ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (jednání z 19. 9. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Romana Vlasáka (nezávislý kandidát) a Lucii Slaukovou (Naše Poděbrady).


ROMAN VLASÁK

roman_vlasakZ mého pohledu zastupitele byly jedněmi z nejvýznamnějších asi 46 bodů projednávaných na posledním zastupitelstvu (z mého pohledu opravdu posledním, neboť do příštího volebního období nekandiduji) body a diskuse týkající se změn územního plánu.

Domnívám se, a jistě nejen já, že je v otázce územního plánování, přístupu ke stavebním činnostem obecně a urbanistickému rozvoji města mnohé potřeba změnit. Kdo zhlédl trpělivě video záznam jednání z 19. 9., myslím, že mi to uvěří. Považuji již delší čas, na rozdíl od místostarosty Uhlíře a donedávna i starosty Langra, za nutnost řešit takové záležitosti ve spolupráci s městským architektem. Pan starosta nakonec přistoupil na určité řešení, byť podle mne trochu polovičaté a opožděné, vytvořením funkce konzultanta pro architekturu. To je však podmínka nutná, nikoliv postačující. Projednávání zmíněných bodů ukázalo, kde nás zejména v této oblasti bota tlačí.

Přece jen se však karta snad začíná trochu obracet a již nezaznívá z úst některých odborných zaměstnanců, ale i funkcionářů či zastupitelů, že město nemá a nemůže (nebo může jen minimálně) zasahovat do investorské činnosti subjektů tam, kde samo nevlastní pozemky. Ukazuje se, že je možno prostřednictvím urbanistické komise, zadáním územní studie, spoluprací s architektem – konzultantem, určitými regulativy a samozřejmě zvýšenou aktivitou představitelů samosprávy (jako účastníkem řízení) a vyjednáváním ovlivnit mnohé pro dobro Poděbrad. Myslím také, že je třeba věnovat více pozornosti přípravě a kvalitě projektů. Raději méně projektů, kvalitních a dobře připravených.

To podle mě platí i o množství projednávaných bodů, ať už v radě či v zastupitelstvu, což mnohdy vede k urychleným závěrům. V časovém limitu, který na přípravu je (zpravidla 7 dní před jednáním ZM několik set stránek textu, občas ještě materiál přímo na stůl v den jednání), jsem cítil, že ne na všechny body se lze detailně připravit. Pracovní atmosféru jistě ovlivňují ještě mezilidské vztahy, jak na úřadě samém, tak mezi zastupiteli, i mezi vedením města a zaměstnanci. Podle mého názoru nejsou ideální.                                                                                                                        

Mně osobně po celou dobu funkčního období nevyhovovalo ortodoxní dělení na opozici a koalici. Myslím, že v komunálních poměrech by nemělo být tak vyhrocené.


Jestli si mohu na závěr svého článku a volebního období něco přát, pak tedy: Budoucímu starostovi kéž se podaří sestavit pestřejší radu z více subjektů a přispět k méně napjaté atmosféře a úbytku arogance. Zastupitelům přeji, aby jak ze strany vedení města k nim, tak mezi nimi samotnými, zavládla méně konfrontační, přátelštější atmosféra. Moc bych si přál, aby všichni, kteří mají právo volit, svého  práva využili.

Všem spoluobčanům přeji šťastnou ruku ve volbách a především pevné zdraví a radost ze života.

LUCIE SLAUKOVÁ

slaukovaPoslední zastupitelstvo ve volebním období 2014–2018 mělo na programu 45 bodů, trvalo neuvěřitelných 10 hodin a bylo hodně předvolební. Nelíbilo se mi na něm napadání opozičních zastupitelů, členů kontrolního výboru i diskutujících občanů od některých zastupitelů. Každý má právo na svůj názor a nesmí být pro něj zesměšňován.

Z celého vesměs nekonstruktivního jednání mě nejvíce zaujal absurdní návrh předložený panem starostou na provozování rehabilitačního bazénu v hotelu Hvězda v ulici Dr. Beneše. Již na předposledním zastupitelstvu (28. 8.) bylo jasné, že koalice otočila kormidlem o 180 stupňů a nyní pan starosta při zoufalé snaze sebrat vítr z plachet našemu sdružení dal prohlasovat „levnou a výhodnou“ parodii na krytý plavecký bazén. Tato vana o rozměru 10x5 metrů údajně výrazně uleví všem poděbradským seniorům, když si do ní budou moci stoupnout a podstupovat rehabilitační cviky. O plavání zde nemůže být ani řeč, do bazénu se vejde maximálně 10 osob při zachování hygienických norem. Starosta Langr nás informoval, že majitel hotelu Hvězda nabízí městu pronájem této větší vany ne za původně stanovený milion korun ročně, ale za pouhou jednu korunu. Velmi ovšem upozadil fakt, že celá tato legrace bude pro město podstatně dražší, neboť na jeho bedra půjdou veškeré náklady spojené s provozem objektu.

Pokud sečteme výdaje na technologický provoz (ohřev a výměna vody, její chemické ošetření, laboratorní zkoušky), energie, provoz a údržbu obslužných prostor (šatny, sprchy, WC), mzdy (plavčíci, úklidový personál), dostaneme se na částku mnohem vyšší, než bylo původně dohodnutých 84 000 Kč za měsíční pronájem. Dle našich střízlivých odhadů budou tyto výdaje vyšší než 150 000 Kč měsíčně. Tomu neodpovídá ani výše položky odhlasovaného rozpočtového opatření. Termín zahájení provozu – 1. 10. 2018, je rovněž v nedohlednu, neboť mu musí předcházet řada legislativních a technických opatření. Tím prvním je vyhotovení provozního řádu (ve vazbě na min. 8 právních předpisů), který musí připomínkovat a schválit orgány hygienické služby. Výuku plavání pro školní mládež si lze stěží představit, když zákonný hygienický limit pro malé plavce činí max. 10 osob na tento rozměr bazénku a školní třídy dnes mívají okolo 25 a více žáků. Podle názoru Našich Poděbrad je to velmi chabá konkurence opravdovému bazénu, které chce naše sdružení postavit.

Ráda bych závěrem poděkovala kolegům M. Káninskému, M. Holasovi a M. Mikolandovi ze sdružení Naše Poděbrady za poctivou práci v zastupitelstvu a kontrolnímu výboru a všem poděbradským občanům za velkou podporu, které se nám dostalo při sběru podpisů na konání referenda o bazénu. Bereme tento závazek zodpovědně. Doufám a věřím, že se v příštím zastupitelstvu sejdou lidé, kteří mají skutečný zájem o Poděbrady a jejich prosperitu.

Poděbradští občané, přijďte k volbám!

Foto: archiv
(4. 10. 2018)


Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Poděbradský rallyový jezdec Václav Dunovský a Rallyesport Poděbrady se opět rozhodl pomáhat potřebným. Tentokrát se bude jednat o podporu náboru nových dárců do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, který proběhne v pátek 22. března 2019 v Poděbradech na Jiřího náměstí od 10 do 16 hodin.

celý článek >>>

Komise jako orgán rady obce

Komise jako orgán rady obce

Před několika týdny zahájilo svou činnost v tomto volebním období celkem 17 komisí. Čtyři z nich zřizuje dle zákona starosta. Těmi se tedy v následujícím textu zabývat nebudu.

celý článek >>>

Den otevřených dveří na radnici

Den otevřených dveří na radnici

Nové vedení poděbradské radnice sto dnů po převzetí zodpovědnosti za řízení městských záležitostí pozvalo občany v pondělí 11. února 2019 na sousedské popovídání spojené s prohlídkou úřadu a zpestřené skromným občerstvením.

celý článek >>>

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Uběhlo 100 dní práce nového zastupitelstva města a vedení radnice.

celý článek >>>

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Sněm Sdružení lázeňských míst ČR se konal 30. ledna 2019 v sídle pražské agentury Czech Tourism. Na programu měl volby předsedy, členů rady a revizní komise pro následující období let 2018–2022.

celý článek >>>

V Poděbradech je krásně

V Poděbradech je krásně

Dokonce i ve chvílích, kdy není úplně nejkrásnější počasí. Jsem toho mínění, že je krásně v celém Česku, čili v každém českém i moravském městě. Mám osobní zkušenosti, že ve většině případů ten dojem mívají spíše návštěvníci než stálí obyvatelé.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY