ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (21. 6. 2017) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily 1. místostarostu města Ivana Uhlíře a předsedu sdružení STAN Naše Poděbrady Miroslava Káninského.


IVAN UHLÍŘ

/ivan_uhlir__Poslední jednání zastupitelstva města (ZM) mělo v celku hladký průběh, až na několik bodů, které bych okomentoval.


Prodej městských bytů zřejmě skončí, či bude utlumen, neb se nenajde dosti hlasů v ZM pro odhlasování jejich prodeje. Je zřejmé, že se značně změnily podmínky na trhu s nemovitostmi a i „tržní“ znalecké odhady zaostávají za cenami, které jsou ochotny některé soukromé subjekty za byty nabídnout. Zdůrazňuji, že nikdo v radě města (RM), ani v ZM nechce prodávat městské byty s nájemníky.


Na zastupitelstvu jsem vystoupil i s tím, že jsme v minulosti slíbili nájemcům městských bytů v domě čp. 622, že si je budou moci koupit, až soud rozhodne o rozdělení domu, který byl v podílovém vlastnictví se soukromým majitelem, panem Michlem. Bohužel, soudní jednání se vleklo několik let a s odkazem na výše uvedené, tedy radikální nárůst cen nemovitostí, nemá v současném ZM prodej bytů za dříve slíbené zvýhodněné ceny podporu. Vnímám pocit křivdy těchto nájemců, že své byty zhodnotili vlastními prostředky, počítali s následnou koupí svých bytů a dnes je všechno jinak…


Druhý bod, který rozpoutal vzrušenou diskuzi, byly zásady pro přejímání vybudované infrastruktury do majetku města – „Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví města Poděbrady“, které však nebyly přijaty. Zcela rozumím kolegům radním, kteří důsledně hájí zájmy města v této záležitosti. Ostatně jsem je na RM podpořil i já. Na druhou stranu je pravda, že normy, které musí developer ctít, jsou dané zákonem. Netroufám si proto do tohoto procesu zasahovat, abych se nedopustil nezákonného postupu, k čemuž dle mého názoru nedošlo ani v případě kolegů radních, kteří z toho byli nařčeni. Pevně věřím, že i zde zvítězí zdravý rozum a dojde ke sjednocení názorů a pravidel v pracovní skupině, která k tomu byla ZM navržena.


Všem čtenářům PN přeji mnoho pohody do nadcházející doby dovolených a mějte na paměti šťastný návrat do našeho krásného města.

MIROSLAV KÁNINSKÝ

/miroslav_kaninsky_Dost bude záležet na tom, z jakého úhlu se na jednání ZM podívám. Možností je mnoho, vyzdvihl bych ale tři hlavní: program jednání, způsob jednání a výsledek hlasování. Program jednání – příliš obsáhlý. Způsob jednání – standardní. Výsledek hlasování – překvapující.


Na programu bylo k projednání 43 bodů. K nim jsme obdrželi kolem 700 stránek podkladů. Některé podklady 7 dní, další 5 dní před jednáním a není neobvyklé, že některé podklady dostáváme na stůl v den jednání. Jen stěží je možné se se všemi podklady seznámit a o to složitější je pak ve věci rozhodnout. I v tomto programu ale byly body, u kterých je usnesení „zastupitelé berou na vědomí“ a k tomu stovky stránek materiálů. Domnívám se, že tady se plýtvá nejenom materiálem, ale i časem a prací úředníků, kteří takto obsáhlé podklady připravují. Je-li třeba, aby o té či oné věci zastupitelé věděli, mohou ji jistě vzít na vědomí, ale podklady k tomu by mohly být stručnější. Například Ministerstvo vnitra rozhodlo o zrušení obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu, zastupitelé berou na vědomí, apod.


Ale u některých dalších bodů bych se rád zastavil. Překvapilo mě, že závěrečný účet města byl schválen s výhradou, přičemž mělo jít o nedostatky mnoho let staré, prakticky od roku 2007, na které si úřad přišel sám. S ohledem na každoroční pravidelný audit mě toto dlouhé období trvání nedostatků zaskočilo a nevím co si o kvalitě auditu hospodaření – po takovémto zjištění – mám myslet. Nezbývá mi ale asi nic jiného, než věřit slovům pana tajemníka, že již běží kroky, aby situace byla napravena, a činnost úředníků a auditu bude lépe fungovat. Naštěstí prý tato „výhrada" nemá vliv na možnost ucházet se o dotace apod., „a nemá ani jiný negativní dopad pro město.“ Což asi nebude úplně pravda, minimálně ve věci odpisů majetku a hospodaření s ním v souvislosti se zřízenými příspěvkovými organizacemi.  Dále jsem rád, že nedošlo k prodeji bytů s nájemníky třetí osobě, což mi přijde nemorální. Město jistě netrpí nedostatkem financí tak akutně, aby muselo takto jednat.


Jednání k jednotlivým bodům a hlasování u většiny z nich probíhalo standardně a ve většině z nich jsem koalici podpořil. Překvapující hlasování a průběh projednání ale byl u bodu č. 35 „Schválení pravidel pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví města Poděbrady“. Tento návrh vypracoval radní Mareš. Přestože „pravidla“ schválila rada, u zastupitelů tento návrh úspěšný nebyl a po diskuzi, kterou si můžete poslechnout na https://youtu.be/klk6ku0lQAw, pravidla nebyla schválena (naštěstí při hlasování zvítězil rozumný názor většiny a kromě radního Mareše a radního Lukavce pro tato pravidla nikdo nehlasoval). Řekl bych, že pravidla byla tak zbytečně komplikovaná a nedůvodně zatěžující investory i město, že si těžko lze jejich fungování v praxi představit. Rovněž bylo dost zarážející, že je nepředložil osobně sám autor z členů ZM, ale jejich předložením byli pověřeni úředníci, kteří evidentně s jejich autorstvím měli pramálo společného. Snad v případě projednávání nové verze pravidel se jejich autorovi podaří jejich věcnější a praktičtější podoba. Věřím, že i mé dosavadní zkušenosti s investičními akcemi budou přínosem, a tak rád budu nápomocen při jejich přípravě. Za zmínku ještě určitě stojí akce „Čistírna odpadních vod“: na jednání jen velmi málo prostoru, téměř žádné podklady, pouze informace, že se řešení „odkládá“. To ale je určitě na samostatný článek.


Přeji čtenářům příjemné a pohodové léto. Těm, kdo se chystá na dolovenou, pak krásné zážitky a šťastné návraty z dalekých i blízkých cest. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti všem v kruhu svých rodin, přátel či známých.  

Foto: archiv


Reakce radnice na tvrzení Dr. Mikolandy

Reakce radnice na tvrzení Dr. Mikolandy

Vyjádření města Poděbrady k publikační činnosti RNDr. Mikolandy v Poděbradských novinách.

celý článek >>>

Omluva obyvatelům v ulici Revoluční

Omluva obyvatelům v ulici Revoluční

Město a Městský úřad Poděbrady se omlouvají občanům, kteří žijí v ulici Revoluční nebo ji užívají, za zdržení rekonstrukce této ulice z důvodu špatného postupu stavebního úřadu.

celý článek >>>

Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“

Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“

Přestože Středočeský kraj zahájil přípravu rekonstrukce Revoluční ulice v Poděbradech už před třemi roky, stále se mu nedaří získat pro zahájení stavebních prací nezbytná povolení.

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být XI.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být XI.

V seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představujeme poslední lokalitu. Také ta by se mohla v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

Noční klid a předzahrádky v Poděbradech

Noční klid a předzahrádky v Poděbradech

S ohledem na množící se fámy, že provozní dobu restaurací a předzahrádek v Poděbradech v nočních hodinách ovlivňuje radnice, je opět na pořadu vysvětlení faktů.

celý článek >>>

Jezero po roce ožilo. Dětmi, minigolfem a abnormálním „hicem“

Jezero po roce ožilo. Dětmi, minigolfem a abnormálním „hicem“

Novou sezonu na poděbradském Jezeře „odemkly“ tropické teploty a (úsměvy) prosluněný dětský den.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

Jarní únava? Kdeže. Dělníci ve městě nemají o práci nouzi

Jarní únava? Kdeže. Dělníci ve městě nemají o práci nouzi

Ačkoliv se několik klíčových projektů města nedaří prozatím dotáhnout do úspěšného finiše, mnoho dalších už „zdobí“ všechna potřebná razítka.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY