ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (20. 6. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Radka Smejkala (Volba pro Poděbrady) a Petra Fialu (ODS).

RADEK SMEJKAL

radek_smejkal_Jaký dojem v nás zanechá sedmihodinové jednání? Kromě únavy, je to i směsice pocitů. Jak dobrých, patřících k obhajobě dobré myšlenky a konsenzu celé skupiny, ale i těch trpčích souvisejících s nepochopením či zbytečným obviňováním.  Začněme tím hezkým. Velmi patrná byla podpora sportu. Nešlo to bez doplnění usnesení, ale můžeme se těšit na nová nejen fotbalová hřiště pro mládež v areálu FK Bohemia Poděbrady. V případě získání dotace i na novou tenisovou halu na LTC, která bude převedena do majetku města. A opakovaně získaly souhlas zděné šatny pro zimní stadion a hala BIOS. Ke sportu samozřejmě patří i plavecký bazén, který se dostal na pořad jednání v samém závěru.


Je mi hrozně líto, že panem Holasem bylo toto téma podáno jako politická agitace, a to samozřejmě negativní, zavádějící a útočící na zastupitele Zbyňka Lukavce. Podle mě agitace před volbami na jednání zastupitelstva nepatří vůbec. Nicméně, víte, že o prosazení stavby bazénu se v letech 2015 a 2016 nejvíce snažili právě radní Lukavec a Jiří Mareš (aktivní trenér plavání)? Víte, že mnou vedená komise pro sport letos zahrnula plavecký bazén do priorit plánu rozvoje sportu v Poděbradech?


Jsem si jistý, že nikdo ze zastupitelů nynějších a nejspíše ani budoucích nebude brojit proti výstavbě bazénu. Zodpovědní by však měli hledat místo a zdroje financování a ne jen účelovou politickou podporu ve volbách.


Ostatně, různá volební „promo“ témata si nacházejí i další. Velkým hitem posledních let jsou iniciativy pana Třeštika „něco na ty koaliční zastupitele najít a pořádně to rozmáznout“. A je jedno, jestli je to pravda, nebo ne. Tentokráte se obul do obnovy veřejného osvětlení. Víte, já bych se styděl být na místě pana Třeštika a předvést se svým odborníkem takovéto vystoupení a zdržet tím přítomné zastupitele, zaměstnance úřadu a hosty minimálně o hodinu. Naštěstí obhajoba městem vybraného odborníka, pana Tesaře, byla velice jasná, srozumitelná a nezanechala pochyby o správnosti zvoleného postupu. Ostatně, můžete zhlédnout záznam. Možná se při té příležitosti podívejte na projednání bodu 21, který ukládá při výstavbě obchodních center přispět na rozvoj infrastruktury. Mně přišlo rozumné, aby nově přicházející investor přispěl na opatření ke zvládnutí zvýšené dopravní a obslužné zátěže. Ale k mému překvapení mnoho zastupitelů z opozice by raději tento rozvoj financovalo tak říkajíc jen z našich kapes. Samozřejmě padaly i dobré argumenty pro protinávrhy, ale v tomto bodě jsem se přiklonil na stranu ochrany městských financí. Závěrem bych chtěl říci, že většina projednávaných bodů byla při hlasování zastupiteli odsouhlasena bez ohledu na politickou příslušnost, což ukazuje, že pokud nejde o politické hašteření ze strany opozice, pak nám všem jde vlastně o to stejné. O město Poděbrady.

PETR FIALA

fiala__Na posledním jednání zastupitelstva města mě nejvíce zaujala o poznání volnější atmosféra, než jak je to obvyklé.


Možná to bylo tím, že se jednalo o předposlední zastupitelstvo tohoto volebního období. Možná to ovlivnil předprázdninový termín. Z této atmosféry plynula i snaha zastupitelů schvalovat body programu, které by měly v příštích měsících vylepšit sportovní infrastrukturu města. Dlouhodobě si myslím a říkám, že sportoviště v Poděbradech jsou – oproti jiným srovnatelným městům – v žalostném stavu. Proto jsem tento postoj zastupitelů velmi uvítal. Jako předseda hokejového klubu HC Poděbrady jsem opravdu rád, že se vylepší fotbalový stadion, tenisové kurty, sokolovna, zimní stadion i hala BIOS. Jsem také přesvědčen o tom, že se Poděbradům bohatě vrátí, jestliže především děti budou mít lepší prostředí a podmínky pro využití svého volného času. Věřím, že i budoucí zastupitelstvo vzešlé z říjnových voleb tento trend zachová a ještě zvýší podporu sportu v Poděbradech.

Jako zastupitel za ODS jsem obecně proti regulacím, restrikcím, kladení překážek.  V bodě č. 21 jsme projednávali návrh platby za m2 prodejní plochy u velkoobchodních prodejen. Jsem přesvědčený o tom, že jestliže kdokoliv splní zákonné podmínky a normy, neměl by být šikanován vymýšlením dalších překážek, omezení a povinností platit další finanční náhrady. Na druhou stranu si myslím, že by v zájmu každé takové firmy či společnosti měla být snaha o pozitivní „zapsání se“ ve městě, ve kterém chce něco budovat a podnikat. Proto jsem v usnesení k tomuto bodu navrhl doplnit slovo „dobrovolně“. Takto upravené usnesení bylo poté přijato a tím byl schválen dobrovolný příspěvek ve výši 3 750 Kč na m2 prodejní plochy. Tím se určil cenový rámec pro budoucí vyjednávání takového příspěvku.


Podle mě je dobře, že se Poděbrady rozvíjejí, a je nebezpečné se to snažit omezovat vymýšlením dalších a dalších regulací. Je to principiálně špatně a z dlouhodobého pohledu se tyto vnější zásahy většinou ukážou jako kontraproduktivní.


Na závěr bych chtěl všem čtenářům Poděbradských novin popřát krásné prázdniny.

Foto: archiv

(4. 7. 2018)


ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Romana Vlasáka (nezávislý kandidát) a Lucii Slaukovou (Naše Poděbrady).

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Zbyňka Lukavce (Pro občany Poděbrad) a Jaromíra Nováka (ČSSD).

celý článek >>>

Referendum o bazénu schváleno

Referendum o bazénu schváleno

Zastupitelstvo města Poděbrady na svém mimořádném jednání 28. 8. 2018 rozhodlo o vyhlášení místního referenda na území města Poděbrady ve dnech konání komunálních voleb (5. a 6. října 2018).

celý článek >>>

RADNICE INFORMUJE

RADNICE INFORMUJE

20. 9. 2018.

celý článek >>>

Reakce velitele Městské policie

Reakce velitele Městské policie

V Poděbradských novinách vydaných 16. 8. 2018 mne otevřeným dopisem oslovil Ing. Petr Boček ve článku „Kolonáda nebo cyklostezka“ otázkou, jaké kapacity má Městská policie Poděbrady na udržování pořádku na kolonádě a jak je využívá.

celý článek >>>

RADNICE INFORMUJE

RADNICE INFORMUJE

6. 9. 2018.

celý článek >>>

Reakce na plán SŽDC vybudovat nový nadjezd

Reakce na plán SŽDC vybudovat nový nadjezd

Obyvatelé ulice Na Hrázi a okolí vyzvali politická uskupení v Poděbradech k vyjádření ohledně chystaného nadjezdu u ulice Karla Čapka. Zde jsou vyjádření stran a hnutí ke dni 18. 9. 2018, které obdržela iniciátorka dialogu Petra Knyplová.

celý článek >>>

Bitva o radnici vrcholí

Bitva o radnici vrcholí

Už za 14 dní rozhodnou občané Poděbrad o složení nového zastupitelstva a nepřímo i o nové hlavě města. Nejvyšší čas představit ty, kteří chtějí spravovat věci veřejné v polabských lázních.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY