Senior taxi jezdí i letos

 

Služba Senior taxi se stává nedílnou součástí sociální politiky, velmi vítanou ve všech obcích, které ji již zprovoznily. Město Poděbrady zavedlo zkušebně Senior taxi už v dubnu 2016.

senior_taxi_Vzhledem k zájmu a kladným ohlasům ze strany místních seniorů se rozhodla radnice pokračovat v „taxíku pro seniory“ i v roce 2017.


Ze začátku byla služba určena pro občany s trvalým bydlištěm v Poděbradech starším 70 let a pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Důvodem byla snaha usnadnit přepravu těchto osob k lékaři, na úřady, poštu, hřbitov či do nákupních středisek. Starší občané mají mnohdy různé zdravotní potíže spojené především s pohybem, které jim znesnadňují navštívit uvedené instituce, a ve městě nefunguje místní hromadná doprava. Zájem o službu ze strany seniorů stále roste. Zatímco v prvních měsících provozu bylo uskutečněno průměrně 250 jízd, loni se průměrný počet jízd za jeden měsíc pohyboval kolem čísla 500 a v prosinci 2017 jich bylo uskutečněno již 673.


Po prvních zkušenostech byla tato služba rozšířena i pro občany starší 65 let (včetně) a prodloužila se provozní doba o půl hodiny. Senior taxi je nyní v provozu každý pracovní den od 7:00 do 15:00. Rovněž byla přidána některá další přepravní místa. V současné době lze Senior taxi využít i pro jízdy do zdravotnických zařízení na území města Nymburk. Cena za jednu jízdu po Poděbradech je pro seniory stanovena na 15 Kč. Za jednu jízdu do sousedního města zaplatí senioři 45 Kč.


Vzhledem k tomu, že smlouva se stávajícím provozovatelem služby skončila ke konci roku 2017, proběhlo na podzim loňského roku nové výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění služby Senior taxi v Poděbradech. Na základě výsledků tohoto výběrového řízení bude i v dalších letech zajišťovat tuto službu firma ROSI LOGISTIK, s. r. o., Ostrava (pozn. dříve Komfort Logistik). Lidé jsou s poskytovatelem služby a se službou jako takovou spokojeni. Firma má letité zkušenosti s provozováním Senior taxi i v dalších městech.


O poskytnutí služby lze požádat v průběhu celého dne alespoň jeden pracovní den přede dnem, v němž potřebujete odvoz, a to na telefonním čísle 720 955 764. Budou-li to umožňovat provozní podmínky, lze službu využít i v den jejího objednání.


Pro využití služby Senior taxi je třeba mít průkaz, který se předkládá řidiči před nástupem do vozidla; tuto legitimaci mohou zájemci získat v budově Městského úřadu Poděbrady u nádraží (nám. T. G. Masaryka 1130) na Odboru sociálních věcí a živnostenském úřadě v 6. patře. Průkaz bude oprávněnému žadateli vystaven oproti předložení občanského průkazu nebo průkazu ZTP (popř. ZTP/P) zdarma. Dosud bylo vystaveno celkem 138 průkazů Senior taxi.


Text: Gabriela Fultnerová,  
Městský úřad Poděbrady,
Odbor sociální péče a živnostenský úřad
Foto: (aku)

(15. 2. 2018)


Bitva o radnici vrcholí

Bitva o radnici vrcholí

Už za 14 dní rozhodnou občané Poděbrad o složení nového zastupitelstva a nepřímo i o nové hlavě města. Nejvyšší čas představit ty, kteří chtějí spravovat věci veřejné v polabských lázních.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: srpen 2018.

celý článek >>>

Jubilejní desítka. Parkovací cyklověž u nádraží je otevřena

Jubilejní desítka. Parkovací cyklověž u nádraží je otevřena

Ve čtvrtek 30. 8. 2018, tak trochu symbolicky v den zahájení největší letošní turistické atrakce v Poděbradech – festivalu Soundtrack, byla v sousedství vlakového nádraží slavnostně otevřena parkovací cyklověž Biketower.

celý článek >>>

Sběrný dvůr má být hotový v zimě

Sběrný dvůr má být hotový v zimě

Od dubna 2018 začala výstavba nového sběrného dvora v areálu Technických služeb města Poděbrad, s. r. o.

celý článek >>>

Zateplení v Budovcově ulici je dokončeno

Zateplení v Budovcově ulici je dokončeno

Doba dovolených je v plném proudu a vlna veder dává zapomenout na sychravé dny. Pro naši společnost je současné období obdobím vrcholících činností v oblasti zateplování bytových domů tak, aby v nadcházející zimní sezoně bylo vše připraveno na nejchladnější roční období.

celý článek >>>

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Když se před lety léčil v místních lázních, mohl se při procházkách Poděbrady dosyta kochat zdejší architekturou. V té době jej jistě ani nenapadlo, že on sám bude jednou přispívat k tomu, aby i budoucí generace zde mohly obdivovat novodobé stavby. Životní cesty jsou však nepředvídatelné, a tak se z Milana Košaře stal před pár dny městský architekt.

celý článek >>>

Kdo obdrží medaile k 100. výročí ČSR? Rozhodne i váš hlas!

Kdo obdrží medaile k 100. výročí ČSR? Rozhodne i váš hlas!

Zastupitelstvo města Poděbrady rozhodlo, že na počest 100. výročí státnosti Poděbrady ocení unikátními pamětními medailemi 25 žijících osobností, jejichž činnost byla nebo stále ještě je pro Poděbrady významným přínosem. Kdo bude vybrán, je v rukou veřejnosti, tedy každého z nás.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Radka Smejkala (Volba pro Poděbrady) a Petra Fialu (ODS).

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY