Reakce radnice na tvrzení Dr. Mikolandy

 

Vyjádření města Poděbrady k publikační činnosti RNDr. Mikolandy v Poděbradských novinách.


V placené inzerci, kterou za Naše Poděbrady podepsal zastupitel RNDr. Miloš Mikolanda a byla uveřejněna v Poděbradských novinách 24. května, se objevují tak závažné a zavádějící nepravdy, že město Poděbrady muselo přistoupit k podání trestního oznámení pro pomluvu a poškozování cizích práv i proto, že se nejedná o první veřejně šířené nepravdivé tvrzení bývalého místostarosty města Poděbrady RNDr. Miloše Mikolandy. Pro vysvětlenou čtenářům uvádíme nyní i reakci na konkrétní tvrzení:

1.    Dr. Mikolanda znevažuje činnost komisí rady, které jsou ze Zákona o obcích zřízeny jako poradní orgán rady města. Rada se může a nemusí přiklonit k názorům komise. To, že se rada přikloní k názoru komise, který se aktuálně nelíbí Dr. Mikolandovi, zdaleka neznamená, že komise rozhodla ve své většině nesprávně nebo že rada jedná alibisticky,


2.    Dr. Mikolanda uvádí, že město má „novou fintu“, a to objednávat falešné nebo zavádějící posudky. Toto závažné tvrzení ničím nedokládá, pouze je o tom přesvědčen. K jeho pocitu lze jen dodat, že každý posudek je řádně objednán u autorizované osoby, která má ze zákona povinnost zpracovat svůj posudek po právní i odborné stránce na bezchybné úrovni. Pokud je Dr. Mikolanda toho názoru, že se tak nestalo, může podat trestní oznámení, což však neučinil,


3.    Dr. Mikolanda nepravdivě interpretuje stanovisko Ministerstva vnitra, že město procesně porušilo zákon v případě dodatku nájemní smlouvy na ČOV. Pravdou je (a stanovisko Ministerstva vnitra z 3. května je k nahlédnutí na městském úřadě i u Dr. Mikolandy), že došlo k administrativnímu pochybení, které město samo odstranilo hned na následující radě města. Samotné ministerstvo celou věc označilo „… jako pochybení.“ Tedy interpretace o porušení zákona, ke kterému nikdy nedošlo, protože usnesení nebylo naplněno, je zcela nepravdivá,


4.    Dr. Mikolanda kritizuje posudek hodnoty ČOV Ing. Jarolímka jako údajně nesprávný s jediným argumentem, že si to on myslí. Tento posudek město získalo v roce 2015 a vychází z účetních dat hodnoty ČOV dle evidenční karty majetku města na objekt ČOV. Nenaceňuje hodnotu ČOV, přebírá celou tabulku rozdělení kompletu ČOV na jednotlivé technologické komponenty. Posudek potvrzuje nepoužitelnost většiny vyjmenovaných, v té době vymontovaných komponentů, nestanovuje jejich cenu, jen potvrzuje využitelnost vyjmenovaných komponent do 10 %, ostatní zdokumentované demontované – vyřezané části jsou určeny do šrotu,


5.    Dr. Mikolanda obviňuje město, že vydalo falešnou informaci (tzv. fake news), kterou prý obhajuje zbytečný a nehospodárný projekt. Pravdou je, že město pouze obnovuje odtokový systém v lokalitě Jamborovka/Revoluční, který už v první dekádě minulého století vybudovali naši předkové. Celá odvodňovací páteř fungovala od doby vybudování železniční tratě a Revoluční ulice byla odvodňována několika potrubími, které ústily do Jamborovky a odtud voda odcházela do Skupice. Město Poděbrady si za tím účelem zadalo v roce 2016 odbornou studii včetně hydrogeologických podkladů u firmy Geotest, a. s., Brno. Studie navrhuje obnovu odtokového systému v dotčeném území. Díky tomu bude zamezeno rozsáhlým škodám na majetku, které v ulicích Revoluční, Sládkova, Puškinova, Dukelská, Lidická, Karolíny Světlé a Boženy Němcové vznikly v roce 2013. To, co se při podobných krátkodobých intenzivních přívalových deštích nestačí vsáknout, to regulovaně odteče do koryta Skupice a nikoliv do sklepů domů stávající zástavby.

Mgr. Lenka Hotovcová
tisková mluvčí města Poděbrady

(21. 6. 2018)


Oznámení o změně úředních hodin Městského úřadu

Oznámení o změně úředních hodin Městského úřadu

Oznámení o změně úředních hodin Městského úřadu v Poděbradech dne 31. 12. 2018.

celý článek >>>

Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Ustavující zastupitelstvo, konané v poslední říjnový den, potvrdilo znění koaliční smlouvy a s ním spojené personální obsazení vedení města.

celý článek >>>

„I ve funkci starosty chci zůstat Jaroslavem Červinkou“

„I ve funkci starosty chci zůstat Jaroslavem Červinkou“

Na dosavadní politický vrchol své kariéry v komunální politice vyšplhal osmapadesátiletý Jaroslav Červinka. Bývalého odborného referenta stavebního úřadu a dlouholetého „šéfa“ Obecního úřadu v Dymokurech zvolilo 31. října 2018 zastupitelstvo města novým starostou Poděbrad.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: říjen/listopad 2018.

celý článek >>>

Koaliční smlouva podepsána, starostou bude Jaroslav Červinka

Koaliční smlouva podepsána, starostou bude Jaroslav Červinka

To, co bylo pravděpodobné již po zveřejnění výsledků komunálních voleb, je nyní realitou. Koalici na poděbradské radnici vytvořily Naše Poděbrady, STAN a ODS a starostou se stává Jaroslav Červinka.

celý článek >>>

V Poděbradce rostou mzdy a na odbyt jde Poctivá limonáda

V Poděbradce rostou mzdy a na odbyt jde Poctivá limonáda

Firma Poděbradka, vyrábějící značku minerální vody Poděbradka a patřící do holdingu Karlovarské minerální vody, zvyšuje platy zaměstnanců svého výrobního závodu.

celý článek >>>

Ukončení svozu bioodpadů

Ukončení svozu bioodpadů

Technické služby města Poděbrad, s. r. o., oznamují, že svoz biodpadů bude ukončen poslední týden v listopadu. Poslední svoz proběhne v jednotlivých lokalitách dle harmonogramu ve dnech 26.–28. 11. 2018.

celý článek >>>

Mateřská škola Studentská září novotou

Mateřská škola Studentská září novotou

V polovině září představilo vedení Mateřské školy Studentská realizovaný projekt Snížení energetické náročnosti objektu školy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY