ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (zasedání z 19. 12. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Miroslava Holase (Naše Poděbrady) a Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady).

MIROSLAV HOLAS

/holas_n__Chybí, nebo nechybí v rozpočtu města Poděbrady na rok 2019 padesát milionů korun? To bylo jedno z hlavních témat posledního jednání zastupitelstva 19. prosince loňského roku.


Celá diskuze se vedla především o největší investiční akci města na tento rok, kterou je rekonstrukce sportovní haly BIOS na Ostende s celkovými plánovanými náklady v částce téměř 71 milionů korun.


Jednoduše řečeno, rozpočet města musí být vždy schvalován podle závazných rozpočtových pravidel jako vyrovnaný, tedy příjmy a výdaje musí být v rovnováze. Bohužel minulé vedení města rozhodlo v průběhu roku 2018 použít část finančních prostředků primárně určených na rekonstrukci haly BIOS na financování jiných investičních akcí. Díky tomuto „danajskému daru“ bylo nezbytné pro nové vedení města přijmout rozhodnutí o krytí tohoto schodku příslibem bankovního úvěru na 50 milionů korun. Takto byl rozpočet koncipován a také předložen zastupitelstvu města. Po delší diskuzi byl schválen všemi hlasy jak koaličních, tak i opozičních zastupitelek a zastupitelů. Velkou zásluhu na hladkém přijetí rozpočtu na rok 2019 má z mého úhlu pohledu Ing. Petr Fiala, nový předseda finančního výboru, kterému se podařilo ve velice krátké době připravit veškeré kroky, které umožnily rozpočet schválit, a opět chci zdůraznit, že souhlasným hlasováním všech zastupitelů!


Dalším, pro mě pozitivním prvkem je to, že pod vedením nového starosty města Jaroslava Červinky došlo k výrazné změně průběhu jednání zastupitelstva. Odpadly „půlnoční seance“, kdy se zastupitelé rozcházeli až na počátku druhého dne. Jednání zastupitelstva jsou nyní až na výjimky velmi věcná a trvají o mnoho kratší dobu než v minulém období. Co však nejvíce oceňuji, je to, že starosta tvrdě odmítá akceptovat osobní útoky ze strany diskutujících, bez ohledu na to, ze které strany přichází, trvá na maximální věcnosti příspěvků a nementoruje.


Vstupujeme do roku třicátého výročí Sametové revoluce. Žijeme již téměř 30 let ve svobodě a demokracii a i když se nám vždy a všechno nemusí dařit, je namístě si stále připomínat morální autoritu našeho prezidenta Václava Havla a stálou platnost jeho myšlenek. Jednou z nich si dovolím svůj příspěvek zakončit i já: „Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“


Vše dobré v novém roce přeje Miroslav Holas, 2. místostarosta města Poděbrady.

LADISLAV LANGR

langr_8756Úhly pohledu logicky mohou být různé. Proto doporučuji čtenářům, kteří mají vlastní hlavu a přístup k internetu, aby nedali na subjektivní dojmy, teď konkrétně pánů Holase a Langra, ale díky videozáznamu na stránkách města se seznámili s autentickým průběhem jednání. Není nad osobní zkušenost!


Také proto se v hodnocení zaměřím jen na věci ověřitelné. Například v minulém volebním období se nestalo ani jednou, že by rozpočet města byl schválen všemi hlasy napříč politickým spektrem. A ejhle, najednou to jde!? Někdo možná řekne: Geniální koalice sestavila skvělý rozpočet. Z pohledu opozice musím konstatovat, že respektujeme právo koalice postavit vlastní rozpočet, za který si také silou svých 11 hlasů zodpovídá. Nemáme potřebu házet klacky pod nohy jen proto, že se to může, jako se to dělo téměř permanentně v uplynulých čtyřech letech. Dobře víme, že hlavní díl odpovědnosti teď nese koalice pánů Káninského, Červinky a Součka.

Jsou však zcela liché poznámky, že bývalé rozpočty byly nevyvážené a špatné. Každý, kdo v tomto městě žije, vidí opravené městské budovy, školy, školky, sportoviště, novou dopravní infrastrukturu, pořádek, čistotu a hlavně do nudného, zadluženého města by asi nejezdily tisíce turistů. Těch turistů, kteří poděbradským podnikatelům a také do městského rozpočtu přinášejí peníze. Jen na rok 2019 je kvalifikovaný odhad výše nárůstu daní do rozpočtu cca 17 milionů korun. Ostatně o kvalitě hospodaření právě skončeného roku 2018 vypovídá i fakt, že všichni zastupitelé na doporučení finančního výboru vzali na vědomí pozitivní výsledky hospodaření za leden až říjen roku 2018, tedy toho hospodaření, které bylo ještě plně v kompetenci bývalé koalice.


Na druhé straně i nové vedení města bez uzardění dělá stejné chyby, které jako opozičníci ještě před několika měsíci sami tvrdě kritizovali (pozdě dodané nebo nekompletní podklady, chybně připravené materiály). Určitě to nelze omlouvat nezkušeností. Z jedenáctičlenné koalice jsou skutečnými novici jen čtyři pánové. Místostarostové byli zastupiteli a starosta před lety ve stejné funkci dokonce působil v Dymokurech.


Poslední komentář se týká personální politiky. Volba pro Poděbrady získala téměř třetinu všech voličských hlasů. Přesto naši kandidáti do komisí a výborů jsou zřejmě bez šance. V dosud ustavených čtrnácti komisích a výborech se 119 členy máme jen jedno jediné zastoupení. Za našeho působení na radnici jsme tyto dobrovolné orgány otevřeli všem zájemcům a nikoho nekádrovali.


Rozhodně není cílem opozice kritizovat za každou cenu. Volební boj skončil, jak smířlivě občas zaznívá z obou stran sálu. Nyní musí koalice předvést a zdůrazňuji nejen svým voličům, ale všem občanům města, že nejen slibuje, ale i plní. Že nejen boří, ale i tvoří.


Ostatně, plavecký bazén – to je přece výzva!

Foto: archiv
(10. 1. 2019)


Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Když „tekuté zlato stávkuje“ aneb sonda do hlubin

Především v poslední třetině loňského roku došlo hned k několika odstávkám vody v Poděbradech. Co bylo jejich důvodem?

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (zasedání z 23. 1. 2019) nejvíce zaujala.

celý článek >>>

Devatenáctku osobností spjatých s Poděbrady čeká ocenění

Devatenáctku osobností spjatých s Poděbrady čeká ocenění

Oslavy Dne Poděbrad se blíží. Které osobnosti převezmou v pondělí 4. března při slavnostním večeru v divadle městské ceny? Zde jsou jejich jména.

celý článek >>>

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

S novým rokem hlásí Mateřská škola Poděbrady plnou kapacitu svých deseti pracovišť, což je dohromady 561 míst. V loňském roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným. Jak vidí letošní rok ředitelka Kateřina Vacková? V rozhodování rodičům pomůže i den otevřených dveří ve všech deseti školkách 25. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

celý článek >>>

Zápis do prvních tříd na ZŠ T. G. Masaryka

Zápis do prvních tříd na ZŠ T. G. Masaryka

Vážení rodiče, v pondělí 1. dubna a v úterý 2. dubna 2019 proběhne v Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13.00 do 17.00 hodin.

celý článek >>>

Prevence kriminality 2018

Prevence kriminality 2018

Stejně jako v roce 2017, tak i v roce 2018 realizovalo město Poděbrady projekt ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality, který byl vyhlášen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt s názvem „Prevence zneužívání seniorů“ byl realizován Územním odborem Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Policií ČR.

celý článek >>>

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Ta zvláštní zkratka NZDM znamená nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je určeno těm z nich, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně, potřebují poradit při řešení pro ně složitých životních situací nebo hledají zázemí pro svoje aktivity.

celý článek >>>

PF 2019

PF 2019

Vážení a milí spoluobčané!
Jsme na prahu nového roku 2019, a tak nám dovolte, abychom vám do příštích dnů, týdnů a měsíců popřáli vše nejlepší – pevné zdraví, osobní úspěchy a pohodu v okruhu lidí, které máte rádi a kterých si vážíte.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY