ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (11. 4. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Kláru Jiráskovou (Volba pro Poděbrady) a Miroslava Holase (Naše Poděbrady).

KLÁRA JIRÁSKOVÁ

/jiraskova_Dubnové zastupitelstvo bylo dlouhé a atmosféra místy velmi vypjatá.


Nechci už se více vyjadřovat k věci reorganizace stavebního úřadu, vše již bylo podle mne řečeno. Na zastupitelstvu bylo nakonec přijato usnesení, kterým se radě doporučuje její usnesení o reorganizaci revokovat. Já jsem se při tomto hlasování zdržela, protože věřím, že radní věděli, co činí a měli potřebné informace, když o něm poprvé hlasovali, a také si nemyslím, že by usnesení rady měla být revokována pod nátlakem nebo ze strachu.


Byla jsem ráda, že nakonec nebyla zastavena (na návrh opozičních poslanců) rekonstrukce haly BIOS, připravovaná dva roky. Tuto halu využívají nejen basketbalisté, ale i jiní sportovci a žáci poděbradských škol, a myslím, že si zaslouží, aby mohli navštěvovat sportoviště bezpečné a moderní.


Mrzí mne naopak, že nebyla schválena Studie obnovy veřejného osvětlení. Rekonstrukce osvětlení v celém městě byla zpracována na základě zadání veřejné zakázky a jejím cílem je obměna, modernizace a rozvoj veřejného osvětlení. Realizace pak měla přinést úspory nákladů i zkvalitnění celého systému. Doufám, že projekt bude nově projednán za přítomnosti zpracovatele studie, který bude moci zodpovědět všechny dotazy, protože osvětlení, stejně jako chodníky v Poděbradech, si rekonstrukci zaslouží.

MIROSLAV HOLAS

holas__kJistě mnohé z vás nepřekvapím, když budu především hovořit o velmi sledované kauze kontroverzního organizačního opatření Městského úřadu v Poděbradech, které ve svém důsledku přineslo výpověď dlouholeté pracovnici odboru výstavby a územního plánování, inženýrce Netíkové. Autorem tohoto opatření je tajemník úřadu Ing. Suchánek. Celá kauza byla široce medializována a na obranu Ing. Netíkové vystoupili otevřeným dopisem i její spolupracovníci.

Opoziční zastupitelé hned v úvodu zvolili svůj způsob protestu proti rozhodnutí rady města a opustili na 25 minut jednání. Chtěli tím dát jasně najevo, co si o celé věci myslí. Na diskuzi k této kauze došlo až po projednání všech řádných bodů jednání v pozdních večerních hodinách. Diskuze byla velmi emotivní a padaly i výzvy k odstoupení tajemníka a starosty.


Je velmi těžké na tak malém prostoru celou věc podrobně popsat, ale přesvědčení většiny zastupitelů bylo takové, že se v tomto konkrétním případě jedná spíše o trest za nezávislý postoj a neochotu dlouholeté zaměstnankyně úřadu podvolit se nátlaku některých radních města na její rozhodování ve funkci vedoucí odboru výstavby a územního plánování, kde by základním principem mělo a musí být vždy a za všech okolností dodržení ustanovení stavebního zákona.


Je pozitivní, že starosta Langr i místostarosta Uhlíř uznali, že přijetí organizačního opatření bylo chybou a my všichni zastupitelé, kteří jsme většinově hlasovali pro doporučení radě města celou věc znovu posoudit, budeme bedlivě spolu s vámi občany sledovat, zda tato sebereflexe vedení města nezůstane pouze na videozáznamu ze zastupitelstva, ale bude mít i reálnou podobu ve zrušení předmětného organizačního opatření.


Chtěl bych věřit tomu, že až budeme 3. května sázet v rámci akce „Strom dobré vůle Olgy Havlové“ před ZŠ Václava Havla (první toho jména v České republice), tak již budeme znát rozhodnutí rady města ve výše uvedené věci, a že jasný vzkaz všem obyvatelům bude znít: „Pane prezidente, i v Poděbradech může zvítězit pravda a láska nad lží a nenávistí!“

Foto: archiv

(24. 4. 2018)


ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Zbyňka Lukavce (Pro občany Poděbrad) a Jaromíra Nováka (ČSSD).

celý článek >>>

Referendum o bazénu schváleno

Referendum o bazénu schváleno

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém mimořádném jednání 28. 8. 2018 rozhodlo o vyhlášení místního referenda na území města Poděbrady ve dnech konání komunálních voleb (5. a 6. října 2018).

celý článek >>>

RADNICE INFORMUJE

RADNICE INFORMUJE

20. 9. 2018.

celý článek >>>

Reakce velitele Městské policie

Reakce velitele Městské policie

V Poděbradských novinách vydaných 16. 8. 2018 mne otevřeným dopisem oslovil Ing. Petr Boček ve článku „Kolonáda nebo cyklostezka“ otázkou, jaké kapacity má Městská policie Poděbrady na udržování pořádku na kolonádě a jak je využívá.

celý článek >>>

RADNICE INFORMUJE

RADNICE INFORMUJE

6. 9. 2018.

celý článek >>>

Reakce na plán SŽDC vybudovat nový nadjezd

Reakce na plán SŽDC vybudovat nový nadjezd

Obyvatelé ulice Na Hrázi a okolí vyzvali politická uskupení v Poděbradech k vyjádření ohledně chystaného nadjezdu u ulice Karla Čapka. Zde jsou vyjádření stran a hnutí ke dni 18. 9. 2018, které obdržela iniciátorka dialogu Petra Knyplová.

celý článek >>>

Bitva o radnici vrcholí

Bitva o radnici vrcholí

Už za 14 dní rozhodnou občané Poděbrad o složení nového zastupitelstva a nepřímo i o nové hlavě města. Nejvyšší čas představit ty, kteří chtějí spravovat věci veřejné v polabských lázních.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: srpen 2018.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY