Voda do kopce nepoteče

 

Pseudozelení obstruktéři, melouni na povrchu zelení a uvnitř červení, nebo militantní ekoteroristé a sprostí vyděrači – na adresu takto profilovaných jedinců padají v obecné rovině různá podobenství. Také je nemám rád, protože za své bohaté praxe s nimi mám hodně špatných zkušeností.


Před lety jsem se setkal ve středních Čechách i s případem, kdy do čisté podzemní vody ve vrtech v noci nalili jedovaté chemikálie, aby po následných laboratorních zkouškách odebraných vzorků mohli vítězoslavně prohlásit: „Vidíte, měli jsme pravdu, ta továrna skutečně ohrožuje životní prostředí!“


Ne vždy, ale velmi často je charakterizuje nedostatečné (či dokonce žádné) přírodovědné vzdělání, frustrace a neschopnost jiné úspěšné seberealizace, snaha o osobní zviditelnění či peníze. Neřeší umírající spoluobčany pod koly automobilů v tranzitních obcích, řeší to, že nová stavba či plánovaný obchvat překříží letovou dráhu motýla. Pro stromy nevidí les. Jsem rád, že naši zákonodárci připravují legislativní úpravy, které podobným fundamentalistům trochu přivřou kyslík.


Poděbradští pseudoekologové jsou také docela čiperní. Pod vedením paní opoziční zastupitelky Jiráskové, jejíž environmentální gramotnost se limitně blíží k nule, pojali za svoji zbraň „spodní vodu“ (spodní jsou kalhotky, jak říkal náš profesor na fakultě, voda je podzemní nebo povrchová) a bojují za odvodnění velké části Žižkova. Obstrukčně ale brzdí trvale udržitelný rozvoj města. Bránit srážkovým vodám, aby technologicky optimální cestou obohacovaly ubývající přirozené zásoby podzemní vody, je nejen v rozporu se současnou legislativou, ale i s místními spádovými poměry neumožňujícími odvod vody k recipientu. Diletanský zásah může přinést také další komplikace, o nichž jeho protagonisté nemají ani potuchy.


Ve své třicetileté soudně znalecké praxi jsem se zabýval několika geotechnickými haváriemi staveb, způsobenými nadkritickým odvodněním základových zemin. Aktuálně řeším destrukci vnitřních konstrukcí historického bytového domu v centru Kolína (prasklinami ve zdech stěn prostrčím polní lopatku a v sondě mezi suterénní podlahu a podložní zeminu se mi vejde ruka až po loket) a svislé havarijní rozlomení třípodlažní budovy SOŠ v Městci Králové. Příčina je v obou případech stejná: lokální odvodnění, nepřirozené vysušení základové půdy eolické geneze, zvýšená pórovitost a kritický pokles vlhkosti pod 13 %, čímž se konsolidovaná základová zemina stává prosedavou.


V rámci odstraňování SEZ (staré ekologické zátěže) uvnitř i širokém okolí areálu poděbradských skláren (tedy i ulici Revoluční) jsou podmínky pro vsakování vod do podloží velmi dobré. Jsou dokonce natolik kvalitní, že v jedné z etap sanačních prací byly po dobu tří let prováděny objemné nálevy imobilizačních roztoků do podloží pro stabilizaci arsenové a fluoridové kontaminace podzemní vody v celé oblasti. Již 15 let na této akci pracuji jako externí supervizor Ministerstva financí (MF) a všechny průzkumné projekty, zprávy a výsledky prací řady špičkových firem procházejí mojí supervizí, včetně kontrol ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP), České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Krajského úřadu. Teprve po mé kladné dozorové zprávě ministerstvo dodavatelským firmám platí. Mám proto velmi dobrý přehled (a bohatý archiv podkladů) o geologických a hydrogeologických poměrech v širokém okolí. Těchto cenných informací včetně dalších dat zakoupených ve státním geologickém archivu jsem použil k vypracování kompilační – rešeršní studie hodnotící možnosti a podmínky pro vsakování dešťových vod do podloží. Pakliže „zelená“ paní zastupitelka Jirásková posudková historická data považuje za nikoli nezávislá, nýbrž účelová a nekvalitní, zesměšňuje především sama sebe (pozadu nezůstává ani její mentor, další „hydrogeologický odborník“ pan exzastupitel Lukavec). Jirásková v zásadě zpochybňuje práci řady renomovaných geologických firem za posledních 50 let, z nichž mnohé se etablovaly v ČR i zahraničí. Chytrá horákyně, chytřejší než desítky geologů, MF, MŽP a ČIŽP dohromady.


Měl jsem upřímnou snahu geologickou a hydrogeologickou situaci území vysvětlit názorně a srozumitelně i na jednání zastupitelstva s výkladem k promítnutému obrázku charakteristického litostratigrafického profilu. Snaha byla marná. Pokud rádoby ekoložka Jirásková nepochopí takovou elementární věc, jakou je rozdíl mezi propustností jílů a písků, vzdávám další pokusy o její přírodovědnou edukaci jako beznadějné.


Rozsah přímých ekonomických škod, způsobených v důsledku přijatých hloupých technických řešení za minulého vedení Langrovy VPP a Lukavcovy PoP již pomalu získávají konkrétní mnohamilionové obrysy. Škody ekologické se projeví až s odstupem času. K újmě budoucích generací.

Text: Miloš Mikolanda, člen zastupitelstva města Poděbrady

(18. 4. 2019)

 


„Jazz si s sebou nese příběh, který stojí za to poslouchat“

„Jazz si s sebou nese příběh, který stojí za to poslouchat“

V pátek 19. a v sobotu 20. července ovládne letní pódium na kolonádě swing a jazz. Oblíbené Poděbradské swingování bude letos sice jen dvoudenní, ale na kvalitě interpretů neubírá. O tom se dočtete v rozhovoru s dramaturgyní festivalu Janou Langrovou.

celý článek >>>

Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Pátý dobročinný běh Run for Help má rekord v nejlepším čase i ve vybrané částce

Oblíbený běh na tři a deset kilometrů se v tomto roce nesl v modré barvě triček, jejichž koupí přispěli účastníci akce zdravotně postiženým dětem na nákup pomůcek. Prestiž závodu stoupla zrychlením hlavního běhu i vyšším počtem závodníků a pořadatelé si vytyčili vyšší cíl tím, že pomohou třem (oproti loňským dvěma) dětem s handicapem. A podařilo se. Běžci hlavního závodu se letos rozdělili na ty před Romanem Šebrlem a ty za ním. Charitativní akcí provedla příjemná moderátorka Lucie Křížková, Miss ČR 2003.

celý článek >>>

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Tarif Pražské integrované dopravy může být pro cestující v obcích, které se do systému PID zapojují, v lecčems nový a někdy si nemusí být jistí, o jakou si říct jízdenku, aby pro ně byla cesta co nejlevnější. Místo tradičního počtu ujetých kilometrů se počítá cena v systému Pražské integrované dopravy podle času, který na cestě strávíte, a podle počtu tarifních pásem, která při tom projedete. Je to ve své podstatě velmi jednoduché.

celý článek >>>

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

V pohledu na 2. jednání zastupitelstva města nechci reagovat na článek pana Káninského v předchozím vydání Poděbradských novin. Jeho způsob komunikace s lidmi s odlišným názorem, který místo používání relevantních a nezávislých argumentů spočívá v zesměšňování protivníka, nálepkování negativními přívlastky a agresivních výpadech, je mi zcela cizí.

celý článek >>>

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Kdybych se měl zamyslet nad stavem současné povolební situace v Poděbradech, tak z mého pohledu jde všechno, jak má. Po volbách došlo ke spojení dvou demokratických stran ODS, STANu a sdružení Naše Poděbrady. Byla vytvořena nová koalice a minulé vládnoucí figury z VPP a PoPu (Langr, Lukavec a spol.) byly nuceny přejít buď do opozice, nebo vůbec nebyly zvoleny. O tom, kdo bude stát v čele města, rozhodli voliči a nové vedení se svých úkolů ujalo na jedničku.

celý článek >>>

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

V jednom z minulých vydání PN jsme si všichni mohli přečíst článek kritizující záměr pokácet deset vzrostlých stromů taxonu Populus Nigra (pyramidální topol) v areálu TJ Bohemia Poděbrady. Diskuze poměrně hlasitě rezonovala i na sociálních sítích i na oficiálním FB profilu města Poděbrady.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY