Senior taxi jezdí i letos

 

Služba Senior taxi se stává nedílnou součástí sociální politiky, velmi vítanou ve všech obcích, které ji již zprovoznily. Město Poděbrady zavedlo zkušebně Senior taxi už v dubnu 2016.

senior_taxi_Vzhledem k zájmu a kladným ohlasům ze strany místních seniorů se rozhodla radnice pokračovat v „taxíku pro seniory“ i v roce 2017.


Ze začátku byla služba určena pro občany s trvalým bydlištěm v Poděbradech starším 70 let a pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Důvodem byla snaha usnadnit přepravu těchto osob k lékaři, na úřady, poštu, hřbitov či do nákupních středisek. Starší občané mají mnohdy různé zdravotní potíže spojené především s pohybem, které jim znesnadňují navštívit uvedené instituce, a ve městě nefunguje místní hromadná doprava. Zájem o službu ze strany seniorů stále roste. Zatímco v prvních měsících provozu bylo uskutečněno průměrně 250 jízd, loni se průměrný počet jízd za jeden měsíc pohyboval kolem čísla 500 a v prosinci 2017 jich bylo uskutečněno již 673.


Po prvních zkušenostech byla tato služba rozšířena i pro občany starší 65 let (včetně) a prodloužila se provozní doba o půl hodiny. Senior taxi je nyní v provozu každý pracovní den od 7:00 do 15:00. Rovněž byla přidána některá další přepravní místa. V současné době lze Senior taxi využít i pro jízdy do zdravotnických zařízení na území města Nymburk. Cena za jednu jízdu po Poděbradech je pro seniory stanovena na 15 Kč. Za jednu jízdu do sousedního města zaplatí senioři 45 Kč.


Vzhledem k tomu, že smlouva se stávajícím provozovatelem služby skončila ke konci roku 2017, proběhlo na podzim loňského roku nové výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění služby Senior taxi v Poděbradech. Na základě výsledků tohoto výběrového řízení bude i v dalších letech zajišťovat tuto službu firma ROSI LOGISTIK, s. r. o., Ostrava (pozn. dříve Komfort Logistik). Lidé jsou s poskytovatelem služby a se službou jako takovou spokojeni. Firma má letité zkušenosti s provozováním Senior taxi i v dalších městech.


O poskytnutí služby lze požádat v průběhu celého dne alespoň jeden pracovní den přede dnem, v němž potřebujete odvoz, a to na telefonním čísle 720 955 764. Budou-li to umožňovat provozní podmínky, lze službu využít i v den jejího objednání.


Pro využití služby Senior taxi je třeba mít průkaz, který se předkládá řidiči před nástupem do vozidla; tuto legitimaci mohou zájemci získat v budově Městského úřadu Poděbrady u nádraží (nám. T. G. Masaryka 1130) na Odboru sociálních věcí a živnostenském úřadě v 6. patře. Průkaz bude oprávněnému žadateli vystaven oproti předložení občanského průkazu nebo průkazu ZTP (popř. ZTP/P) zdarma. Dosud bylo vystaveno celkem 138 průkazů Senior taxi.


Text: Gabriela Fultnerová,  
Městský úřad Poděbrady,
Odbor sociální péče a živnostenský úřad
Foto: (aku)

(15. 2. 2018)


Všichni dobří rodáci™ aneb když město slaví Den Poděbrad

Všichni dobří rodáci™ aneb když město slaví Den Poděbrad

Jako pestrobarevná nit zacuchaná do svátečních krajek a mašlí se vinul
nabitý program Dne Poděbrad. V důstojné atmosféře plné taktu a uhlazené etikety poděkovalo vedení města těm, kteří šíří slávu a povědomí o úspěšném „patentu“ s libozvučným názvem Poděbrady nebo přispívají mravenčí prací k jeho každodennímu lesku.

celý článek >>>

Je už před nádražím pořádek?

Je už před nádražím pořádek?

Jedno z nejfrekventovanějších míst ve městě a „brána“ lázeňského města byla začátkem roku zavalena odpadky a nepořádkem.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady) a Stanislava Vavřičku (ČSSD).

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být IV.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být IV.

V seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představujeme další lokalitu. Také ta by se mohla v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

Proměna haly BIOS: tribuna v patře, posilovna i bufet

Proměna haly BIOS: tribuna v patře, posilovna i bufet

Za nejzásadnější projekt roku 2018 považuje vedení města rekonstrukci a rozšíření sportovní haly BIOS, která je vlajkovou lodí investic pro letošní rok. Nejzásadnější fakta, která promění dosluhující „stánek“ na Ostende v moderní arénu, přinášíme v otázkách a odpovědích.

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být III.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být III.

V seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představujeme další 2 místa. Také ta by se mohla v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

Sociální oblast ve městě – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma (4. díl)

Sociální oblast ve městě – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma (4. díl)

Můžete se na nás s důvěrou a bez obav obrátit. Většina neřešitelných situací se stává jednodušší, jsou-li na ni dva…

celý článek >>>

 ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: únor 2018.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY