RADNICE INFORMUJE

 

Fit park Žižkov je stále funkční


Na sociálních sítích se objevují různé názory a postřehy ohledně dění kolem nás, což je pochopitelné. Bohužel jsou tyto postřehy někdy mylné. Je tomu tak například i v případě tvrzení, že na Fit parku na Žižkově (u Jednoty) jsou z pěti posilovacích strojů opravdu funkční jen dva.


Stav cvičebních prvků byl opětovně fyzicky prověřen na místě za přítomnosti vedoucího odboru investic Městského úřadu Poděbrady dne 15. 8. 2018. Všechny prvky (5 kusů) jsou bez výhrady funkční. Všechny stroje jsou certifikovány TÜV SÜD dle norem ČSN EN 957 a dle DIN EN 16630:2015 a po devíti měsících provozu nevykazují žádné závady. Stroje jsou určeny osobám minimálně 140 cm vysokým a o maximální hmotnosti 120 kg. Posilovací stroje na Fit parku jsou primárně určeny dospělým osobám, nikoliv dětem.

Městu dorazil exekuční příkaz


V polovině roku 2015 vyrostla ve Velkém Zboží v blízkosti ulice Slunečná velká hromada navezeného materiálu, jednoduše skládka. Podle zákona se jednalo o stavbu – terénní úpravy, kde stavebníkem a tedy i vlastníkem stavby byl a je poděbradský živnostník M. S. Záhy však vyšlo najevo, že stavba zatěžující okolí je prováděna bez vědomí stavebního úřadu. Proto bylo po několika jednostranných korespondencích v červnu 2016 zahájeno řízení s následným rozhodnutím o odstranění stavby. Po dobu následujících dvou let se zmíněný stavebník snažil rozhodnutí stavebního úřadu zvrátit prostřednictvím několika odvolání, ale nikdy nedokázal doložit potřebnými dokumenty, že stavba je v pořádku. Konečně 4. května 2017 nabylo rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby právní moci. V určené lhůtě pro odstranění stavby však stavebník hromady materiálu ve Velkém Zboží neodstranil. Uběhl rok a dne 14. 5. 2018 vyzval správní orgán exekuční výzvou vlastníka k odstranění stavby a určil lhůtu, ve které měla být povinnost splněna. Vlastník stavby tuto povinnost opět nesplnil. Zákony České republiky v takovém případě ukládají, že náhradní výkon plnění exekučního příkazu musí nést jiná právnická osoba, v tomto případě město Poděbrady. Jinými slovy, město bude muset zajistit odstranění skládky (pro představu se jedná o materiál o objemu cca 10 000 m3), což může být nákladově v řádu až několika milionů korun. Potom bude město celou částku po podnikavém živnostníkovi exekučně vymáhat soudní cestou. Do té doby ponesou náklady za jeho nezodpovědné podnikání všichni obyvatelé Poděbrad.

Místa pro přecházení


V souvislosti s opakovanými požadavky ze strany veřejnosti požádalo město Poděbrady Dopravní inspektorát Policie ČR (DI PČR) v Nymburce o závazné vyjádření k možnosti zřízení míst pro přecházení v ulici Dr. Horákové u kruhového objezdu (u nadjezdu) a v ulici Za Nádražím u DDM Symfonie, kde nebylo z dopravního hlediska možné zřídit přechody pro chodce. Podle vyjádření DI PČR Nymburk by doplněná místa pro přecházení mohla být chodci zaměňována svým významem s přechodem pro chodce, zatímco řidičům nevzniká na těchto místech povinnost zpomalit či zastavit. Tedy hlavním důvodem proti zřízení míst pro přecházení je obava, že může dojít ke snížení bezpečnosti provozu pro chodce i řidiče. Proto také Dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy vydal zamítavé stanovisko.


Vedení města Poděbrady rozhodnutí Dopravního inspektorátu nechápe, protože je v přímém rozporu se záměrem zákonodárce, který právě zřizováním míst pro přecházení chtěl vyjít vstříc bezpečnému překonání silnice chodci v místech, kde nelze zřizovat přechody.

Lenka Hotovcová,
vedoucí odboru kancelář starosty,
Městský úřad Poděbrady
(6. 9. 2018)


ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Zbyňka Lukavce (Pro občany Poděbrad) a Jaromíra Nováka (ČSSD).

celý článek >>>

Referendum o bazénu schváleno

Referendum o bazénu schváleno

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém mimořádném jednání 28. 8. 2018 rozhodlo o vyhlášení místního referenda na území města Poděbrady ve dnech konání komunálních voleb (5. a 6. října 2018).

celý článek >>>

RADNICE INFORMUJE

RADNICE INFORMUJE

20. 9. 2018.

celý článek >>>

Reakce velitele Městské policie

Reakce velitele Městské policie

V Poděbradských novinách vydaných 16. 8. 2018 mne otevřeným dopisem oslovil Ing. Petr Boček ve článku „Kolonáda nebo cyklostezka“ otázkou, jaké kapacity má Městská policie Poděbrady na udržování pořádku na kolonádě a jak je využívá.

celý článek >>>

Reakce na plán SŽDC vybudovat nový nadjezd

Reakce na plán SŽDC vybudovat nový nadjezd

Obyvatelé ulice Na Hrázi a okolí vyzvali politická uskupení v Poděbradech k vyjádření ohledně chystaného nadjezdu u ulice Karla Čapka. Zde jsou vyjádření stran a hnutí ke dni 18. 9. 2018, které obdržela iniciátorka dialogu Petra Knyplová.

celý článek >>>

Bitva o radnici vrcholí

Bitva o radnici vrcholí

Už za 14 dní rozhodnou občané Poděbrad o složení nového zastupitelstva a nepřímo i o nové hlavě města. Nejvyšší čas představit ty, kteří chtějí spravovat věci veřejné v polabských lázních.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: srpen 2018.

celý článek >>>

Jubilejní desítka. Parkovací cyklověž u nádraží je otevřena

Jubilejní desítka. Parkovací cyklověž u nádraží je otevřena

Ve čtvrtek 30. 8. 2018, tak trochu symbolicky v den zahájení největší letošní turistické atrakce v Poděbradech – festivalu Soundtrack, byla v sousedství vlakového nádraží slavnostně otevřena parkovací cyklověž Biketower.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY