RADNICE INFORMUJE

 

Fit park Žižkov je stále funkční


Na sociálních sítích se objevují různé názory a postřehy ohledně dění kolem nás, což je pochopitelné. Bohužel jsou tyto postřehy někdy mylné. Je tomu tak například i v případě tvrzení, že na Fit parku na Žižkově (u Jednoty) jsou z pěti posilovacích strojů opravdu funkční jen dva.


Stav cvičebních prvků byl opětovně fyzicky prověřen na místě za přítomnosti vedoucího odboru investic Městského úřadu Poděbrady dne 15. 8. 2018. Všechny prvky (5 kusů) jsou bez výhrady funkční. Všechny stroje jsou certifikovány TÜV SÜD dle norem ČSN EN 957 a dle DIN EN 16630:2015 a po devíti měsících provozu nevykazují žádné závady. Stroje jsou určeny osobám minimálně 140 cm vysokým a o maximální hmotnosti 120 kg. Posilovací stroje na Fit parku jsou primárně určeny dospělým osobám, nikoliv dětem.

Městu dorazil exekuční příkaz


V polovině roku 2015 vyrostla ve Velkém Zboží v blízkosti ulice Slunečná velká hromada navezeného materiálu, jednoduše skládka. Podle zákona se jednalo o stavbu – terénní úpravy, kde stavebníkem a tedy i vlastníkem stavby byl a je poděbradský živnostník M. S. Záhy však vyšlo najevo, že stavba zatěžující okolí je prováděna bez vědomí stavebního úřadu. Proto bylo po několika jednostranných korespondencích v červnu 2016 zahájeno řízení s následným rozhodnutím o odstranění stavby. Po dobu následujících dvou let se zmíněný stavebník snažil rozhodnutí stavebního úřadu zvrátit prostřednictvím několika odvolání, ale nikdy nedokázal doložit potřebnými dokumenty, že stavba je v pořádku. Konečně 4. května 2017 nabylo rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby právní moci. V určené lhůtě pro odstranění stavby však stavebník hromady materiálu ve Velkém Zboží neodstranil. Uběhl rok a dne 14. 5. 2018 vyzval správní orgán exekuční výzvou vlastníka k odstranění stavby a určil lhůtu, ve které měla být povinnost splněna. Vlastník stavby tuto povinnost opět nesplnil. Zákony České republiky v takovém případě ukládají, že náhradní výkon plnění exekučního příkazu musí nést jiná právnická osoba, v tomto případě město Poděbrady. Jinými slovy, město bude muset zajistit odstranění skládky (pro představu se jedná o materiál o objemu cca 10 000 m3), což může být nákladově v řádu až několika milionů korun. Potom bude město celou částku po podnikavém živnostníkovi exekučně vymáhat soudní cestou. Do té doby ponesou náklady za jeho nezodpovědné podnikání všichni obyvatelé Poděbrad.

Místa pro přecházení


V souvislosti s opakovanými požadavky ze strany veřejnosti požádalo město Poděbrady Dopravní inspektorát Policie ČR (DI PČR) v Nymburce o závazné vyjádření k možnosti zřízení míst pro přecházení v ulici Dr. Horákové u kruhového objezdu (u nadjezdu) a v ulici Za Nádražím u DDM Symfonie, kde nebylo z dopravního hlediska možné zřídit přechody pro chodce. Podle vyjádření DI PČR Nymburk by doplněná místa pro přecházení mohla být chodci zaměňována svým významem s přechodem pro chodce, zatímco řidičům nevzniká na těchto místech povinnost zpomalit či zastavit. Tedy hlavním důvodem proti zřízení míst pro přecházení je obava, že může dojít ke snížení bezpečnosti provozu pro chodce i řidiče. Proto také Dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy vydal zamítavé stanovisko.


Vedení města Poděbrady rozhodnutí Dopravního inspektorátu nechápe, protože je v přímém rozporu se záměrem zákonodárce, který právě zřizováním míst pro přecházení chtěl vyjít vstříc bezpečnému překonání silnice chodci v místech, kde nelze zřizovat přechody.

Lenka Hotovcová,
vedoucí odboru kancelář starosty,
Městský úřad Poděbrady
(6. 9. 2018)


Oznámení o změně úředních hodin Městského úřadu

Oznámení o změně úředních hodin Městského úřadu

Oznámení o změně úředních hodin Městského úřadu v Poděbradech dne 31. 12. 2018.

celý článek >>>

Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Ustavující zastupitelstvo, konané v poslední říjnový den, potvrdilo znění koaliční smlouvy a s ním spojené personální obsazení vedení města.

celý článek >>>

„I ve funkci starosty chci zůstat Jaroslavem Červinkou“

„I ve funkci starosty chci zůstat Jaroslavem Červinkou“

Na dosavadní politický vrchol své kariéry v komunální politice vyšplhal osmapadesátiletý Jaroslav Červinka. Bývalého odborného referenta stavebního úřadu a dlouholetého „šéfa“ Obecního úřadu v Dymokurech zvolilo 31. října 2018 zastupitelstvo města novým starostou Poděbrad.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: říjen/listopad 2018.

celý článek >>>

Koaliční smlouva podepsána, starostou bude Jaroslav Červinka

Koaliční smlouva podepsána, starostou bude Jaroslav Červinka

To, co bylo pravděpodobné již po zveřejnění výsledků komunálních voleb, je nyní realitou. Koalici na poděbradské radnici vytvořily Naše Poděbrady, STAN a ODS a starostou se stává Jaroslav Červinka.

celý článek >>>

V Poděbradce rostou mzdy a na odbyt jde Poctivá limonáda

V Poděbradce rostou mzdy a na odbyt jde Poctivá limonáda

Firma Poděbradka, vyrábějící značku minerální vody Poděbradka a patřící do holdingu Karlovarské minerální vody, zvyšuje platy zaměstnanců svého výrobního závodu.

celý článek >>>

Ukončení svozu bioodpadů

Ukončení svozu bioodpadů

Technické služby města Poděbrad, s. r. o., oznamují, že svoz biodpadů bude ukončen poslední týden v listopadu. Poslední svoz proběhne v jednotlivých lokalitách dle harmonogramu ve dnech 26.–28. 11. 2018.

celý článek >>>

Mateřská škola Studentská září novotou

Mateřská škola Studentská září novotou

V polovině září představilo vedení Mateřské školy Studentská realizovaný projekt Snížení energetické náročnosti objektu školy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY