ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (mimořádné jednání z 28. 8. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Zbyňka Lukavce (Pro občany Poděbrad) a Jaromíra Nováka (ČSSD).

ZBYNĚK LUKAVEC

zbynek_lukavec_Asi každý rozumný člověk bude souhlasit, že když se zeptáte nezávazně téměř kohokoliv v petici pro referendum, kdo chce bazén, téměř žádný občan neřekne, že by ho nechtěl. Já ho chci také, proto jsem ho prosazoval do volebního programu současné starostovy Volby pro Poděbrady. Stejně tak by asi občané odpověděli, pokud byste se jich zeptali na Záložnu, zda ji má město koupit a udělat zde kulturní a společenské centrum a kladná odpověď by byla i na celou řadu pro občany města atraktivních projektů. Když ale klademe takto sugestivní otázky, měli bychom zároveň říkat, kde na takové velké investiční akce vezmeme peníze. Z vlastních zdrojů na to jednoduše město peníze nemá.


Volební uskupení Naše Poděbrady, které stále skloňuje chování s péčí dobrého hospodáře, tuto skutečnost asi neví. Přesvědčil nás o tom lídr uskupení pan Káninský, který jako zastupitel a předseda kontrolního výboru neví, jaké má město za rok disponibilní prostředky na investice. V přímém přenosu občanům sdělil, že každý rok dá město dohromady 150 milionů Kč na investice, tj. za 4 roky 600 milionů, tak proč bychom nepostavili za ty peníze bazén!?


Střednědobý výhled rozpočtu města Poděbrady na období 2019–2023, který schvalovalo zastupitelstvo města na svém loňském prosincovém jednání, počítá s investičními prostředky vytvořenými ze zdrojů města ve výši 9 milionů Kč na každý rok tohoto období, tj. za 4 roky volebního období 36 milionů Kč. Ekonomice se teď daří dobře, je lepší výběr daní, takže by to mohl být třeba i dvojnásobek. Kde je ale ten rozdíl, kolik peněz bude stát bazén a kolik město na to bude mít? Zaplatí to snad lobbistická skupina podnikatelů kolem pana Káninského z vlastní kapsy? Kdyby byl bazén podnikatelsky tak atraktivní, už by se zájemci z řad investorů dávno hrnuli. Zatím nám bohužel nepředstavili nikoho.


Kdo se pohybuje v dotační politice, dobře ví, že na bazény či aquaparky již žádné dotace nebudou. Takže nezbývá než postavit bazén na dluh a vedle splácení úvěru jej každý rok na provoz významně dotovat. Jsem velkým zastáncem bazénu, ale brzy jsem si uvědomil, že si můžeme dovolit jenom to, na co máme. To platí v domácnosti, stejně tak i ve městě. Bazén ve městě bez spoluúčasti silného investora nepostavíme. Nebo postavíme, ale za cenu, že rozvoj města se totálně zastaví a všichni se „půjdeme koupat“. Vžívám se do situace nového vedení města, kterému referendum určí, že má stavět bazén. Bude se muset voličům hned na začátku omluvit, že většinu svého volebního programu, pro který je zvolili, nesplní, protože holt na to není. Staví se bazén.


Vážím si nesmírně hlasu občanů a vnímám citlivě jejich vůli, kterou vyjádřili podpisem petice k referendu. Referendum je velmi silný nástroj přímé demokracie a pro správné rozhodování potřebují občané dostatek informací. Toto rozhodování není o emocích, ale o zdravém rozumu. Věřím, že i tímto článkem jsem přispěl k rozumnému přístupu většiny voličů k referendu o bazénu. Bohužel od iniciátorů petice žádné seriózní informace o financování této investice nezazněly. Zatím to vypadá, že šlo ze strany Našich Poděbrad o chytrý a působivý humbuk, kterým se chtěly před volbami jenom zviditelnit.

JAROMÍR NOVÁK

jaromir_novak_Chtěli byste, abychom v Poděbradech měli plavecký bazén?


Na tuto otázku opravdu málokdo řekne, že ne. Stejně kladně by však odpověděla většina z nás i na podobné otázky: zda bychom si přáli, aby Poděbrady zprovoznily Záložnu, postavily nový kulturní dům, dokončily zimní stadion, opravily „BIOSKU“ nebo vybudovaly další parkovací místa. Právě referendum dává každému z nás prostor vyjádřit vlastní názor. Jenže zvlášť v nastávajícím volebním období se dá slíbit všechno. Při rozhodování o investicích bychom si měli umět přiznat, co je a co už není v našich silách a zároveň bychom si měli uvědomit, že pokud si zvolíme jakoukoliv nákladnější variantu, tak se budeme muset v řadě věcí výrazně uskromnit.


V prvé řadě musíme vědět, kolik peněz na bazén budeme potřebovat a zda na to máme. V otázce městských financí si dovoluji přiložit odpověď na tuto otázku od nejlépe obeznámeného pracovníka – vedoucí oddělení účetnictví Městského úřadu Ing. Petry Veselé: „V současné ekonomicky příznivé době lze z rozpočtu uvolnit na investice částku 10–20 milionů Kč. Je možné sice přistoupit k úsporným opatřením a snížit prostředky na dotace zájmovým spolkům a jiným organizacím (ty činí pro rok 2018 14,7 milionů Kč), případně snížit výdaje na opravy komunikací, chodníků a cyklostezek (12 milionů Kč), na údržbu zeleně (21 milionů Kč) nebo na kulturní akce a oslavy (cca 9 milionů Kč), staneme se však pak městem, kde nebude kulturní život, zaniknou různé zájmové společnosti, naše parky budou neupravené a chodníky a komunikace budou ještě v horším stavu, než jsou v současnosti. Město v současné době nemá v rozpočtu volné prostředky na další investiční akci, zejména na akci, jejíž výdaje mohou dosahovat částky cca 200–250 milionů Kč, v závislosti na velikosti plaveckého bazénu a samozřejmě také na jeho vybavenosti, případně i výdajů na pořízení vhodného pozemku.“


Jen pro představu, Město Nymburk na pouhou přestavbu svého bazénu předpokládá realizační náklady ve výši 200 milionů Kč bez DPH. Provoz pak každoročně dotoval částkou cca 2 miliony Kč.


Pokud výsledek hlasování v referendu (zahájit do 2 let stavbu 25 m dlouhého bazénu s malým aquaparkem, bazénkem pro děti, saunou, vířivkou, chrliči vody, klidovou zónou atd.) zaváže budoucí zastupitelstvo stavbu realizovat, pak by si město muselo vzít půjčku, neboť pokrytí nákladů ze sponzorských financí zůstane nejspíše jen našim přáním. Je potřeba ještě připomenout, že pokud se rozhodneme pro úvěr, pak budeme muset zrušit usnesení předchozích zastupitelstev, která nepřipouštějí zadlužení města…

Foto: archiv

(20. 9. 2018)


Prevence kriminality 2018

Prevence kriminality 2018

Stejně jako v roce 2017, tak i v roce 2018 realizovalo město Poděbrady projekt ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality, který byl vyhlášen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt s názvem „Prevence zneužívání seniorů“ byl realizován Územním odborem Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Policií ČR.

celý článek >>>

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Ta zvláštní zkratka NZDM znamená nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je určeno těm z nich, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně, potřebují poradit při řešení pro ně složitých životních situací nebo hledají zázemí pro svoje aktivity.

celý článek >>>

PF 2019

PF 2019

Vážení a milí spoluobčané!
Jsme na prahu nového roku 2019, a tak nám dovolte, abychom vám do příštích dnů, týdnů a měsíců popřáli vše nejlepší – pevné zdraví, osobní úspěchy a pohodu v okruhu lidí, které máte rádi a kterých si vážíte.

celý článek >>>

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Nejzásadnější poděbradský projekt roku 2019, který zahrnuje rekonstrukci a rozšíření dosluhující sportovní haly BIOS, provázejí komplikace s výskytem azbestu.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Miroslava Holase (Naše Poděbrady) a Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady).

celý článek >>>

Informace k situaci v PN

Informace k situaci v PN

Zaznamenali jsme obavy z možného zrušení Poděbradských novin, a proto bychom touto cestou chtěli reagovat a upokojit vaše obavy z možných změn. Poděbradské noviny budou nadále vycházet ve stejném formátu i čtrnáctidenním režimu a ani počet výtisků se nebude měnit.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: prosinec 2018.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Milana Suchomela (Volba pro Poděbrady) a Miloše Mikolandu (Naše Poděbrady).

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY