedy hlavním důvodem proti zřízení míst pro přecházení je obava, že může dojít ke snížení bezpečnosti provozu pro chodce i řidiče. Proto také Dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy vydal zamítavé stanovisko.


Vedení města Poděbrady rozhodnutí Dopravního inspektorátu nechápe, protože je v přímém rozporu se záměrem zákonodárce, který právě zřizováním míst pro přecházení chtěl vyjít vstříc bezpečnému překonání silnice chodci v místech, kde nelze zřizovat přechody.

Lenka Hotovcová,
vedoucí odboru kancelář starosty,
Městský úřad Poděbrady
(6. 9. 2018)


Voda do kopce nepoteče

Voda do kopce nepoteče

Pseudozelení obstruktéři, melouni na povrchu zelení a uvnitř červení, nebo militantní ekoteroristé a sprostí vyděrači – na adresu takto profilovaných jedinců padají v obecné rovině různá podobenství. Také je nemám rád, protože za své bohaté praxe s nimi mám hodně špatných zkušeností.

celý článek >>>

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Tarif Pražské integrované dopravy může být pro cestující v obcích, které se do systému PID zapojují, v lecčems nový a někdy si nemusí být jistí, o jakou si říct jízdenku, aby pro ně byla cesta co nejlevnější. Místo tradičního počtu ujetých kilometrů se počítá cena v systému Pražské integrované dopravy podle času, který na cestě strávíte, a podle počtu tarifních pásem, která při tom projedete. Je to ve své podstatě velmi jednoduché.

celý článek >>>

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

V pohledu na 2. jednání zastupitelstva města nechci reagovat na článek pana Káninského v předchozím vydání Poděbradských novin. Jeho způsob komunikace s lidmi s odlišným názorem, který místo používání relevantních a nezávislých argumentů spočívá v zesměšňování protivníka, nálepkování negativními přívlastky a agresivních výpadech, je mi zcela cizí.

celý článek >>>

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Kdybych se měl zamyslet nad stavem současné povolební situace v Poděbradech, tak z mého pohledu jde všechno, jak má. Po volbách došlo ke spojení dvou demokratických stran ODS, STANu a sdružení Naše Poděbrady. Byla vytvořena nová koalice a minulé vládnoucí figury z VPP a PoPu (Langr, Lukavec a spol.) byly nuceny přejít buď do opozice, nebo vůbec nebyly zvoleny. O tom, kdo bude stát v čele města, rozhodli voliči a nové vedení se svých úkolů ujalo na jedničku.

celý článek >>>

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

V jednom z minulých vydání PN jsme si všichni mohli přečíst článek kritizující záměr pokácet deset vzrostlých stromů taxonu Populus Nigra (pyramidální topol) v areálu TJ Bohemia Poděbrady. Diskuze poměrně hlasitě rezonovala i na sociálních sítích i na oficiálním FB profilu města Poděbrady.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Poděbradský rallyový jezdec Václav Dunovský a Rallyesport Poděbrady se opět rozhodl pomáhat potřebným. Tentokrát se bude jednat o podporu náboru nových dárců do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, který proběhne v pátek 22. března 2019 v Poděbradech na Jiřího náměstí od 10 do 16 hodin.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY