ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (21. 9. 2017) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Miloše Mikolandu (STAN – Naše Poděbrady) a Jiřího Felkra (Volba pro Poděbrady).

MILOŠ MIKOLANDA

mikolanda__Zářijové jednání zastupitelstva města (ZM) hodnotím jako další černý den pro Poděbrady v režii stávající radniční koalice. Byla promarněna šance na spravedlivé majetkové uspořádání vztahů města se společností VaK Nymburk, a. s., po dokončené rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV).


Zastupitelstvu byl předložen ke schválení Dodatek č. 1 k platné nájemní smlouvě s řadou věcných nedostatků a sporných tvrzení. Neoddělitelná příloha Dodatku se specifikací provedené rekonstrukce nebyla předložena vůbec. Zastupitelé tak hlasovali o něčem, co neviděli a neznají. Tvrzení, že ČOV zůstává v majetku města, je pouze virtuální realita. Stavba dosud není zkolaudována, není evidována v majetkové inventární kartě města a z důvodu desetileté udržitelnosti dotačního titulu je tak vlastníkem nové stavby VaK Nymburk. Tento stav bude platit až do konce roku 2026. Zastupitelé rovněž odsouhlasili nižší nájemné z kapacitně rozšířené čistírny. Ačkoli byl všem členům ZM v předstihu zaslán rozsáhlý materiál, popisující možná správní i trestní rizika plynoucí z předloženého bodu, ani podpořen kolegou Mgr. Vavřičkou jsem neuspěl s návrhem na odložení věci pro zajištění právního posouzení celé transakce.


Časová tíseň nebyla žádná, bohužel zvítězil tlak na dokončení tohoto prvotřídního obchodu pro VaK Nymburk, ze kterého vyšlo město Poděbrady jako chudý oškubánek. Strategickou firmu (ČOV) bude VaK de facto 10 let vlastnit, její rozšířená kapacita o desítky procent pro něj znamená významné zvýšení příjmů od nově připojených klientů z developerských projektů v Poděbradech a okolí. Vynaložená investice se tak VaKu na tržbách rychle vrátí, zatímco město bude inkasovat nájemné o 18 % nižší, než tomu bylo doposud. Tyto prostředky z nájmu ovšem nepostačí ani na úhradu splátek starého úvěru na ČOV, natož pak na vytvoření jakéhokoli fondu pro obnovu chátrající vodárenské infrastruktury.


Ačkoli město v podrobnostech nezná rozpočtovou strukturu provedené rekonstrukce, jak bylo naloženo se státní dotací, ani dosud nebylo předloženo povinné závěrečné vyhodnocení akce, zavázalo další generaci k převzetí ČOV od VaK v listopadu 2026 za částku 35 749 416 Kč. Budoucí zastupitelé tak budou muset sehnat nejen tyto prostředky, ale také získat nemalé další na znovu potřebnou obnovu čistírny.

JIŘÍ FELKR

jiri_felkr_1. Hříčkou osudu jsem se před rokem vyjadřoval ve stejné rubrice k témuž tématu, a to je „ČOVKA“. Tehdy jsem nastínil, jak by to mohlo zhruba dopadnout, a dnes lze říci, že se tento scénář v tom podstatném potvrdil.


V tuto chvíli mohu po více než sedmi letech dohadů a horkých hlav konstatovat, že ČOV zůstane v majetku města, tak jak stojí a leží. Pozemky pod novou částí nám VaK Nymburk odprodá, a nadále budeme přijímat nájem, byť nižší podle nových předpisů a dohod. Za 9 let ještě Poděbrady zaplatí VaKu zůstatkovou účetní hodnotu přístavby a vybavení – cca 36 milionů Kč plus DPH.


Berme v potaz i to, že město získá i majetek zaštítěný dotací 50 milionů Kč. Pro občany to je dobrá zpráva, neboť finanční škatulata by neměla mít vliv na vodné a stočné, což bylo další kritérium při vyjednávání. Někomu se může zdát, že bylo možné sjednat lepší podmínky – může být, ale protože intenzifikace od počátku probíhala zmateně a nejasně, tak si myslím, že vyjednávací týmy odvedly dobrou práci. Nicméně, ať je nám tento neskutečně dlouhý příběh o „ČOVCE“ poučením a dalších chyb se v budoucnu raději vyvarujme. Uf.


2. Vedla se místy hašteřivá diskuse o developerském projektu Koutecká, související se směnou pozemků. Nechci hodnotit, zda to je dobrý, či špatný projekt. Ale vnímám, že se v této lokalitě buduje několik let v souladu s územním plánem, při jehož tvorbě bylo město bohužel pasivním hráčem, a to je kámen úrazu. Nicméně považuji za nespravedlivé měnit pravidla hry v průběhu schváleného procesu a pouze jednomu stavebníku. Problém spatřuji totiž jinde. Jak cestuji po různých hezkých městech a ptám se, jak oni řeší urbanismus, dospěl jsem k závěru, že i u nás v Poděbradech je čas na změnu, neboť jsem zjistil, že město (samospráva) nijak významně do tvorby územního plánu nezasahuje. Co je horší, ani při územních řízeních kvalifikovaně a odborně nikdo město nezastupuje, a tak vzniká lidová tvořivost, omezená pouze stavebním úřadem a zákony. Tedy žádná architektonická koncepce ani prováděcí pravidla stanovená městem neexistují. Ve zmíněné lokalitě se staví jen byty a vily (asi 600), bude tedy asi hodně dětí, a kam budou chodit do školky? Nikdo nové v zástavbě neplánuje! Pak budou maminky běhat na město, aby se staralo…


S kolegou Ing. Vlasákem jsme proto na jaře navrhli jedno řešení. A to zřídit funkci městského architekta. Bohužel se ukázalo, že pro některé zastupitele je to skoro třídní nepřítel, nikoliv odborný a potřebný rádce. Ale určitě se po Novém roce znovu pokusíme přesvědčit zastupitele, že k Poděbradům prostě městský architekt patří – ku prospěchu města i stavebníků.

Foto: archiv

 


 ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: prosinec 2017.

celý článek >>>

Sociální oblast ve městě - Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma

Sociální oblast ve městě - Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., (CSZS) je společností, která poskytuje sociální a zdravotní služby pro přibližně 1 500 klientů na území okresu Nymburk ve více než 80 obcích.

celý článek >>>

Senior fit park zve k venkovnímu cvičení

Senior fit park zve k venkovnímu cvičení

Otevření nového fitness zařízení pro všechny generace je pomyslnou tečkou za rokem plným investic do dětských hřišť a sportovišť ve městě. Senior fit park vznikl na Žižkově mezi ulicemi Mírová a Budovcova.

celý článek >>>

Šťastné a veselé!

Šťastné a veselé!

Poděbradské noviny přeji svým čtenářům krásné vánoční svátky a příjemně prožitý nový rok.

celý článek >>>

Výroční městské ceny: nominace startují

Výroční městské ceny: nominace startují

V pátek 2. března 2018 bude město Poděbrady opět udělovat své výroční městské ceny v rámci tradičního Dne Poděbrad.

celý článek >>>

Sociální oblast ve městě: VOLNO – sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením

Sociální oblast ve městě: VOLNO – sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením

Podpora rodin pečujících o děti a mladé dospělé s autismem, mentálním a kombinovaným postižením

celý článek >>>

„Akátové“ hřiště u Labe pokřtili nejmenší školáci

„Akátové“ hřiště u Labe pokřtili nejmenší školáci

Za slunného podzimního dopoledne došlo ve středu 22. listopadu 2017 ke slavnostnímu otevření nově zbudovaného dětského hřiště na Labském nábřeží.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: listopad 2017.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY