ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (11. 4. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Kláru Jiráskovou (Volba pro Poděbrady) a Miroslava Holase (Naše Poděbrady).

KLÁRA JIRÁSKOVÁ

/jiraskova_Dubnové zastupitelstvo bylo dlouhé a atmosféra místy velmi vypjatá.


Nechci už se více vyjadřovat k věci reorganizace stavebního úřadu, vše již bylo podle mne řečeno. Na zastupitelstvu bylo nakonec přijato usnesení, kterým se radě doporučuje její usnesení o reorganizaci revokovat. Já jsem se při tomto hlasování zdržela, protože věřím, že radní věděli, co činí a měli potřebné informace, když o něm poprvé hlasovali, a také si nemyslím, že by usnesení rady měla být revokována pod nátlakem nebo ze strachu.


Byla jsem ráda, že nakonec nebyla zastavena (na návrh opozičních poslanců) rekonstrukce haly BIOS, připravovaná dva roky. Tuto halu využívají nejen basketbalisté, ale i jiní sportovci a žáci poděbradských škol, a myslím, že si zaslouží, aby mohli navštěvovat sportoviště bezpečné a moderní.


Mrzí mne naopak, že nebyla schválena Studie obnovy veřejného osvětlení. Rekonstrukce osvětlení v celém městě byla zpracována na základě zadání veřejné zakázky a jejím cílem je obměna, modernizace a rozvoj veřejného osvětlení. Realizace pak měla přinést úspory nákladů i zkvalitnění celého systému. Doufám, že projekt bude nově projednán za přítomnosti zpracovatele studie, který bude moci zodpovědět všechny dotazy, protože osvětlení, stejně jako chodníky v Poděbradech, si rekonstrukci zaslouží.

MIROSLAV HOLAS

holas__kJistě mnohé z vás nepřekvapím, když budu především hovořit o velmi sledované kauze kontroverzního organizačního opatření Městského úřadu v Poděbradech, které ve svém důsledku přineslo výpověď dlouholeté pracovnici odboru výstavby a územního plánování, inženýrce Netíkové. Autorem tohoto opatření je tajemník úřadu Ing. Suchánek. Celá kauza byla široce medializována a na obranu Ing. Netíkové vystoupili otevřeným dopisem i její spolupracovníci.

Opoziční zastupitelé hned v úvodu zvolili svůj způsob protestu proti rozhodnutí rady města a opustili na 25 minut jednání. Chtěli tím dát jasně najevo, co si o celé věci myslí. Na diskuzi k této kauze došlo až po projednání všech řádných bodů jednání v pozdních večerních hodinách. Diskuze byla velmi emotivní a padaly i výzvy k odstoupení tajemníka a starosty.


Je velmi těžké na tak malém prostoru celou věc podrobně popsat, ale přesvědčení většiny zastupitelů bylo takové, že se v tomto konkrétním případě jedná spíše o trest za nezávislý postoj a neochotu dlouholeté zaměstnankyně úřadu podvolit se nátlaku některých radních města na její rozhodování ve funkci vedoucí odboru výstavby a územního plánování, kde by základním principem mělo a musí být vždy a za všech okolností dodržení ustanovení stavebního zákona.


Je pozitivní, že starosta Langr i místostarosta Uhlíř uznali, že přijetí organizačního opatření bylo chybou a my všichni zastupitelé, kteří jsme většinově hlasovali pro doporučení radě města celou věc znovu posoudit, budeme bedlivě spolu s vámi občany sledovat, zda tato sebereflexe vedení města nezůstane pouze na videozáznamu ze zastupitelstva, ale bude mít i reálnou podobu ve zrušení předmětného organizačního opatření.


Chtěl bych věřit tomu, že až budeme 3. května sázet v rámci akce „Strom dobré vůle Olgy Havlové“ před ZŠ Václava Havla (první toho jména v České republice), tak již budeme znát rozhodnutí rady města ve výše uvedené věci, a že jasný vzkaz všem obyvatelům bude znít: „Pane prezidente, i v Poděbradech může zvítězit pravda a láska nad lží a nenávistí!“

Foto: archiv

(24. 4. 2018)


Sběrný dvůr má být hotový v zimě

Sběrný dvůr má být hotový v zimě

Od dubna 2018 začala výstavba nového sběrného dvora v areálu Technických služeb města Poděbrad, s. r. o.

celý článek >>>

Zateplení v Budovcově ulici je dokončeno

Zateplení v Budovcově ulici je dokončeno

Doba dovolených je v plném proudu a vlna veder dává zapomenout na sychravé dny. Pro naši společnost je současné období obdobím vrcholících činností v oblasti zateplování bytových domů tak, aby v nadcházející zimní sezoně bylo vše připraveno na nejchladnější roční období.

celý článek >>>

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Když se před lety léčil v místních lázních, mohl se při procházkách Poděbrady dosyta kochat zdejší architekturou. V té době jej jistě ani nenapadlo, že on sám bude jednou přispívat k tomu, aby i budoucí generace zde mohly obdivovat novodobé stavby. Životní cesty jsou však nepředvídatelné, a tak se z Milana Košaře stal před pár dny městský architekt.

celý článek >>>

Kdo obdrží medaile k 100. výročí ČSR? Rozhodne i váš hlas!

Kdo obdrží medaile k 100. výročí ČSR? Rozhodne i váš hlas!

Zastupitelstvo města Poděbrady rozhodlo, že na počest 100. výročí státnosti Poděbrady ocení unikátními pamětními medailemi 25 žijících osobností, jejichž činnost byla nebo stále ještě je pro Poděbrady významným přínosem. Kdo bude vybrán, je v rukou veřejnosti, tedy každého z nás.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Radka Smejkala (Volba pro Poděbrady) a Petra Fialu (ODS).

celý článek >>>

Město si „posvítí“ na veřejné osvětlení

Město si „posvítí“ na veřejné osvětlení

Za přítomnosti několika zastupitelů a také zájemců z řad veřejnosti byla na městském úřadě projednána prezentace Studie veřejného osvětlení města Poděbrady.

celý článek >>>

Červnová obchůzka aneb Žižkov pod drobnohledem

Červnová obchůzka aneb Žižkov pod drobnohledem

V pondělí 18. 6. se uskutečnila další ze série pravidelných obchůzek vedení města jednotlivými lokalitami Poděbrad. Tentokrát se účastníci blíže podívali na situaci panující v městské části Žižkov.

celý článek >>>

Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

Školní rok 2017/18 je už historií. Studenti a pedagogové vyměnili úmorný dril u kateder a náročné přípravy v kabinetech za vytoužený letní odpočinek a rekreaci mysli. Poděbradské noviny oslovily všechny ředitele poděbradských škol se dvěma prostými a explicitními otázkami.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY