Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

 

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.


skoly privitajiPrvní tři dubnové dny budou v poděbradských základních školách patřit zápisům do prvních tříd. Budoucích prvňáčků letos školy očekávají o něco méně než v předchozím roce. „V letošním školním roce jsme otevřeli čtyři první třídy, v Žižkově ulici s počty okolo dvaceti žáků, ve Školní ulici téměř maximálně naplněné se sedmadvaceti žáky. Demografická křivka začíná klesat, přesto v příštím školním roce plánujeme opět otevřít čtyři první třídy s menší naplněností,“ informovala Poděbradské noviny ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady Miriam Piskačová. ZŠ Václava Havla sníží počet z aktuálních 129 žáků v pěti třídách na čtyři třídy se 110 žáčky. „Pro rodiče máme připravenou webovou aplikaci na přihlašování dítěte k zápisu online. Průběh zápisu je plynulejší. Ten, kdo není přihlášen, je samozřejmě také zapsán,“ informuje ředitel Vlastimil Špinka. Soukromá základní škola Jedna radost hlásí již téměř naplněnou kapacitu chystané jedné první třídy s počtem do 15 dětí.


Zato počty odkladů se v Poděbradech v posledních letech výrazně nemění. Škola Jedna radost uvádí dvě až tři děti s odkladem na ročník. „Poradny a speciální pedagogická centra nedoporučují zbytečně odkládat školní docházku. Přibývá dětí s vadou řeči a malou slovní zásobou. Je třeba včas navštívit logopeda, pravidelně provádět nácviky a podporovat děti ve vypravování,“ doporučuje ředitel ZŠ Václava Havla Vlastimil Špinka.


Logopedickým cvičením se kromě dalšího věnuje školní kroužek či klub Předškolák, který aktuálně nabízí všechny poděbradské základní školy. Jeho cílem je seznámit děti s prostředím školy i s novými kamarády. Na ZŠ T. G. Masaryka má již více než desetiletou tradici, Škola Jedna radost jej otevřela teprve letos. Podle Vlastimila Špinky se děti zaměřují kromě pohybových her či rozvoje komunikačních dovedností třeba dramatizací pohádek také na správné držení tužky.

Proti zubu času a s jeho proudem

Každoroční obměna žáků vyžaduje také obměnu vybavení škol a jejich opravy. Kromě pravidelné výměny podlahových krytin, nábytku a malování chystají na ZŠ Václava Havla nově vybavit pracovnu informatiky pro 1. stupeň, postupně zavádí opatření k posílení vnitřní bezpečnosti žáků a zaměstnanců. Většímu zabezpečení při zachování otevřenosti veřejnosti se bude věnovat také ZŠ Jedna radost. „Současně intenzivně pracujeme na získání vlastních prostor v Poděbradech nebo nejbližším okolí,“ uvedl ředitel školy Jindřich Monček, který počítá s pořízením školních tabletů a počítačů včetně elektronických učebnic a dalších učebních materiálů a informačních zdrojů, které budou moci žáci využívat například při projektech. „Zaměřujeme se na to, že žáci pracují samostatně v projektech na vybraných tématech, učí se spolupracovat, řešit problém, prezentovat svou práci, a pracujeme na postupném zavádění metody Clil na 1. stupni, což je propojení výuky přírodovědných předmětů a angličtiny současně s rozvojem myšlení a uměním se efektivně učit,“ vysvětlil ředitel Jindřich Monček.


Budovu školy T. G. Masaryka ve Školní ulici čeká rekonstrukce otopného systému. Podle Miriam Piskačové je jejich již několikaletým přáním výstavba nové tělocvičny rovněž v budově školy ve Školní ulici. Nejen pro výuku tělesné výchovy nebo letos nového nepovinného předmětu všestranná tělesná výchova pro 1. ročník zaměřená na všeobecný rozvoj tělesné zdatnosti, o kterou byl velký zájem, ale i volnočasové aktivity místních sportovních oddílů. Na sport nezapomínají ani v ZŠ Václava Havla, kde podporují mladé hokejisty nebo se v družině zapojují do projektu Sportuj ve škole. V rámci spolupráce ZŠ T. G. Masaryka s MAS pracují na projektu nové počítačové učebny s počítačem pro každého žáka samostatně (doposud pracovali ve dvojicích). „Plánovanou novinkou je podpora polytechnického vzdělávání i formou nového kroužku robotiky s využitím moderních robotických stavebnic, Ozobotů a přístrojů PASCO,“ doplnila Miriam Piskačová.

Projekty zapojí malé a velké školáky i učitele

Každá škola je zapojená do více dílčích projektů. Veselé zoubky je výmluvný název pro preventivní program pro prvňáčky, do kterého se chtějí opět zapojit na ZŠ Václava Havla. Své nováčky tradičně přivítají v divadle a budou pasovat malé čtenáře. Pokračovat v projektech v rámci eTwinningu a Erasmus+ mají v plánu stejně jako ZŠ Jedna radost. „Od letoška jsme se stali Centrem kolegiální podpory pro inkluzívní vzdělávání (v širokém pojetí tohoto tématu) ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, budeme pořádat pravidelné měsíční schůzky se sdílením zkušeností, do kterých se mohou zapojit i učitelé poděbradských škol, čímž je srdečně zveme,“ vzkázal Jindřich Monček. ZŠ T. G. Masaryka se zaměřila například na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v rámci projektu Šablony a chce pokračovat projektem Šablony II v oblasti polytechnického vzdělávání. Oblíbené jsou také poznávací zájezdy do zahraničí.

Termíny zápisů
ZŠ Václava Havla / 1. a 2. 4. 2019 vždy v 13.30–17.30 hodin        
ZŠ T. G. Masaryka (Školní i Žižkova) / 1. a 2. 4. 2019 vždy v 13–17 hodin (DOD 13. 3. ve 14–17 hodin)    
ZŠ Jedna radost / 2. a 3. 4. (DOD průběžně po dohodě)


Text a foto: Olga Vendlová

(21. 2. 2019)

 


„Jazz si s sebou nese příběh, který stojí za to poslouchat“

„Jazz si s sebou nese příběh, který stojí za to poslouchat“

V pátek 19. a v sobotu 20. července ovládne letní pódium na kolonádě swing a jazz. Oblíbené Poděbradské swingování bude letos sice jen dvoudenní, ale na kvalitě interpretů neubírá. O tom se dočtete v rozhovoru s dramaturgyní festivalu Janou Langrovou.

celý článek >>>

Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Oblíbený běh na tři a deset kilometrů se v tomto roce nesl v modré barvě triček, jejichž koupí přispěli účastníci akce zdravotně postiženým dětem na nákup pomůcek. Prestiž závodu stoupla zrychlením hlavního běhu i vyšším počtem závodníků a pořadatelé si vytyčili vyšší cíl tím, že pomohou třem (oproti loňským dvěma) dětem s handicapem. A podařilo se. Běžci hlavního závodu se letos rozdělili na ty před Romanem Šebrlem a ty za ním. Charitativní akcí provedla příjemná moderátorka Lucie Křížková, Miss ČR 2003.

celý článek >>>

Voda do kopce nepoteče

Voda do kopce nepoteče

Pseudozelení obstruktéři, melouni na povrchu zelení a uvnitř červení, nebo militantní ekoteroristé a sprostí vyděrači – na adresu takto profilovaných jedinců padají v obecné rovině různá podobenství. Také je nemám rád, protože za své bohaté praxe s nimi mám hodně špatných zkušeností.

celý článek >>>

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Tarif Pražské integrované dopravy může být pro cestující v obcích, které se do systému PID zapojují, v lecčems nový a někdy si nemusí být jistí, o jakou si říct jízdenku, aby pro ně byla cesta co nejlevnější. Místo tradičního počtu ujetých kilometrů se počítá cena v systému Pražské integrované dopravy podle času, který na cestě strávíte, a podle počtu tarifních pásem, která při tom projedete. Je to ve své podstatě velmi jednoduché.

celý článek >>>

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

V pohledu na 2. jednání zastupitelstva města nechci reagovat na článek pana Káninského v předchozím vydání Poděbradských novin. Jeho způsob komunikace s lidmi s odlišným názorem, který místo používání relevantních a nezávislých argumentů spočívá v zesměšňování protivníka, nálepkování negativními přívlastky a agresivních výpadech, je mi zcela cizí.

celý článek >>>

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Kdybych se měl zamyslet nad stavem současné povolební situace v Poděbradech, tak z mého pohledu jde všechno, jak má. Po volbách došlo ke spojení dvou demokratických stran ODS, STANu a sdružení Naše Poděbrady. Byla vytvořena nová koalice a minulé vládnoucí figury z VPP a PoPu (Langr, Lukavec a spol.) byly nuceny přejít buď do opozice, nebo vůbec nebyly zvoleny. O tom, kdo bude stát v čele města, rozhodli voliči a nové vedení se svých úkolů ujalo na jedničku.

celý článek >>>

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

V jednom z minulých vydání PN jsme si všichni mohli přečíst článek kritizující záměr pokácet deset vzrostlých stromů taxonu Populus Nigra (pyramidální topol) v areálu TJ Bohemia Poděbrady. Diskuze poměrně hlasitě rezonovala i na sociálních sítích i na oficiálním FB profilu města Poděbrady.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY