ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (zasedání z 14. 11. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Zdeňka Havlase (STAN Poděbrady s podporou KDU-ČSL) a Tomáše Mauxe (Volba pro Poděbrady).

ZDENĚK HAVLAS

havlas_Z programu jednání bych rád zmínil několik důležitých bodů.


Prvním bodem, který vyvolal vážnější diskuzi, bylo zrušení usnesení, které se týkalo bazénu v hotelu Hvězda. Zde jsme se s opozicí zásadně neshodli. Zastupitel Langr tento bazén o rozměru 5 x 10 metrů prezentoval jako řešení potřeb dvaceti skupin seniorů, mateřských škol a žáků SOU. Bazén je určen hotelovým hostům a zkolaudován jako rehabilitační. Nelze ho tedy bez úprav či rekolaudace k daným účelům využít. Nájemce hotelu Hvězda navíc se zástupci společnosti Poděbradská sportovní nekomunikuje a nejeví o spolupráci s městem žádný zájem. Takže nařčení PhDr. Langra, že nemáme zájem o poděbradské seniory, je nesmyslné. Samozřejmě o ně zájem máme. Ale to neznamená, že si město pronajme nevyhovující bazén(ek) od někoho, kdo s městem vůbec nejedná.


Bod jednání, který vyvolal největší debatu, se týkal volby členů kontrolního výboru (KV). Jako koalice jsme se rozhodli, že si kontrolní výbor pro rok 2019 ponecháme. Důvod je prostý. V roce 2019 se bude kontrolovat práce vedení města za rok 2018, kdy byl starostou PhDr. Langr. Je tedy nesmysl, aby se stal předsedou KV a kontroloval svou práci za poslední rok. Jsem si jist, že ví, jak v tomto období pracoval. Kontrolovat to ale musí někdo jiný. Ostatně sám se ve svém prvním funkčním období 2010–2014 zachoval stejně a jím vedená koalice KV obsadila.


Dále bych rád zdůraznil, že se během jednání ZM podařilo prosadit zřízení Místního výboru Žižkov a odsouhlasit koupi pozemků pod rekonstruovanou halou BIOS. Vyřešil se tak problém, který neumožnil městu žádat na rekonstrukci haly dotace. Problém, který město nebylo schopno před nástupem nového vedení rok odstranit.


Nejhlubší dojem na mne ale zanechalo to, co jsme se dozvěděli až po jednání ZM. Shodou okolností došlo k tomu, že během přestávky zůstalo v činnosti záznamové zařízení a zároveň si zastupitel Langr nevypnul mikrofon. Veřejnost tak měla možnost vyslechnout rozhovor mezi opozičními zastupiteli o chybějících financích na rekonstrukci haly BIOS. Bývalá předsedkyně finančního výboru v něm zcela jasně přiznává, že městu na stavbu chybí 50 milionů. „Zadlužili jsme je, samozřejmě jsme je zadlužili. Patří jim to! Nemuseli do toho lízt,“ doslova pronesla Ing. Veberová. Slovem „je“ zřejmě myslela současnou koalici. Ale skutečnost je taková, že bývalé vedení zadlužilo město. Všechny jeho občany. A to, že se tomu paní zastupitelka Veberová, bývalá předsedkyně finančního výboru, ještě směje, považuji za skandální.

TOMÁŠ MAUX

/maux_Vystoupit s názorem se mnozí dnes již neodvažují. Ti, kdo to udělají, se vystavují zpochybnění. Nejvíce jsou tak mnohdy slyšet neuvážliví a rychlí a o to méně ti pečlivější. Když jsem vystoupil s tou odvahou (a drzostí) ve svém věku kandidovat, přišlo mi více zpráv s podporou, než mi chodí přání k narozeninám. To mě ujistilo, protože cítím sílu i podporu lidí. Těmto všem děkuji.


Naše uskupení zvítězilo a obsadili jsme 7 křesel. Kdybychom tyto mandáty seřadili podle počtu získaných hlasů, neunikne naší pozornosti to, že i náš (poslední) sedmý zastupitel má téměř o polovinu větší voličský úspěch než dnešní lídr koalice.


Do politiky vstupuji pokorně s ideály a nevnímám to jako chybu. Uvědomuji si, že jednání zastupitelstva je něco mezi tancem a soubojem. Domnívám se však, že není možné opozici ignorovat a jsem přesvědčený i o tom, že to nebude ani dlouhodobě možné. Opozice v této chvíli zastupuje 43,44% obyvatel Poděbrad.


Mrzí mě, že jednání ZM v mnohém této realitě neodpovídají. Vnímám osobně za chybu přivlastnění si poděbradské politiky několika muži a její omezení na osobní spory; tomu svědčí i útoky na zastupitelstvu. Jsem přesvědčený, že politika se musí dělat profesionálně, a to se vší vážností a zdvořilostí člověka k člověku.


„Budeme si ještě více nadávat, nebo se už začneme mlátit?“ napsal JUDr. Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze, ve svém zamyšlení o tom, jak na sebe mnozí útočí nejen osobně, ale i na sociálních sítích, a zamýšlí se nad nutností osobní (resp. trestní) odpovědnosti za takové projevy, zejména ty lživé. Mrzí mne, že komunikace mezi vládnoucími a těmi v opozici jsou právě v tomto bodě.


Proto jsem se rozhodl dělat politiku jinak a po svém. Považuji za nutné, aby opozice měla možnost komunikovat s vládnoucí koalicí, vždyť představujeme oněch 43,44% občanů Poděbrad. Já osobně proto udělám maximum, protože si uvědomuji, že při zájmu města musí být politická příslušnost v pozadí, a nikoliv na překážku.


Čtenáře chci ale povzbudit, protože chválou nebo kritikou se nestává nic ani lepším ani horším. Nepochybuji o tom, že uslyšíme na radnici práskat dveře, toto vše však pomine. Až ustoupí tyto zbytečné nálady a začnou pracovat všichni, zjistíme, že dialog možný bude, protože musí.


Já jsem prozatím v těchto náladách požádal vedení koalice a nového starostu Červinku, který můj návrh uvítal, o možnost pracovat ve výboru pro mladé, protože když v této chvíli nefunguje dialog mezi koalicí a opozicí, chci ho jako nejmladší zastupitel vytvořit mezi novou generací a zastupitelstvem jako celkem.


Zdvořile vám děkuji za čas při čtení tohoto zamyšlení.

Foto: archiv
(29. 11. 2018)


Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Oblíbený běh na tři a deset kilometrů se v tomto roce nesl v modré barvě triček, jejichž koupí přispěli účastníci akce zdravotně postiženým dětem na nákup pomůcek. Prestiž závodu stoupla zrychlením hlavního běhu i vyšším počtem závodníků a pořadatelé si vytyčili vyšší cíl tím, že pomohou třem (oproti loňským dvěma) dětem s handicapem. A podařilo se. Běžci hlavního závodu se letos rozdělili na ty před Romanem Šebrlem a ty za ním. Charitativní akcí provedla příjemná moderátorka Lucie Křížková, Miss ČR 2003.

celý článek >>>

Voda do kopce nepoteče

Voda do kopce nepoteče

Pseudozelení obstruktéři, melouni na povrchu zelení a uvnitř červení, nebo militantní ekoteroristé a sprostí vyděrači – na adresu takto profilovaných jedinců padají v obecné rovině různá podobenství. Také je nemám rád, protože za své bohaté praxe s nimi mám hodně špatných zkušeností.

celý článek >>>

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Tarif Pražské integrované dopravy může být pro cestující v obcích, které se do systému PID zapojují, v lecčems nový a někdy si nemusí být jistí, o jakou si říct jízdenku, aby pro ně byla cesta co nejlevnější. Místo tradičního počtu ujetých kilometrů se počítá cena v systému Pražské integrované dopravy podle času, který na cestě strávíte, a podle počtu tarifních pásem, která při tom projedete. Je to ve své podstatě velmi jednoduché.

celý článek >>>

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

V pohledu na 2. jednání zastupitelstva města nechci reagovat na článek pana Káninského v předchozím vydání Poděbradských novin. Jeho způsob komunikace s lidmi s odlišným názorem, který místo používání relevantních a nezávislých argumentů spočívá v zesměšňování protivníka, nálepkování negativními přívlastky a agresivních výpadech, je mi zcela cizí.

celý článek >>>

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Kdybych se měl zamyslet nad stavem současné povolební situace v Poděbradech, tak z mého pohledu jde všechno, jak má. Po volbách došlo ke spojení dvou demokratických stran ODS, STANu a sdružení Naše Poděbrady. Byla vytvořena nová koalice a minulé vládnoucí figury z VPP a PoPu (Langr, Lukavec a spol.) byly nuceny přejít buď do opozice, nebo vůbec nebyly zvoleny. O tom, kdo bude stát v čele města, rozhodli voliči a nové vedení se svých úkolů ujalo na jedničku.

celý článek >>>

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

V jednom z minulých vydání PN jsme si všichni mohli přečíst článek kritizující záměr pokácet deset vzrostlých stromů taxonu Populus Nigra (pyramidální topol) v areálu TJ Bohemia Poděbrady. Diskuze poměrně hlasitě rezonovala i na sociálních sítích i na oficiálním FB profilu města Poděbrady.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY