Senior taxi jezdí i letos

 

Služba Senior taxi se stává nedílnou součástí sociální politiky, velmi vítanou ve všech obcích, které ji již zprovoznily. Město Poděbrady zavedlo zkušebně Senior taxi už v dubnu 2016.

senior_taxi_Vzhledem k zájmu a kladným ohlasům ze strany místních seniorů se rozhodla radnice pokračovat v „taxíku pro seniory“ i v roce 2017.


Ze začátku byla služba určena pro občany s trvalým bydlištěm v Poděbradech starším 70 let a pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Důvodem byla snaha usnadnit přepravu těchto osob k lékaři, na úřady, poštu, hřbitov či do nákupních středisek. Starší občané mají mnohdy různé zdravotní potíže spojené především s pohybem, které jim znesnadňují navštívit uvedené instituce, a ve městě nefunguje místní hromadná doprava. Zájem o službu ze strany seniorů stále roste. Zatímco v prvních měsících provozu bylo uskutečněno průměrně 250 jízd, loni se průměrný počet jízd za jeden měsíc pohyboval kolem čísla 500 a v prosinci 2017 jich bylo uskutečněno již 673.


Po prvních zkušenostech byla tato služba rozšířena i pro občany starší 65 let (včetně) a prodloužila se provozní doba o půl hodiny. Senior taxi je nyní v provozu každý pracovní den od 7:00 do 15:00. Rovněž byla přidána některá další přepravní místa. V současné době lze Senior taxi využít i pro jízdy do zdravotnických zařízení na území města Nymburk. Cena za jednu jízdu po Poděbradech je pro seniory stanovena na 15 Kč. Za jednu jízdu do sousedního města zaplatí senioři 45 Kč.


Vzhledem k tomu, že smlouva se stávajícím provozovatelem služby skončila ke konci roku 2017, proběhlo na podzim loňského roku nové výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění služby Senior taxi v Poděbradech. Na základě výsledků tohoto výběrového řízení bude i v dalších letech zajišťovat tuto službu firma ROSI LOGISTIK, s. r. o., Ostrava (pozn. dříve Komfort Logistik). Lidé jsou s poskytovatelem služby a se službou jako takovou spokojeni. Firma má letité zkušenosti s provozováním Senior taxi i v dalších městech.


O poskytnutí služby lze požádat v průběhu celého dne alespoň jeden pracovní den přede dnem, v němž potřebujete odvoz, a to na telefonním čísle 720 955 764. Budou-li to umožňovat provozní podmínky, lze službu využít i v den jejího objednání.


Pro využití služby Senior taxi je třeba mít průkaz, který se předkládá řidiči před nástupem do vozidla; tuto legitimaci mohou zájemci získat v budově Městského úřadu Poděbrady u nádraží (nám. T. G. Masaryka 1130) na Odboru sociálních věcí a živnostenském úřadě v 6. patře. Průkaz bude oprávněnému žadateli vystaven oproti předložení občanského průkazu nebo průkazu ZTP (popř. ZTP/P) zdarma. Dosud bylo vystaveno celkem 138 průkazů Senior taxi.


Text: Gabriela Fultnerová,  
Městský úřad Poděbrady,
Odbor sociální péče a živnostenský úřad
Foto: (aku)

(15. 2. 2018)


Noční klid a předzahrádky v Poděbradech

Noční klid a předzahrádky v Poděbradech

S ohledem na množící se fámy, že provozní dobu restaurací a předzahrádek v Poděbradech v nočních hodinách ovlivňuje radnice, je opět na pořadu vysvětlení faktů.

celý článek >>>

Jezero po roce ožilo. Dětmi, minigolfem a abnormálním „hicem“

Jezero po roce ožilo. Dětmi, minigolfem a abnormálním „hicem“

Novou sezonu na poděbradském Jezeře „odemkly“ tropické teploty a (úsměvy) prosluněný dětský den.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

Jarní únava? Kdeže. Dělníci ve městě nemají o práci nouzi

Jarní únava? Kdeže. Dělníci ve městě nemají o práci nouzi

Ačkoliv se několik klíčových projektů města nedaří prozatím dotáhnout do úspěšného finiše, mnoho dalších už „zdobí“ všechna potřebná razítka.

celý článek >>>

Město je bohatší o Generel dopravy

Město je bohatší o Generel dopravy

V pondělí 14. května 2018 se na poděbradské radnici konala veřejná prezentace a projednání Generelu dopravy města Poděbrady.

celý článek >>>

Před školou poroste strom na památku Olgy Havlové

Před školou poroste strom na památku Olgy Havlové

Poděbradská Základní škola Václava Havla je jedním z 85 míst v republice, kde byl zasazen strom, který bude připomínat oblíbenou „první dámu“ nejranější polistopadové éry.

celý článek >>>

Na nadjezdu nelze přecházet

Na nadjezdu nelze přecházet

Stále se ozývají hlasy, které se dožadují zřízení přechodu pro chodce nebo alespoň místa pro přecházení přes nový nadjezd v místě u okružní křižovatky ulic Mánesova, Dr. Horákové a Alešova.

celý článek >>>

Deratizace potkanů ve městě

Deratizace potkanů ve městě

V souvislosti s lokálním výskytem potkanů ve městě probíhá každé čtvrtletí pokládání otrávených návnad proti těmto hlodavcům.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY