S radním Lukavcem o rozkolu se starostou, kauze Netíková i útocích na generel

 

Má stát za zpackaným a předraženým Generelem dopravy, dusnem na stavebním úřadu a šikanou úředníků i podnikatelů. Radní Zbyněk Lukavec, poděbradská „lovná zvěř“ posledních týdnů, je trnem v oku jeho oponentů. Oprávněně?

 

ukavec___titulni_foto_REBEL? Jméno radního Zbyňka Lukavce se v poslední době skloňovalo napříč poděbradskou veřejností více než obvykle


„Stydíme se za radní Lukavce a Mareše z Langrovy Volby pro Poděbrady,“ hlásal takřka westernový poutač v nedávném vydání novin nejsilnějšího opozičního hráče zastupitelstva.


Chyběla jen odměna za dopadení.

 

Sdružení Naše Poděbrady má o největším škůdci věcí veřejných ve městě jasno. Dlouholetý ředitel EKO Gymnázia je však údajně persona non grata i v hnutí Volba pro Poděbrady (VPP). „Se starostou Langrem máme na některé důležité věci rozdílné názory. I proto jsme se dohodli, že na podzim již společně kandidovat nebudeme,“ potvrdil jedenašedesátiletý radní a zastupitel odchod z VPP a založení nové partaje. Nejen o plánech do budoucna, ale především o propíraném Generelu dopravy a rozjitřených vášních na odboru výstavby hovořil Zbyněk Lukavec v rozhovoru pro PN.

 

Postupně se dostaneme ke všem ožehavým tématům, začněme však na radnici. Není tajemstvím, že názory koaličních zastupitelů jsou již delší dobu dost nejednotné, a to paradoxně i v klíčových bodech. Čím si to mám vysvětlit?

Určitě to tak je. Uvedu to na příkladu městského architekta, tedy záležitosti, na kterou mají členové koalice rozdílné pohledy. Má to být fundovaný a nezávislý člověk obklopený odborníky, který by měl radě a zastupitelstvu pomáhat při řešení otázek rozvoje města a urbanismu. A v našem hnutí VPP byly dvě nejednotné skupiny. Opačný pohled na jeho přínos pro město jsme měli i se starostou Langrem.

 

To já chápu, ale příliš nerozumím tomu, proč se neshodnete na prioritách volebního programu.

Jednoduše se v některých postojích ideově rozcházíme. Já respektuji, když starosta říká, že ve volbách získal silný mandát znamenající i obrovskou zodpovědnost. Já preferuji participativní způsob řízení. My se shodneme na prioritách volebního programu, ale máme poněkud odlišnou cestu, jak se dostat k cíli. A mohu i částečně souhlasit s tím, že jsou zastupitelé VPP rozděleni na „sympatizanty starosty“ a ty, kteří se za svůj názor nestydí a veřejně jej prosazují, i když má lídr hnutí na věc jiný pohled.

 

Počítám, že se společně s radním Marešem řadíte do té druhé skupiny…

Tím se netajím. A myslím si také, že by bylo velmi špatné, aby v rámci jakéhokoliv volebního uskupení byla tuhá „stranická poslušnost“. V diskuzi se tříbí názor, věci posouvají dopředu. Lídr koalice by se měl alespoň v klíčových bodech programu poradit a nejprve věci předjednat v rámci svého uskupení a nepřicházet s některými hotovými návrhy přímo na zastupitelstvo, jako tomu bylo například při neúspěšném jednání o společenském sálu. Na druhou stranu musím říct, že se na mnoha zásadních věcech, jako je třeba rozpočet města, všichni shodneme. Rozcházíme se v dobrém, ale už znovu společně nebudeme kandidovat v podzimních komunálních volbách. Do nich půjdu na kandidátce nového, právě vznikajícího uskupení Pro občany Poděbrad. Na kandidátce budou mimo jiné také stávající zastupitelé Klára Jirásková, Jiří Mareš a Radek Smejkal.

V mnoha postojích se tedy se starostou Langrem lišíte, je to tak?

Asi nejvíce se rozcházíme v tom, že já preferuji participativní způsob řízení; to znamená zapojovat občany do rozhodování o věcech veřejných.

 

Myslíte, že to starosta nedělá?

Bohužel moc ne. Dle mého si říká: „Mám mandát, tak musím město řídit zodpovědně já.“ A pokud to dělá, tak jen dílčím způsobem, což rozhodně není ten, o kterém mám já svou představu.

 

Otočme nyní list. V opozičních médiích se objevily zprávy, že máte stát za rozvášněnou atmosférou na odboru výstavby a územního plánování a dokonce i za odchodem dlouholeté vedoucí odboru Jany Netíkové…

Na toto téma začnu citátem z mé oblíbené knihy: „Lež má výhodu, je sexy, snáz se šíří a objeví se vždy jako první.“ Vámi zmíněné články jsou totiž jen pokračováním útoků sdružení zastupitele Káninského. Je to snůška účelových lží s cílem poškodit a dehonestovat mě a radního Mareše. S vedoucí odboru výstavby Netíkovou jsme se setkali více méně náhodou na jednání, které svolal tajemník úřadu. Jen zdůrazním, že šlo o naše jediné osobní setkání za celé volební období.

 

Jaký byl jeho průběh?

Na schůzce jsem se chtěl zeptat pana tajemníka, kdy a jak město, potažmo samospráva, mohou vstupovat do záležitostí rozvoje a urbanismu města.  V té době byla aktuální studie Koutecká, která se dotýkala developerského projektu obchodního partnera zastupitele Káninského, pana Báši, a výstavby desítek rodinných domků v této lokalitě. Ale o té jsme se z mého popudu na jednání vůbec nebavili, zajímala mě jen obecná rovina daného problému, což ve svém mailu potvrdila i přítomná paní Tománková. Ani jsem nevěděl, že na jednání paní Netíková s paní Tománkovou budou. Nakonec však toto setkání vyústilo v nařčení, že jsem údajně spolu s radním Marešem ovlivňoval státní správu, když jsem se na informace spojené s mojí funkcí naprosto transparentně vedoucí odboru ptal. Všiml jsem si, že paní Netíková i její kolegyně paní Tománková byly z jednání dotčené, jako bych snad neměl jako radní právo zeptat se na otázky, které souvisí s mou prací, mimo jiné jako garanta investic ve městě a předsedy komise pro rozvoj a investice.

 

Prý došlo i k trestnímu oznámení na policii, je to tak?

Ano. Místo toho, aby si dotčené úřednice – ač dle mého zcela neodůvodněně – případně stěžovaly u tajemníka, ihned celou věc sdělily zastupiteli Káninskému. A ten zaslal obratem starostovi Langrovi stížnost, že jsem s radním Marešem ovlivňoval státní správu. Tajemníkovi pak nezbylo nic jiného, pokud tedy úřednice tvrdí, že na ni byl vyvíjen tlak, než podat trestní oznámení na neznámého pachatele, který měl údajně zneužít svou pravomoc a ovlivňovat státní správu.

 

Jak celou věc policisté vyhodnotili?

Vyšetřování následně ukázalo, že je to naprostý nesmysl. Mohu vám tu citovat ze zápisu Policie ČR: „Na přímou otázku, zda docházelo ze strany radního k přímému ovlivňování názoru a stanoviska odboru, sdělila paní Netíková, že ze strany radního k přímému ovlivňování odboru nedocházelo.“

 

Nicméně vám a vašemu zeti Marešovi opozice připisuje vinu na odchodu paní Netíkové, dle mého soudu jednoznačně uznávané odbornice, z úřadu výstavby…

Proč bych já měl v této předvolební době usilovat o ukončení pracovního poměru s paní Netíkovou, a co bych z toho měl?! Co já mám z toho, že se biju za dopravní a občanskou infrastrukturu v nově rozvíjených oblastech města? Jen se dovedu vžít do situací nikoliv developerů, ale lidí, kteří tam budou bydlet, a kteří si jednou budou třeba říkat, co to bylo za hlupáky na radnici, že povolili to nebo ono. Na druhou stranu si myslím, že nejenom paní Netíková, ale i další úředníci ze stavebního úřadu, přistoupili na nečestnou hru zastupitele Káninského. Bohužel.

 

Zůstaňme ještě u odborů. Jistě jste zaregistroval Otevřený dopis, který radním a zastupitelům města adresoval kolektiv pracovníků odboru výstavby a územního plánování, a ve kterém mimo jiné zaznívá kritika sloučení odboru výstavby a životního prostředí.

Zase jde o účelové tvrzení. Tento bod připravil pan tajemník a věřím, že ho i pečlivě zvážil. Na radě, která o tomto bodu jednala a hlasovala, nebyli žádní radní proti.

 

Takže jde podle vás o správné rozhodnutí? Přece jen se slučují dva „protichůdné“ odbory a podle oponentů návrhu má přibýt papírování jak pro úředníky, tak hlavně pro žadatele…

Nesouhlasím. Jedná se o správný krok radnice. Vzorem pro nás v tomto ohledu může být Cheb, ale i mnoho dalších měst, kde si toto organizační schéma všichni pochvalují; vyřídí totiž vše na jednom místě a byrokracie bude naopak podstatně snížena.

 

Pojďme nyní k již zmíněnému Generelu dopravy. V čem bude jeho hlavní přínos pro město?

Generel dopravy je spolu s územním plánem dokumentem, který je zásadní při plánování budoucí zástavby města a má být rovněž plánem udržitelné mobility města. Zatímco územní plán již máme, Generel dopravy dosud ne. S jeho pomocí musíme aktuálně reagovat na rozrůstající se město. Například řešíme do budoucna otázku severního obchvatu Poděbrad, který by propojoval jičínskou a boleslavskou komunikaci. A v souvislosti s výstavbou Nového Žižkova je podstatné, aby nově vznikající ulice měly na tento obchvat návaznost. Generel by měl dále řešit návrhy na územní rezervy plánovaných komunikací, neprůjezdnost některých páteřních ulic a další zásadní dopravní otázky. Jde nám také o to, aby se ve městě minimalizovala individuální motorová doprava, aby přednostně fungovala veřejná doprava, cyklistická i pěší. Je potřeba upravit jak aktivní motorovou dopravu, tak tu pasivní – tedy parkování. Ve výsledku budeme mít celkový plán rozvoje všech segmentů dopravy ve městě ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

 

Generel dopravy byl opozicí ostře kritizován, především za jeho cenu, která je několikanásobně vyšší než v jiných, podobně velkých městech.

Předně, zadání Generelu dopravy schválilo zastupitelstvo hned dvakrát. Za druhé, ještě není vůbec dokončený. V tabulce, která byla zveřejněna v novinách Naše Poděbrady, účelově porovnávají jablka s hruškami a pracují s nelogickými větami vytrženými z kontextu. Kupříkladu si vezměte příklad Dačic, které v té tabulce srovnávají s Poděbrady. Jejich Generel dopravy řešil pouze automobilovou dopravu, proto byla cena za tento projekt mnohem nižší než u nás. V Rožnově pod Radhoštěm, kde za generel zaplatili stejné firmě jako my přibližně čtvrtinu ceny, zase neobsahoval pěší a veřejnou dopravu a ani celkový model dopravy. To vše v tom našem bude. Ty částky uvedené zastupiteli Káninským a Holasem jsou naprosto zavádějící! Vysvětloval jsem to opozici již na minulém zastupitelstvu, ale účel světí prostředky. Cena vznikla jako nejnižší na základě prvního výběrového řízení, které posloužilo vlastně jako poptávkové řízení, a výsledků transparentního druhého zadávacího řízení, kde hlavním kritériem byla nejnižší nabídnutá cena (1,45 milionu Kč, pozn. red.). Nabídky ostatních uchazečů byly vyšší, přesahovaly 3 miliony Kč.

 

Neměl být však již generel touto dobou dokončený, aby se mohl postupně zavádět do praxe?

Ano, je pravda, že generel měl být hotový už v lednu, bohužel zpracovatel je v časovém skluzu, za což bude platit smluvní pokutu. Dokončení předpokládáme zhruba v květnu letošního roku, musí totiž ještě dojít také na projednání s veřejností.

 

Na úplný závěr bych se chtěl ještě zeptat na EKO Gymnázium, jehož jste ředitelem, a které letos slaví 25 let od svého založení. Jakou cestu za tu dobu ušlo?

Už se nejmenujeme jen EKO Gymnázium, ale k názvu připojujeme i Střední odborná škola Multimediálních studií. Vedle gymnaziálních oborů poskytujeme i odborné vzdělání v multimediální tvorbě. Kdo by dnes nechtěl umět tvořit a spravovat web, vytvářet projekty virtuální reality, dělat atraktivní animace či programovat aplikace pro mobilní zařízení? Mám radost, že se nám za uplynulých 25 let podařilo školu etablovat jako významnou vzdělávací a společenskou instituci nejen v našem městě, ale v celém regionu. Za to patří můj dík všem kolegyním a kolegům, kteří se za celou dobu existence školy na tomto úspěchu podíleli.

 

Text a foto: Aleš Kubelka

(12. 4. 2018)


PF 2019

PF 2019

Vážení a milí spoluobčané!
Jsme na prahu nového roku 2019, a tak nám dovolte, abychom vám do příštích dnů, týdnů a měsíců popřáli vše nejlepší – pevné zdraví, osobní úspěchy a pohodu v okruhu lidí, které máte rádi a kterých si vážíte.

celý článek >>>

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Nejzásadnější poděbradský projekt roku 2019, který zahrnuje rekonstrukci a rozšíření dosluhující sportovní haly BIOS, provázejí komplikace s výskytem azbestu.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Miroslava Holase (Naše Poděbrady) a Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady).

celý článek >>>

Informace k situaci v PN

Informace k situaci v PN

Zaznamenali jsme obavy z možného zrušení Poděbradských novin, a proto bychom touto cestou chtěli reagovat a upokojit vaše obavy z možných změn. Poděbradské noviny budou nadále vycházet ve stejném formátu i čtrnáctidenním režimu a ani počet výtisků se nebude měnit.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: prosinec 2018.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Milana Suchomela (Volba pro Poděbrady) a Miloše Mikolandu (Naše Poděbrady).

celý článek >>>

Rýsuje se podjezd.  Jiráskovu ulici má se Žižkovem propojit tubus

Rýsuje se podjezd. Jiráskovu ulici má se Žižkovem propojit tubus

Konec obav z dalšího nadjezdu, který by negativně zasáhl do života obyvatel města. Vedení poděbradské radnice se podařilo přesvědčit Správu železniční dopravní cesty k vybudování podjezdu, který má pod tratí u skláren protnout páteřní krajskou komunikaci se Žižkovem.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Zdeňka Havlase (STAN Poděbrad s podporou KDU-ČSL) a Tomáše Mauxe (Volba pro Poděbrady).

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY