Rýsuje se podjezd.  Jiráskovu ulici má se Žižkovem propojit tubus

 

Konec obav z dalšího nadjezdu, který by negativně zasáhl do života obyvatel města. Vedení poděbradské radnice se podařilo přesvědčit Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) k vybudování podjezdu, který má pod tratí u skláren protnout páteřní krajskou komunikaci se Žižkovem.

 

podjezd255

 

Podle jedné z variant nového podjezdu (vyznačen červeně) by řidiči jedoucí z Jiráskovy ulice mohli odbočit přímo do ulic Revoluční i Budovcova. Pokud by chtěli pokračovat do ulice Za Nádražím, využili by novou silnici lemující trať

 

Velkou vlnu odporu vzbudila v létě informace, že SŽDC chystá v rámci dlouhodobého trendu rušení železničních přejezdů výstavbu nadjezdu. Nota bene, když další přemostění trati mělo dle plánu ústit u ulice Karla Čapka, respektive u Bažantnice na opačné straně kolejí. Vedení města, opozice i poděbradská veřejnost unisono tento projekt kritizovaly. „Budovat třetí nadjezd v tak krátkém úseku považuji za nesprávné, a to jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska urbanistického, neboť nadjezd by výrazně zasáhl do charakteru stávající zástavby,“ uvedl starosta Poděbrad Jaroslav Červinka.


Zástupci města deklarovali, že preferují na místě zrušeného přejezdu u skláren (mezi ulicemi Jiráskova a Revoluční) podjezd pro vozidla osobní dopravy a jednotky integrovaného záchranného sboru. I proto se už v průběhu listopadu uskutečnila schůzka, na které vedení města v čele se starostou Červinkou a místostarosty Romanem Schulzem a Miroslavem Holasem a za přítomnosti vedoucích odborů a odborného poradce pro architekturu jednalo o celé věci se zástupci SŽDC. „Vedení města vnímá plánovanou modernizaci jako velmi citlivou pro občany, a proto se rozhodlo k jednání přizvat občanskou veřejnost, která vyjádřila svůj názor prostřednictvím petice,“ uvedla Radka Kakrdová, tisková mluvčí poděbradské radnice.


Po delší diskuzi souhlasili zástupci SŽDC s tím, že na další jednání připraví městem preferovanou variantu podjezdu Jiráskova/Revoluční. Před pár dny pak radnice zveřejnila dva situační nákresy, které zpracovala společnost Pontex již v roce 2004. „Kromě toho, že vedení města preferuje podjezd pro vozidla osobní dopravy a jednotky integrovaného záchranného sboru, požaduje v podjezdu i vybudování bezpečného prostoru pro pěší a cyklisty,“ vysvětlila dále Kakrdová.

 

Dopravní (r)evoluce

Obě představené varianty mění zcela zásadně urbanistickou a dopravní situaci v dané lokalitě. Podle prvního návrhu by řidiči jedoucí z Jiráskovy ulice mohli odbočit přímo do ulic Revoluční či Budovcova. Pokud by chtěli pokračovat dále do ulice Za Nádražím, využili by novou silnici lemující trať na žižkovské straně. Ta by je zavedla až k nově zbudovanému kruhovému objezdu v ústí ulice Mírová. Také druhá varianta počítá s kruhovým objezdem v Mírové ulici a silnicí v místech dnešní parkové cesty. Navrhuje však mimo jiné zásadní zrušení „jednosměrek“ v ulicích Budovcova a Mírová. Při cestě od skláren by pak řidiči mířící do Revoluční ulice museli poměrně komplikovaně využít zmíněný kruhový objezd. Úpravu prostoru naproti sklárnám řeší oba nákresy stejně – prodloužením ulice Boženy Němcové, kterou by vedl hlavní dopravní tah z Družstevní ulice na Žižkov.


V souvislosti se zrušením přejezdu u skláren potvrdili zástupci SŽDC také plán na zrušení dvou dalších přejezdů v Poděbradech. „Přejezdy v lokalitě ulic Na Hrázi/U Bažantnice a ulic Boučkova/Stavební budou zrušeny bez náhrady. Vedení města požadovalo u přejezdu Na Hrázi/U Bažantnice pracovat s variantami nadchodu i podchodu, v ulici Boučkova/Stavební panovala shoda s vybudováním nadchodu,“ dodala mluvčí Kakrdová. SŽDC rovněž představila opatření ke snížení hlučnosti; vybudování protihlukových stěn plánuje v ulicích Skladištní, Boučkova, Za Nádražím, Jungmannova a v části Velkého Zboží.


Text: Aleš Kubelka
Nákres: Pontex, s. r. o.

(13. 12. 2018)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NOVÉ VYDÁNÍ PN PRÁVĚ NA STÁNCÍCH!

Poděbradské noviny č. 1/2019 již v prodeji. Co v nich mimo jiné naleznete?

 

title12019__

Motorkářka, která u tyče dobyla svět

Na silnici působí jako drsná motorkářka. U tyče se pak mění v uhlazenou tanečnici. Seznamte se s Viktorií Dušánkovou, čerstvou mistryní světa v pole sport.

 

Soundtrack odkrývá karty

Mezinárodní festival SOUNDTRACK Poděbrady zahájí svůj letošní program světovou premiérou koncertní verze filmového hitu Šakalí léta.

 

Show na nebi

Přes uplakané počasí si o první prosincové neděli nenechaly ujít slavnostní rozsvícení košatého smrku v centru města stovky lidí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO VŠE A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE V NOVÉM VYDÁNÍ PN


Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Poděbradský rallyový jezdec Václav Dunovský a Rallyesport Poděbrady se opět rozhodl pomáhat potřebným. Tentokrát se bude jednat o podporu náboru nových dárců do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, který proběhne v pátek 22. března 2019 v Poděbradech na Jiřího náměstí od 10 do 16 hodin.

celý článek >>>

Komise jako orgán rady obce

Komise jako orgán rady obce

Před několika týdny zahájilo svou činnost v tomto volebním období celkem 17 komisí. Čtyři z nich zřizuje dle zákona starosta. Těmi se tedy v následujícím textu zabývat nebudu.

celý článek >>>

Den otevřených dveří na radnici

Den otevřených dveří na radnici

Nové vedení poděbradské radnice sto dnů po převzetí zodpovědnosti za řízení městských záležitostí pozvalo občany v pondělí 11. února 2019 na sousedské popovídání spojené s prohlídkou úřadu a zpestřené skromným občerstvením.

celý článek >>>

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Uběhlo 100 dní práce nového zastupitelstva města a vedení radnice.

celý článek >>>

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Sněm Sdružení lázeňských míst ČR se konal 30. ledna 2019 v sídle pražské agentury Czech Tourism. Na programu měl volby předsedy, členů rady a revizní komise pro následující období let 2018–2022.

celý článek >>>

V Poděbradech je krásně

V Poděbradech je krásně

Dokonce i ve chvílích, kdy není úplně nejkrásnější počasí. Jsem toho mínění, že je krásně v celém Česku, čili v každém českém i moravském městě. Mám osobní zkušenosti, že ve většině případů ten dojem mívají spíše návštěvníci než stálí obyvatelé.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY