ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (11. 4. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Kláru Jiráskovou (Volba pro Poděbrady) a Miroslava Holase (Naše Poděbrady).

KLÁRA JIRÁSKOVÁ

/jiraskova_Dubnové zastupitelstvo bylo dlouhé a atmosféra místy velmi vypjatá.


Nechci už se více vyjadřovat k věci reorganizace stavebního úřadu, vše již bylo podle mne řečeno. Na zastupitelstvu bylo nakonec přijato usnesení, kterým se radě doporučuje její usnesení o reorganizaci revokovat. Já jsem se při tomto hlasování zdržela, protože věřím, že radní věděli, co činí a měli potřebné informace, když o něm poprvé hlasovali, a také si nemyslím, že by usnesení rady měla být revokována pod nátlakem nebo ze strachu.


Byla jsem ráda, že nakonec nebyla zastavena (na návrh opozičních poslanců) rekonstrukce haly BIOS, připravovaná dva roky. Tuto halu využívají nejen basketbalisté, ale i jiní sportovci a žáci poděbradských škol, a myslím, že si zaslouží, aby mohli navštěvovat sportoviště bezpečné a moderní.


Mrzí mne naopak, že nebyla schválena Studie obnovy veřejného osvětlení. Rekonstrukce osvětlení v celém městě byla zpracována na základě zadání veřejné zakázky a jejím cílem je obměna, modernizace a rozvoj veřejného osvětlení. Realizace pak měla přinést úspory nákladů i zkvalitnění celého systému. Doufám, že projekt bude nově projednán za přítomnosti zpracovatele studie, který bude moci zodpovědět všechny dotazy, protože osvětlení, stejně jako chodníky v Poděbradech, si rekonstrukci zaslouží.

MIROSLAV HOLAS

holas__kJistě mnohé z vás nepřekvapím, když budu především hovořit o velmi sledované kauze kontroverzního organizačního opatření Městského úřadu v Poděbradech, které ve svém důsledku přineslo výpověď dlouholeté pracovnici odboru výstavby a územního plánování, inženýrce Netíkové. Autorem tohoto opatření je tajemník úřadu Ing. Suchánek. Celá kauza byla široce medializována a na obranu Ing. Netíkové vystoupili otevřeným dopisem i její spolupracovníci.

Opoziční zastupitelé hned v úvodu zvolili svůj způsob protestu proti rozhodnutí rady města a opustili na 25 minut jednání. Chtěli tím dát jasně najevo, co si o celé věci myslí. Na diskuzi k této kauze došlo až po projednání všech řádných bodů jednání v pozdních večerních hodinách. Diskuze byla velmi emotivní a padaly i výzvy k odstoupení tajemníka a starosty.


Je velmi těžké na tak malém prostoru celou věc podrobně popsat, ale přesvědčení většiny zastupitelů bylo takové, že se v tomto konkrétním případě jedná spíše o trest za nezávislý postoj a neochotu dlouholeté zaměstnankyně úřadu podvolit se nátlaku některých radních města na její rozhodování ve funkci vedoucí odboru výstavby a územního plánování, kde by základním principem mělo a musí být vždy a za všech okolností dodržení ustanovení stavebního zákona.


Je pozitivní, že starosta Langr i místostarosta Uhlíř uznali, že přijetí organizačního opatření bylo chybou a my všichni zastupitelé, kteří jsme většinově hlasovali pro doporučení radě města celou věc znovu posoudit, budeme bedlivě spolu s vámi občany sledovat, zda tato sebereflexe vedení města nezůstane pouze na videozáznamu ze zastupitelstva, ale bude mít i reálnou podobu ve zrušení předmětného organizačního opatření.


Chtěl bych věřit tomu, že až budeme 3. května sázet v rámci akce „Strom dobré vůle Olgy Havlové“ před ZŠ Václava Havla (první toho jména v České republice), tak již budeme znát rozhodnutí rady města ve výše uvedené věci, a že jasný vzkaz všem obyvatelům bude znít: „Pane prezidente, i v Poděbradech může zvítězit pravda a láska nad lží a nenávistí!“

Foto: archiv

(24. 4. 2018)


PF 2019

PF 2019

Vážení a milí spoluobčané!
Jsme na prahu nového roku 2019, a tak nám dovolte, abychom vám do příštích dnů, týdnů a měsíců popřáli vše nejlepší – pevné zdraví, osobní úspěchy a pohodu v okruhu lidí, které máte rádi a kterých si vážíte.

celý článek >>>

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Nejzásadnější poděbradský projekt roku 2019, který zahrnuje rekonstrukci a rozšíření dosluhující sportovní haly BIOS, provázejí komplikace s výskytem azbestu.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Miroslava Holase (Naše Poděbrady) a Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady).

celý článek >>>

Informace k situaci v PN

Informace k situaci v PN

Zaznamenali jsme obavy z možného zrušení Poděbradských novin, a proto bychom touto cestou chtěli reagovat a upokojit vaše obavy z možných změn. Poděbradské noviny budou nadále vycházet ve stejném formátu i čtrnáctidenním režimu a ani počet výtisků se nebude měnit.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: prosinec 2018.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Milana Suchomela (Volba pro Poděbrady) a Miloše Mikolandu (Naše Poděbrady).

celý článek >>>

Rýsuje se podjezd.  Jiráskovu ulici má se Žižkovem propojit tubus

Rýsuje se podjezd. Jiráskovu ulici má se Žižkovem propojit tubus

Konec obav z dalšího nadjezdu, který by negativně zasáhl do života obyvatel města. Vedení poděbradské radnice se podařilo přesvědčit Správu železniční dopravní cesty k vybudování podjezdu, který má pod tratí u skláren protnout páteřní krajskou komunikaci se Žižkovem.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Zdeňka Havlase (STAN Poděbrad s podporou KDU-ČSL) a Tomáše Mauxe (Volba pro Poděbrady).

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY