Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

 

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.


skoly privitajiPrvní tři dubnové dny budou v poděbradských základních školách patřit zápisům do prvních tříd. Budoucích prvňáčků letos školy očekávají o něco méně než v předchozím roce. „V letošním školním roce jsme otevřeli čtyři první třídy, v Žižkově ulici s počty okolo dvaceti žáků, ve Školní ulici téměř maximálně naplněné se sedmadvaceti žáky. Demografická křivka začíná klesat, přesto v příštím školním roce plánujeme opět otevřít čtyři první třídy s menší naplněností,“ informovala Poděbradské noviny ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady Miriam Piskačová. ZŠ Václava Havla sníží počet z aktuálních 129 žáků v pěti třídách na čtyři třídy se 110 žáčky. „Pro rodiče máme připravenou webovou aplikaci na přihlašování dítěte k zápisu online. Průběh zápisu je plynulejší. Ten, kdo není přihlášen, je samozřejmě také zapsán,“ informuje ředitel Vlastimil Špinka. Soukromá základní škola Jedna radost hlásí již téměř naplněnou kapacitu chystané jedné první třídy s počtem do 15 dětí.


Zato počty odkladů se v Poděbradech v posledních letech výrazně nemění. Škola Jedna radost uvádí dvě až tři děti s odkladem na ročník. „Poradny a speciální pedagogická centra nedoporučují zbytečně odkládat školní docházku. Přibývá dětí s vadou řeči a malou slovní zásobou. Je třeba včas navštívit logopeda, pravidelně provádět nácviky a podporovat děti ve vypravování,“ doporučuje ředitel ZŠ Václava Havla Vlastimil Špinka.


Logopedickým cvičením se kromě dalšího věnuje školní kroužek či klub Předškolák, který aktuálně nabízí všechny poděbradské základní školy. Jeho cílem je seznámit děti s prostředím školy i s novými kamarády. Na ZŠ T. G. Masaryka má již více než desetiletou tradici, Škola Jedna radost jej otevřela teprve letos. Podle Vlastimila Špinky se děti zaměřují kromě pohybových her či rozvoje komunikačních dovedností třeba dramatizací pohádek také na správné držení tužky.

Proti zubu času a s jeho proudem

Každoroční obměna žáků vyžaduje také obměnu vybavení škol a jejich opravy. Kromě pravidelné výměny podlahových krytin, nábytku a malování chystají na ZŠ Václava Havla nově vybavit pracovnu informatiky pro 1. stupeň, postupně zavádí opatření k posílení vnitřní bezpečnosti žáků a zaměstnanců. Většímu zabezpečení při zachování otevřenosti veřejnosti se bude věnovat také ZŠ Jedna radost. „Současně intenzivně pracujeme na získání vlastních prostor v Poděbradech nebo nejbližším okolí,“ uvedl ředitel školy Jindřich Monček, který počítá s pořízením školních tabletů a počítačů včetně elektronických učebnic a dalších učebních materiálů a informačních zdrojů, které budou moci žáci využívat například při projektech. „Zaměřujeme se na to, že žáci pracují samostatně v projektech na vybraných tématech, učí se spolupracovat, řešit problém, prezentovat svou práci, a pracujeme na postupném zavádění metody Clil na 1. stupni, což je propojení výuky přírodovědných předmětů a angličtiny současně s rozvojem myšlení a uměním se efektivně učit,“ vysvětlil ředitel Jindřich Monček.


Budovu školy T. G. Masaryka ve Školní ulici čeká rekonstrukce otopného systému. Podle Miriam Piskačové je jejich již několikaletým přáním výstavba nové tělocvičny rovněž v budově školy ve Školní ulici. Nejen pro výuku tělesné výchovy nebo letos nového nepovinného předmětu všestranná tělesná výchova pro 1. ročník zaměřená na všeobecný rozvoj tělesné zdatnosti, o kterou byl velký zájem, ale i volnočasové aktivity místních sportovních oddílů. Na sport nezapomínají ani v ZŠ Václava Havla, kde podporují mladé hokejisty nebo se v družině zapojují do projektu Sportuj ve škole. V rámci spolupráce ZŠ T. G. Masaryka s MAS pracují na projektu nové počítačové učebny s počítačem pro každého žáka samostatně (doposud pracovali ve dvojicích). „Plánovanou novinkou je podpora polytechnického vzdělávání i formou nového kroužku robotiky s využitím moderních robotických stavebnic, Ozobotů a přístrojů PASCO,“ doplnila Miriam Piskačová.

Projekty zapojí malé a velké školáky i učitele

Každá škola je zapojená do více dílčích projektů. Veselé zoubky je výmluvný název pro preventivní program pro prvňáčky, do kterého se chtějí opět zapojit na ZŠ Václava Havla. Své nováčky tradičně přivítají v divadle a budou pasovat malé čtenáře. Pokračovat v projektech v rámci eTwinningu a Erasmus+ mají v plánu stejně jako ZŠ Jedna radost. „Od letoška jsme se stali Centrem kolegiální podpory pro inkluzívní vzdělávání (v širokém pojetí tohoto tématu) ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, budeme pořádat pravidelné měsíční schůzky se sdílením zkušeností, do kterých se mohou zapojit i učitelé poděbradských škol, čímž je srdečně zveme,“ vzkázal Jindřich Monček. ZŠ T. G. Masaryka se zaměřila například na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v rámci projektu Šablony a chce pokračovat projektem Šablony II v oblasti polytechnického vzdělávání. Oblíbené jsou také poznávací zájezdy do zahraničí.

Termíny zápisů
ZŠ Václava Havla / 1. a 2. 4. 2019 vždy v 13.30–17.30 hodin        
ZŠ T. G. Masaryka (Školní i Žižkova) / 1. a 2. 4. 2019 vždy v 13–17 hodin (DOD 13. 3. ve 14–17 hodin)    
ZŠ Jedna radost / 2. a 3. 4. (DOD průběžně po dohodě)


Text a foto: Olga Vendlová

(21. 2. 2019)

 


Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Poděbradský rallyový jezdec Václav Dunovský a Rallyesport Poděbrady se opět rozhodl pomáhat potřebným. Tentokrát se bude jednat o podporu náboru nových dárců do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, který proběhne v pátek 22. března 2019 v Poděbradech na Jiřího náměstí od 10 do 16 hodin.

celý článek >>>

Komise jako orgán rady obce

Komise jako orgán rady obce

Před několika týdny zahájilo svou činnost v tomto volebním období celkem 17 komisí. Čtyři z nich zřizuje dle zákona starosta. Těmi se tedy v následujícím textu zabývat nebudu.

celý článek >>>

Den otevřených dveří na radnici

Den otevřených dveří na radnici

Nové vedení poděbradské radnice sto dnů po převzetí zodpovědnosti za řízení městských záležitostí pozvalo občany v pondělí 11. února 2019 na sousedské popovídání spojené s prohlídkou úřadu a zpestřené skromným občerstvením.

celý článek >>>

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Uběhlo 100 dní práce nového zastupitelstva města a vedení radnice.

celý článek >>>

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Sněm Sdružení lázeňských míst ČR se konal 30. ledna 2019 v sídle pražské agentury Czech Tourism. Na programu měl volby předsedy, členů rady a revizní komise pro následující období let 2018–2022.

celý článek >>>

V Poděbradech je krásně

V Poděbradech je krásně

Dokonce i ve chvílích, kdy není úplně nejkrásnější počasí. Jsem toho mínění, že je krásně v celém Česku, čili v každém českém i moravském městě. Mám osobní zkušenosti, že ve většině případů ten dojem mívají spíše návštěvníci než stálí obyvatelé.

celý článek >>>

Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Především v poslední třetině loňského roku došlo hned k několika odstávkám vody v Poděbradech. Co bylo jejich důvodem?

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY