RADNICE INFORMUJE

 

Fit park Žižkov je stále funkční


Na sociálních sítích se objevují různé názory a postřehy ohledně dění kolem nás, což je pochopitelné. Bohužel jsou tyto postřehy někdy mylné. Je tomu tak například i v případě tvrzení, že na Fit parku na Žižkově (u Jednoty) jsou z pěti posilovacích strojů opravdu funkční jen dva.


Stav cvičebních prvků byl opětovně fyzicky prověřen na místě za přítomnosti vedoucího odboru investic Městského úřadu Poděbrady dne 15. 8. 2018. Všechny prvky (5 kusů) jsou bez výhrady funkční. Všechny stroje jsou certifikovány TÜV SÜD dle norem ČSN EN 957 a dle DIN EN 16630:2015 a po devíti měsících provozu nevykazují žádné závady. Stroje jsou určeny osobám minimálně 140 cm vysokým a o maximální hmotnosti 120 kg. Posilovací stroje na Fit parku jsou primárně určeny dospělým osobám, nikoliv dětem.

Městu dorazil exekuční příkaz


V polovině roku 2015 vyrostla ve Velkém Zboží v blízkosti ulice Slunečná velká hromada navezeného materiálu, jednoduše skládka. Podle zákona se jednalo o stavbu – terénní úpravy, kde stavebníkem a tedy i vlastníkem stavby byl a je poděbradský živnostník M. S. Záhy však vyšlo najevo, že stavba zatěžující okolí je prováděna bez vědomí stavebního úřadu. Proto bylo po několika jednostranných korespondencích v červnu 2016 zahájeno řízení s následným rozhodnutím o odstranění stavby. Po dobu následujících dvou let se zmíněný stavebník snažil rozhodnutí stavebního úřadu zvrátit prostřednictvím několika odvolání, ale nikdy nedokázal doložit potřebnými dokumenty, že stavba je v pořádku. Konečně 4. května 2017 nabylo rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby právní moci. V určené lhůtě pro odstranění stavby však stavebník hromady materiálu ve Velkém Zboží neodstranil. Uběhl rok a dne 14. 5. 2018 vyzval správní orgán exekuční výzvou vlastníka k odstranění stavby a určil lhůtu, ve které měla být povinnost splněna. Vlastník stavby tuto povinnost opět nesplnil. Zákony České republiky v takovém případě ukládají, že náhradní výkon plnění exekučního příkazu musí nést jiná právnická osoba, v tomto případě město Poděbrady. Jinými slovy, město bude muset zajistit odstranění skládky (pro představu se jedná o materiál o objemu cca 10 000 m3), což může být nákladově v řádu až několika milionů korun. Potom bude město celou částku po podnikavém živnostníkovi exekučně vymáhat soudní cestou. Do té doby ponesou náklady za jeho nezodpovědné podnikání všichni obyvatelé Poděbrad.

Místa pro přecházení


V souvislosti s opakovanými požadavky ze strany veřejnosti požádalo město Poděbrady Dopravní inspektorát Policie ČR (DI PČR) v Nymburce o závazné vyjádření k možnosti zřízení míst pro přecházení v ulici Dr. Horákové u kruhového objezdu (u nadjezdu) a v ulici Za Nádražím u DDM Symfonie, kde nebylo z dopravního hlediska možné zřídit přechody pro chodce. Podle vyjádření DI PČR Nymburk by doplněná místa pro přecházení mohla být chodci zaměňována svým významem s přechodem pro chodce, zatímco řidičům nevzniká na těchto místech povinnost zpomalit či zastavit. Tedy hlavním důvodem proti zřízení míst pro přecházení je obava, že může dojít ke snížení bezpečnosti provozu pro chodce i řidiče. Proto také Dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy vydal zamítavé stanovisko.


Vedení města Poděbrady rozhodnutí Dopravního inspektorátu nechápe, protože je v přímém rozporu se záměrem zákonodárce, který právě zřizováním míst pro přecházení chtěl vyjít vstříc bezpečnému překonání silnice chodci v místech, kde nelze zřizovat přechody.

Lenka Hotovcová,
vedoucí odboru kancelář starosty,
Městský úřad Poděbrady
(6. 9. 2018)


Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Především v poslední třetině loňského roku došlo hned k několika odstávkám vody v Poděbradech. Co bylo jejich důvodem?

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (zasedání z 23. 1. 2019) nejvíce zaujala.

celý článek >>>

Devatenáctku osobností spjatých s Poděbrady čeká ocenění

Devatenáctku osobností spjatých s Poděbrady čeká ocenění

Oslavy Dne Poděbrad se blíží. Které osobnosti převezmou v pondělí 4. března při slavnostním večeru v divadle městské ceny? Zde jsou jejich jména.

celý článek >>>

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

S novým rokem hlásí Mateřská škola Poděbrady plnou kapacitu svých deseti pracovišť, což je dohromady 561 míst. V loňském roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným. Jak vidí letošní rok ředitelka Kateřina Vacková? V rozhodování rodičům pomůže i den otevřených dveří ve všech deseti školkách 25. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

celý článek >>>

Zápis do prvních tříd na ZŠ T. G. Masaryka

Zápis do prvních tříd na ZŠ T. G. Masaryka

Vážení rodiče, v pondělí 1. dubna a v úterý 2. dubna 2019 proběhne v Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13.00 do 17.00 hodin.

celý článek >>>

Prevence kriminality 2018

Prevence kriminality 2018

Stejně jako v roce 2017, tak i v roce 2018 realizovalo město Poděbrady projekt ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality, který byl vyhlášen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt s názvem „Prevence zneužívání seniorů“ byl realizován Územním odborem Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Policií ČR.

celý článek >>>

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Ta zvláštní zkratka NZDM znamená nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je určeno těm z nich, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně, potřebují poradit při řešení pro ně složitých životních situací nebo hledají zázemí pro svoje aktivity.

celý článek >>>

PF 2019

PF 2019

Vážení a milí spoluobčané!
Jsme na prahu nového roku 2019, a tak nám dovolte, abychom vám do příštích dnů, týdnů a měsíců popřáli vše nejlepší – pevné zdraví, osobní úspěchy a pohodu v okruhu lidí, které máte rádi a kterých si vážíte.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY