Reakce radnice na tvrzení Dr. Mikolandy

 

Vyjádření města Poděbrady k publikační činnosti RNDr. Mikolandy v Poděbradských novinách.


V placené inzerci, kterou za Naše Poděbrady podepsal zastupitel RNDr. Miloš Mikolanda a byla uveřejněna v Poděbradských novinách 24. května, se objevují tak závažné a zavádějící nepravdy, že město Poděbrady muselo přistoupit k podání trestního oznámení pro pomluvu a poškozování cizích práv i proto, že se nejedná o první veřejně šířené nepravdivé tvrzení bývalého místostarosty města Poděbrady RNDr. Miloše Mikolandy. Pro vysvětlenou čtenářům uvádíme nyní i reakci na konkrétní tvrzení:

1.    Dr. Mikolanda znevažuje činnost komisí rady, které jsou ze Zákona o obcích zřízeny jako poradní orgán rady města. Rada se může a nemusí přiklonit k názorům komise. To, že se rada přikloní k názoru komise, který se aktuálně nelíbí Dr. Mikolandovi, zdaleka neznamená, že komise rozhodla ve své většině nesprávně nebo že rada jedná alibisticky,


2.    Dr. Mikolanda uvádí, že město má „novou fintu“, a to objednávat falešné nebo zavádějící posudky. Toto závažné tvrzení ničím nedokládá, pouze je o tom přesvědčen. K jeho pocitu lze jen dodat, že každý posudek je řádně objednán u autorizované osoby, která má ze zákona povinnost zpracovat svůj posudek po právní i odborné stránce na bezchybné úrovni. Pokud je Dr. Mikolanda toho názoru, že se tak nestalo, může podat trestní oznámení, což však neučinil,


3.    Dr. Mikolanda nepravdivě interpretuje stanovisko Ministerstva vnitra, že město procesně porušilo zákon v případě dodatku nájemní smlouvy na ČOV. Pravdou je (a stanovisko Ministerstva vnitra z 3. května je k nahlédnutí na městském úřadě i u Dr. Mikolandy), že došlo k administrativnímu pochybení, které město samo odstranilo hned na následující radě města. Samotné ministerstvo celou věc označilo „… jako pochybení.“ Tedy interpretace o porušení zákona, ke kterému nikdy nedošlo, protože usnesení nebylo naplněno, je zcela nepravdivá,


4.    Dr. Mikolanda kritizuje posudek hodnoty ČOV Ing. Jarolímka jako údajně nesprávný s jediným argumentem, že si to on myslí. Tento posudek město získalo v roce 2015 a vychází z účetních dat hodnoty ČOV dle evidenční karty majetku města na objekt ČOV. Nenaceňuje hodnotu ČOV, přebírá celou tabulku rozdělení kompletu ČOV na jednotlivé technologické komponenty. Posudek potvrzuje nepoužitelnost většiny vyjmenovaných, v té době vymontovaných komponentů, nestanovuje jejich cenu, jen potvrzuje využitelnost vyjmenovaných komponent do 10 %, ostatní zdokumentované demontované – vyřezané části jsou určeny do šrotu,


5.    Dr. Mikolanda obviňuje město, že vydalo falešnou informaci (tzv. fake news), kterou prý obhajuje zbytečný a nehospodárný projekt. Pravdou je, že město pouze obnovuje odtokový systém v lokalitě Jamborovka/Revoluční, který už v první dekádě minulého století vybudovali naši předkové. Celá odvodňovací páteř fungovala od doby vybudování železniční tratě a Revoluční ulice byla odvodňována několika potrubími, které ústily do Jamborovky a odtud voda odcházela do Skupice. Město Poděbrady si za tím účelem zadalo v roce 2016 odbornou studii včetně hydrogeologických podkladů u firmy Geotest, a. s., Brno. Studie navrhuje obnovu odtokového systému v dotčeném území. Díky tomu bude zamezeno rozsáhlým škodám na majetku, které v ulicích Revoluční, Sládkova, Puškinova, Dukelská, Lidická, Karolíny Světlé a Boženy Němcové vznikly v roce 2013. To, co se při podobných krátkodobých intenzivních přívalových deštích nestačí vsáknout, to regulovaně odteče do koryta Skupice a nikoliv do sklepů domů stávající zástavby.

Mgr. Lenka Hotovcová
tisková mluvčí města Poděbrady

(21. 6. 2018)


Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Především v poslední třetině loňského roku došlo hned k několika odstávkám vody v Poděbradech. Co bylo jejich důvodem?

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (zasedání z 23. 1. 2019) nejvíce zaujala.

celý článek >>>

Devatenáctku osobností spjatých s Poděbrady čeká ocenění

Devatenáctku osobností spjatých s Poděbrady čeká ocenění

Oslavy Dne Poděbrad se blíží. Které osobnosti převezmou v pondělí 4. března při slavnostním večeru v divadle městské ceny? Zde jsou jejich jména.

celý článek >>>

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

S novým rokem hlásí Mateřská škola Poděbrady plnou kapacitu svých deseti pracovišť, což je dohromady 561 míst. V loňském roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným. Jak vidí letošní rok ředitelka Kateřina Vacková? V rozhodování rodičům pomůže i den otevřených dveří ve všech deseti školkách 25. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

celý článek >>>

Zápis do prvních tříd na ZŠ T. G. Masaryka

Zápis do prvních tříd na ZŠ T. G. Masaryka

Vážení rodiče, v pondělí 1. dubna a v úterý 2. dubna 2019 proběhne v Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13.00 do 17.00 hodin.

celý článek >>>

Prevence kriminality 2018

Prevence kriminality 2018

Stejně jako v roce 2017, tak i v roce 2018 realizovalo město Poděbrady projekt ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality, který byl vyhlášen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt s názvem „Prevence zneužívání seniorů“ byl realizován Územním odborem Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Policií ČR.

celý článek >>>

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Ta zvláštní zkratka NZDM znamená nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je určeno těm z nich, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně, potřebují poradit při řešení pro ně složitých životních situací nebo hledají zázemí pro svoje aktivity.

celý článek >>>

PF 2019

PF 2019

Vážení a milí spoluobčané!
Jsme na prahu nového roku 2019, a tak nám dovolte, abychom vám do příštích dnů, týdnů a měsíců popřáli vše nejlepší – pevné zdraví, osobní úspěchy a pohodu v okruhu lidí, které máte rádi a kterých si vážíte.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY