ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (21. 6. 2017) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily 1. místostarostu města Ivana Uhlíře a předsedu sdružení STAN Naše Poděbrady Miroslava Káninského.


IVAN UHLÍŘ

/ivan_uhlir__Poslední jednání zastupitelstva města (ZM) mělo v celku hladký průběh, až na několik bodů, které bych okomentoval.


Prodej městských bytů zřejmě skončí, či bude utlumen, neb se nenajde dosti hlasů v ZM pro odhlasování jejich prodeje. Je zřejmé, že se značně změnily podmínky na trhu s nemovitostmi a i „tržní“ znalecké odhady zaostávají za cenami, které jsou ochotny některé soukromé subjekty za byty nabídnout. Zdůrazňuji, že nikdo v radě města (RM), ani v ZM nechce prodávat městské byty s nájemníky.


Na zastupitelstvu jsem vystoupil i s tím, že jsme v minulosti slíbili nájemcům městských bytů v domě čp. 622, že si je budou moci koupit, až soud rozhodne o rozdělení domu, který byl v podílovém vlastnictví se soukromým majitelem, panem Michlem. Bohužel, soudní jednání se vleklo několik let a s odkazem na výše uvedené, tedy radikální nárůst cen nemovitostí, nemá v současném ZM prodej bytů za dříve slíbené zvýhodněné ceny podporu. Vnímám pocit křivdy těchto nájemců, že své byty zhodnotili vlastními prostředky, počítali s následnou koupí svých bytů a dnes je všechno jinak…


Druhý bod, který rozpoutal vzrušenou diskuzi, byly zásady pro přejímání vybudované infrastruktury do majetku města – „Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví města Poděbrady“, které však nebyly přijaty. Zcela rozumím kolegům radním, kteří důsledně hájí zájmy města v této záležitosti. Ostatně jsem je na RM podpořil i já. Na druhou stranu je pravda, že normy, které musí developer ctít, jsou dané zákonem. Netroufám si proto do tohoto procesu zasahovat, abych se nedopustil nezákonného postupu, k čemuž dle mého názoru nedošlo ani v případě kolegů radních, kteří z toho byli nařčeni. Pevně věřím, že i zde zvítězí zdravý rozum a dojde ke sjednocení názorů a pravidel v pracovní skupině, která k tomu byla ZM navržena.


Všem čtenářům PN přeji mnoho pohody do nadcházející doby dovolených a mějte na paměti šťastný návrat do našeho krásného města.

MIROSLAV KÁNINSKÝ

/miroslav_kaninsky_Dost bude záležet na tom, z jakého úhlu se na jednání ZM podívám. Možností je mnoho, vyzdvihl bych ale tři hlavní: program jednání, způsob jednání a výsledek hlasování. Program jednání – příliš obsáhlý. Způsob jednání – standardní. Výsledek hlasování – překvapující.


Na programu bylo k projednání 43 bodů. K nim jsme obdrželi kolem 700 stránek podkladů. Některé podklady 7 dní, další 5 dní před jednáním a není neobvyklé, že některé podklady dostáváme na stůl v den jednání. Jen stěží je možné se se všemi podklady seznámit a o to složitější je pak ve věci rozhodnout. I v tomto programu ale byly body, u kterých je usnesení „zastupitelé berou na vědomí“ a k tomu stovky stránek materiálů. Domnívám se, že tady se plýtvá nejenom materiálem, ale i časem a prací úředníků, kteří takto obsáhlé podklady připravují. Je-li třeba, aby o té či oné věci zastupitelé věděli, mohou ji jistě vzít na vědomí, ale podklady k tomu by mohly být stručnější. Například Ministerstvo vnitra rozhodlo o zrušení obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu, zastupitelé berou na vědomí, apod.


Ale u některých dalších bodů bych se rád zastavil. Překvapilo mě, že závěrečný účet města byl schválen s výhradou, přičemž mělo jít o nedostatky mnoho let staré, prakticky od roku 2007, na které si úřad přišel sám. S ohledem na každoroční pravidelný audit mě toto dlouhé období trvání nedostatků zaskočilo a nevím co si o kvalitě auditu hospodaření – po takovémto zjištění – mám myslet. Nezbývá mi ale asi nic jiného, než věřit slovům pana tajemníka, že již běží kroky, aby situace byla napravena, a činnost úředníků a auditu bude lépe fungovat. Naštěstí prý tato „výhrada" nemá vliv na možnost ucházet se o dotace apod., „a nemá ani jiný negativní dopad pro město.“ Což asi nebude úplně pravda, minimálně ve věci odpisů majetku a hospodaření s ním v souvislosti se zřízenými příspěvkovými organizacemi.  Dále jsem rád, že nedošlo k prodeji bytů s nájemníky třetí osobě, což mi přijde nemorální. Město jistě netrpí nedostatkem financí tak akutně, aby muselo takto jednat.


Jednání k jednotlivým bodům a hlasování u většiny z nich probíhalo standardně a ve většině z nich jsem koalici podpořil. Překvapující hlasování a průběh projednání ale byl u bodu č. 35 „Schválení pravidel pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví města Poděbrady“. Tento návrh vypracoval radní Mareš. Přestože „pravidla“ schválila rada, u zastupitelů tento návrh úspěšný nebyl a po diskuzi, kterou si můžete poslechnout na https://youtu.be/klk6ku0lQAw, pravidla nebyla schválena (naštěstí při hlasování zvítězil rozumný názor většiny a kromě radního Mareše a radního Lukavce pro tato pravidla nikdo nehlasoval). Řekl bych, že pravidla byla tak zbytečně komplikovaná a nedůvodně zatěžující investory i město, že si těžko lze jejich fungování v praxi představit. Rovněž bylo dost zarážející, že je nepředložil osobně sám autor z členů ZM, ale jejich předložením byli pověřeni úředníci, kteří evidentně s jejich autorstvím měli pramálo společného. Snad v případě projednávání nové verze pravidel se jejich autorovi podaří jejich věcnější a praktičtější podoba. Věřím, že i mé dosavadní zkušenosti s investičními akcemi budou přínosem, a tak rád budu nápomocen při jejich přípravě. Za zmínku ještě určitě stojí akce „Čistírna odpadních vod“: na jednání jen velmi málo prostoru, téměř žádné podklady, pouze informace, že se řešení „odkládá“. To ale je určitě na samostatný článek.


Přeji čtenářům příjemné a pohodové léto. Těm, kdo se chystá na dolovenou, pak krásné zážitky a šťastné návraty z dalekých i blízkých cest. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti všem v kruhu svých rodin, přátel či známých.  

Foto: archiv


Kvarteto městských pilířů. Jaké karty drží poděbradská radnice?

Kvarteto městských pilířů. Jaké karty drží poděbradská radnice?

Čtveřice klíčových projektů města, která má v následujících týdnech nabírat na obrátkách. To je vývoj nového společenského sálu v OD Růžový slon, výstavba parkovací cyklověže BIKETOWER, zbudování hudebního pavilonu v lázeňském parku a rekonstrukce sportovní haly BIOS.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily zastupitele Miloše Mikolandu a Jiřího Felkra.

celý článek >>>

Sociální oblast ve městě: Občanská poradna Respondeo v Poděbradech od září častěji

Sociální oblast ve městě: Občanská poradna Respondeo v Poděbradech od září častěji

Od 15. září letošního roku je občanská poradna díky příspěvku města otevřená dvakrát měsíčně, první a třetí pátek v měsíci od 9 do 12 hodin.

celý článek >>>

Oblíbený minigolf se vrátil na Jezero

Oblíbený minigolf se vrátil na Jezero

Poděbradská sportovní, s. r. o., otevřela v neděli 10. září 2017 v areálu Jezera další nové sportoviště. Zájemci o volnočasové aktivity zde nyní mohou využívat – tak jako v minulosti – osmnáctijamkový minigolf.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: září 2017.

celý článek >>>

POZOR! Přerušení dodávky pitné vody

POZOR! Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu nutnosti provedení údržby na vodovodní síti v Poděbradech oznamujeme, že v části města Poděbrady (Poděbrady I, částečně Poděbrady II, Poděbrady III, Polabec, Kluk, Přední Lhota) bude přerušena dodávka pitné vody v SOBOTU 7. 10. 2017 od 8.00 do 15.00.

celý článek >>>

Žižkovskou arénu odemkla atraktivní štafeta

Žižkovskou arénu odemkla atraktivní štafeta

V poslední letní den roku – 21. září 2017 – bylo pokřtěno moderní multifunkční hřiště u ZŠ T. G. Masaryka na Žižkově.

celý článek >>>

(Ne)patřičné decibely

(Ne)patřičné decibely

V minulém vydání PN jsme vyzvali čtenáře, aby zasílali do redakce své názory, zda by mělo zastupitelstvo našeho města přijmout vyhlášku, která by omezovala přílišnou hlučnost jednorázových hudebních akcí pod širým nebem. Přinášíme první dvě reakce, které dokumentují nejednotnost v postojích poděbradské veřejnosti na toto palčivé téma.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY