ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (jednání z 19. 9. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Romana Vlasáka (nezávislý kandidát) a Lucii Slaukovou (Naše Poděbrady).


ROMAN VLASÁK

roman_vlasakZ mého pohledu zastupitele byly jedněmi z nejvýznamnějších asi 46 bodů projednávaných na posledním zastupitelstvu (z mého pohledu opravdu posledním, neboť do příštího volebního období nekandiduji) body a diskuse týkající se změn územního plánu.

Domnívám se, a jistě nejen já, že je v otázce územního plánování, přístupu ke stavebním činnostem obecně a urbanistickému rozvoji města mnohé potřeba změnit. Kdo zhlédl trpělivě video záznam jednání z 19. 9., myslím, že mi to uvěří. Považuji již delší čas, na rozdíl od místostarosty Uhlíře a donedávna i starosty Langra, za nutnost řešit takové záležitosti ve spolupráci s městským architektem. Pan starosta nakonec přistoupil na určité řešení, byť podle mne trochu polovičaté a opožděné, vytvořením funkce konzultanta pro architekturu. To je však podmínka nutná, nikoliv postačující. Projednávání zmíněných bodů ukázalo, kde nás zejména v této oblasti bota tlačí.

Přece jen se však karta snad začíná trochu obracet a již nezaznívá z úst některých odborných zaměstnanců, ale i funkcionářů či zastupitelů, že město nemá a nemůže (nebo může jen minimálně) zasahovat do investorské činnosti subjektů tam, kde samo nevlastní pozemky. Ukazuje se, že je možno prostřednictvím urbanistické komise, zadáním územní studie, spoluprací s architektem – konzultantem, určitými regulativy a samozřejmě zvýšenou aktivitou představitelů samosprávy (jako účastníkem řízení) a vyjednáváním ovlivnit mnohé pro dobro Poděbrad. Myslím také, že je třeba věnovat více pozornosti přípravě a kvalitě projektů. Raději méně projektů, kvalitních a dobře připravených.

To podle mě platí i o množství projednávaných bodů, ať už v radě či v zastupitelstvu, což mnohdy vede k urychleným závěrům. V časovém limitu, který na přípravu je (zpravidla 7 dní před jednáním ZM několik set stránek textu, občas ještě materiál přímo na stůl v den jednání), jsem cítil, že ne na všechny body se lze detailně připravit. Pracovní atmosféru jistě ovlivňují ještě mezilidské vztahy, jak na úřadě samém, tak mezi zastupiteli, i mezi vedením města a zaměstnanci. Podle mého názoru nejsou ideální.                                                                                                                        

Mně osobně po celou dobu funkčního období nevyhovovalo ortodoxní dělení na opozici a koalici. Myslím, že v komunálních poměrech by nemělo být tak vyhrocené.


Jestli si mohu na závěr svého článku a volebního období něco přát, pak tedy: Budoucímu starostovi kéž se podaří sestavit pestřejší radu z více subjektů a přispět k méně napjaté atmosféře a úbytku arogance. Zastupitelům přeji, aby jak ze strany vedení města k nim, tak mezi nimi samotnými, zavládla méně konfrontační, přátelštější atmosféra. Moc bych si přál, aby všichni, kteří mají právo volit, svého  práva využili.

Všem spoluobčanům přeji šťastnou ruku ve volbách a především pevné zdraví a radost ze života.

LUCIE SLAUKOVÁ

slaukovaPoslední zastupitelstvo ve volebním období 2014–2018 mělo na programu 45 bodů, trvalo neuvěřitelných 10 hodin a bylo hodně předvolební. Nelíbilo se mi na něm napadání opozičních zastupitelů, členů kontrolního výboru i diskutujících občanů od některých zastupitelů. Každý má právo na svůj názor a nesmí být pro něj zesměšňován.

Z celého vesměs nekonstruktivního jednání mě nejvíce zaujal absurdní návrh předložený panem starostou na provozování rehabilitačního bazénu v hotelu Hvězda v ulici Dr. Beneše. Již na předposledním zastupitelstvu (28. 8.) bylo jasné, že koalice otočila kormidlem o 180 stupňů a nyní pan starosta při zoufalé snaze sebrat vítr z plachet našemu sdružení dal prohlasovat „levnou a výhodnou“ parodii na krytý plavecký bazén. Tato vana o rozměru 10x5 metrů údajně výrazně uleví všem poděbradským seniorům, když si do ní budou moci stoupnout a podstupovat rehabilitační cviky. O plavání zde nemůže být ani řeč, do bazénu se vejde maximálně 10 osob při zachování hygienických norem. Starosta Langr nás informoval, že majitel hotelu Hvězda nabízí městu pronájem této větší vany ne za původně stanovený milion korun ročně, ale za pouhou jednu korunu. Velmi ovšem upozadil fakt, že celá tato legrace bude pro město podstatně dražší, neboť na jeho bedra půjdou veškeré náklady spojené s provozem objektu.

Pokud sečteme výdaje na technologický provoz (ohřev a výměna vody, její chemické ošetření, laboratorní zkoušky), energie, provoz a údržbu obslužných prostor (šatny, sprchy, WC), mzdy (plavčíci, úklidový personál), dostaneme se na částku mnohem vyšší, než bylo původně dohodnutých 84 000 Kč za měsíční pronájem. Dle našich střízlivých odhadů budou tyto výdaje vyšší než 150 000 Kč měsíčně. Tomu neodpovídá ani výše položky odhlasovaného rozpočtového opatření. Termín zahájení provozu – 1. 10. 2018, je rovněž v nedohlednu, neboť mu musí předcházet řada legislativních a technických opatření. Tím prvním je vyhotovení provozního řádu (ve vazbě na min. 8 právních předpisů), který musí připomínkovat a schválit orgány hygienické služby. Výuku plavání pro školní mládež si lze stěží představit, když zákonný hygienický limit pro malé plavce činí max. 10 osob na tento rozměr bazénku a školní třídy dnes mívají okolo 25 a více žáků. Podle názoru Našich Poděbrad je to velmi chabá konkurence opravdovému bazénu, které chce naše sdružení postavit.

Ráda bych závěrem poděkovala kolegům M. Káninskému, M. Holasovi a M. Mikolandovi ze sdružení Naše Poděbrady za poctivou práci v zastupitelstvu a kontrolnímu výboru a všem poděbradským občanům za velkou podporu, které se nám dostalo při sběru podpisů na konání referenda o bazénu. Bereme tento závazek zodpovědně. Doufám a věřím, že se v příštím zastupitelstvu sejdou lidé, kteří mají skutečný zájem o Poděbrady a jejich prosperitu.

Poděbradští občané, přijďte k volbám!

Foto: archiv
(4. 10. 2018)


„Jazz si s sebou nese příběh, který stojí za to poslouchat“

„Jazz si s sebou nese příběh, který stojí za to poslouchat“

V pátek 19. a v sobotu 20. července ovládne letní pódium na kolonádě swing a jazz. Oblíbené Poděbradské swingování bude letos sice jen dvoudenní, ale na kvalitě interpretů neubírá. O tom se dočtete v rozhovoru s dramaturgyní festivalu Janou Langrovou.

celý článek >>>

Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Oblíbený běh na tři a deset kilometrů se v tomto roce nesl v modré barvě triček, jejichž koupí přispěli účastníci akce zdravotně postiženým dětem na nákup pomůcek. Prestiž závodu stoupla zrychlením hlavního běhu i vyšším počtem závodníků a pořadatelé si vytyčili vyšší cíl tím, že pomohou třem (oproti loňským dvěma) dětem s handicapem. A podařilo se. Běžci hlavního závodu se letos rozdělili na ty před Romanem Šebrlem a ty za ním. Charitativní akcí provedla příjemná moderátorka Lucie Křížková, Miss ČR 2003.

celý článek >>>

Voda do kopce nepoteče

Voda do kopce nepoteče

Pseudozelení obstruktéři, melouni na povrchu zelení a uvnitř červení, nebo militantní ekoteroristé a sprostí vyděrači – na adresu takto profilovaných jedinců padají v obecné rovině různá podobenství. Také je nemám rád, protože za své bohaté praxe s nimi mám hodně špatných zkušeností.

celý článek >>>

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Tarif Pražské integrované dopravy může být pro cestující v obcích, které se do systému PID zapojují, v lecčems nový a někdy si nemusí být jistí, o jakou si říct jízdenku, aby pro ně byla cesta co nejlevnější. Místo tradičního počtu ujetých kilometrů se počítá cena v systému Pražské integrované dopravy podle času, který na cestě strávíte, a podle počtu tarifních pásem, která při tom projedete. Je to ve své podstatě velmi jednoduché.

celý článek >>>

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

V pohledu na 2. jednání zastupitelstva města nechci reagovat na článek pana Káninského v předchozím vydání Poděbradských novin. Jeho způsob komunikace s lidmi s odlišným názorem, který místo používání relevantních a nezávislých argumentů spočívá v zesměšňování protivníka, nálepkování negativními přívlastky a agresivních výpadech, je mi zcela cizí.

celý článek >>>

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Kdybych se měl zamyslet nad stavem současné povolební situace v Poděbradech, tak z mého pohledu jde všechno, jak má. Po volbách došlo ke spojení dvou demokratických stran ODS, STANu a sdružení Naše Poděbrady. Byla vytvořena nová koalice a minulé vládnoucí figury z VPP a PoPu (Langr, Lukavec a spol.) byly nuceny přejít buď do opozice, nebo vůbec nebyly zvoleny. O tom, kdo bude stát v čele města, rozhodli voliči a nové vedení se svých úkolů ujalo na jedničku.

celý článek >>>

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

V jednom z minulých vydání PN jsme si všichni mohli přečíst článek kritizující záměr pokácet deset vzrostlých stromů taxonu Populus Nigra (pyramidální topol) v areálu TJ Bohemia Poděbrady. Diskuze poměrně hlasitě rezonovala i na sociálních sítích i na oficiálním FB profilu města Poděbrady.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY