Reakce radnice na tvrzení Dr. Mikolandy

 

Vyjádření města Poděbrady k publikační činnosti RNDr. Mikolandy v Poděbradských novinách.


V placené inzerci, kterou za Naše Poděbrady podepsal zastupitel RNDr. Miloš Mikolanda a byla uveřejněna v Poděbradských novinách 24. května, se objevují tak závažné a zavádějící nepravdy, že město Poděbrady muselo přistoupit k podání trestního oznámení pro pomluvu a poškozování cizích práv i proto, že se nejedná o první veřejně šířené nepravdivé tvrzení bývalého místostarosty města Poděbrady RNDr. Miloše Mikolandy. Pro vysvětlenou čtenářům uvádíme nyní i reakci na konkrétní tvrzení:

1.    Dr. Mikolanda znevažuje činnost komisí rady, které jsou ze Zákona o obcích zřízeny jako poradní orgán rady města. Rada se může a nemusí přiklonit k názorům komise. To, že se rada přikloní k názoru komise, který se aktuálně nelíbí Dr. Mikolandovi, zdaleka neznamená, že komise rozhodla ve své většině nesprávně nebo že rada jedná alibisticky,


2.    Dr. Mikolanda uvádí, že město má „novou fintu“, a to objednávat falešné nebo zavádějící posudky. Toto závažné tvrzení ničím nedokládá, pouze je o tom přesvědčen. K jeho pocitu lze jen dodat, že každý posudek je řádně objednán u autorizované osoby, která má ze zákona povinnost zpracovat svůj posudek po právní i odborné stránce na bezchybné úrovni. Pokud je Dr. Mikolanda toho názoru, že se tak nestalo, může podat trestní oznámení, což však neučinil,


3.    Dr. Mikolanda nepravdivě interpretuje stanovisko Ministerstva vnitra, že město procesně porušilo zákon v případě dodatku nájemní smlouvy na ČOV. Pravdou je (a stanovisko Ministerstva vnitra z 3. května je k nahlédnutí na městském úřadě i u Dr. Mikolandy), že došlo k administrativnímu pochybení, které město samo odstranilo hned na následující radě města. Samotné ministerstvo celou věc označilo „… jako pochybení.“ Tedy interpretace o porušení zákona, ke kterému nikdy nedošlo, protože usnesení nebylo naplněno, je zcela nepravdivá,


4.    Dr. Mikolanda kritizuje posudek hodnoty ČOV Ing. Jarolímka jako údajně nesprávný s jediným argumentem, že si to on myslí. Tento posudek město získalo v roce 2015 a vychází z účetních dat hodnoty ČOV dle evidenční karty majetku města na objekt ČOV. Nenaceňuje hodnotu ČOV, přebírá celou tabulku rozdělení kompletu ČOV na jednotlivé technologické komponenty. Posudek potvrzuje nepoužitelnost většiny vyjmenovaných, v té době vymontovaných komponentů, nestanovuje jejich cenu, jen potvrzuje využitelnost vyjmenovaných komponent do 10 %, ostatní zdokumentované demontované – vyřezané části jsou určeny do šrotu,


5.    Dr. Mikolanda obviňuje město, že vydalo falešnou informaci (tzv. fake news), kterou prý obhajuje zbytečný a nehospodárný projekt. Pravdou je, že město pouze obnovuje odtokový systém v lokalitě Jamborovka/Revoluční, který už v první dekádě minulého století vybudovali naši předkové. Celá odvodňovací páteř fungovala od doby vybudování železniční tratě a Revoluční ulice byla odvodňována několika potrubími, které ústily do Jamborovky a odtud voda odcházela do Skupice. Město Poděbrady si za tím účelem zadalo v roce 2016 odbornou studii včetně hydrogeologických podkladů u firmy Geotest, a. s., Brno. Studie navrhuje obnovu odtokového systému v dotčeném území. Díky tomu bude zamezeno rozsáhlým škodám na majetku, které v ulicích Revoluční, Sládkova, Puškinova, Dukelská, Lidická, Karolíny Světlé a Boženy Němcové vznikly v roce 2013. To, co se při podobných krátkodobých intenzivních přívalových deštích nestačí vsáknout, to regulovaně odteče do koryta Skupice a nikoliv do sklepů domů stávající zástavby.

Mgr. Lenka Hotovcová
tisková mluvčí města Poděbrady

(21. 6. 2018)


Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Když se před lety léčil v místních lázních, mohl se při procházkách Poděbrady dosyta kochat zdejší architekturou. V té době jej jistě ani nenapadlo, že on sám bude jednou přispívat k tomu, aby i budoucí generace zde mohly obdivovat novodobé stavby. Životní cesty jsou však nepředvídatelné, a tak se z Milana Košaře stal před pár dny městský architekt.

celý článek >>>

Kdo obdrží medaile k 100. výročí ČSR? Rozhodne i váš hlas!

Kdo obdrží medaile k 100. výročí ČSR? Rozhodne i váš hlas!

Zastupitelstvo města Poděbrady rozhodlo, že na počest 100. výročí státnosti Poděbrady ocení unikátními pamětními medailemi 25 žijících osobností, jejichž činnost byla nebo stále ještě je pro Poděbrady významným přínosem. Kdo bude vybrán, je v rukou veřejnosti, tedy každého z nás.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Radka Smejkala (Volba pro Poděbrady) a Petra Fialu (ODS).

celý článek >>>

Město si „posvítí“ na veřejné osvětlení

Město si „posvítí“ na veřejné osvětlení

Za přítomnosti několika zastupitelů a také zájemců z řad veřejnosti byla na městském úřadě projednána prezentace Studie veřejného osvětlení města Poděbrady.

celý článek >>>

Červnová obchůzka aneb Žižkov pod drobnohledem

Červnová obchůzka aneb Žižkov pod drobnohledem

V pondělí 18. 6. se uskutečnila další ze série pravidelných obchůzek vedení města jednotlivými lokalitami Poděbrad. Tentokrát se účastníci blíže podívali na situaci panující v městské části Žižkov.

celý článek >>>

Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

Školní rok 2017/18 je už historií. Studenti a pedagogové vyměnili úmorný dril u kateder a náročné přípravy v kabinetech za vytoužený letní odpočinek a rekreaci mysli. Poděbradské noviny oslovily všechny ředitele poděbradských škol se dvěma prostými a explicitními otázkami.

celý článek >>>

Omluva obyvatelům v ulici Revoluční

Omluva obyvatelům v ulici Revoluční

Město a Městský úřad Poděbrady se omlouvají občanům, kteří žijí v ulici Revoluční nebo ji užívají, za zdržení rekonstrukce této ulice z důvodu špatného postupu stavebního úřadu.

celý článek >>>

Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“

Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“

Přestože Středočeský kraj zahájil přípravu rekonstrukce Revoluční ulice v Poděbradech už před třemi roky, stále se mu nedaří získat pro zahájení stavebních prací nezbytná povolení.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY