ZPRÁVY Z MĚSTA

 

Ulice v Kluku čeká proměna

Slib radniční koalice na očekávanou opravu a „zkulturnění“ ulice Heřmánková (na snímku) v Kluku se přiblížil realizaci. Ta se bude týkat rovněž sousední Vrbové ulice. Tamní obyvatelé se dočkají především nového povrchu na komunikaci (v délce 219 metrů v ulici Heřmánková a 258 metrů v ulici Vrbová). Instalováno bude také zcela nové veřejné osvětlení a dojde k prodloužení vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu. Součástí projektu je i odvedení srážkových vod z území v okolí rybníku Hliňák.

 

zzm_hermankova_Na projekt je nyní vypsána veřejná zakázka, po níž vítězná firma vypracuje projektovou dokumentaci. Na celou akci je z rozpočtu města vyčleněno 8 milionů korun.

Chodníky v permanenci

Některé chodníky v centru města budou brzy bezbariérové. Pro jejich úpravu byla vytipována tato místa: nájezd k prameni na Riegrově náměstí, nájezd v Komenského ulici před hotelovou školou, ulice Kunštátská – V Aleji, Palackého ulice – přechod před čp. 28 a Přemyslova ulice (naproti OD Růžový slon). Na složitější úpravy bude zpracována projektová dokumentace, která bude následně předána k vyjádření Dopravnímu inspektorátu Policie ČR a Odboru dopravy a životního prostředí Městského úřadu Poděbrady.


Další dobrou zprávou v souvislosti se zkvalitňováním chodníků ve městě je vyřešení majetkových záležitostí pozemků části chodníku Koutecká, která navazuje na nový nadjezd. V současné době se dokončuje projektová dokumentace pro stavební řízení. Příjemnou novinkou především pro občany Přední Lhoty je rovněž dokončení chodníku v Kovanické ulici.
A další stovky bezpečných metrů? Stavba chodníku u vlečky v Družstevní ulici bude dokončena dle předpokladu do konce července 2017 a nový chodník v ulici Na Hrázi by měl být vybudován do konce roku (v současné době je požádáno o stavební povolení).


Několik dalších chodníků čekají letos opravy. Mimo jiné u hotelové školy, v části ulice Palachova, na Žižkově v ulicích Prokopova, Jeronýmova a Příčná a v Polabci v ulici Zahradní a Jasmínová.


V rámci krajského projektu rekonstrukce Revoluční ulice se pak na náklady města počítá také s vybudováním tamních nových vjezdů k nemovitostem. V této souvislosti dále tisková mluvčí poděbradské radnice Lenka Hotovcová informovala, že projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Revoluční byla doplněna o způsob odvodnění dešťových a povrchových vod v této lokalitě. V brzké době by mělo proběhnout společné územní a stavební řízení pro získání stavebního povolení. Přesný termín rekonstrukce zatím není znám, nicméně hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová přislíbila zahájení projektu ještě v letošním roce.

Asfalt na stovky metrů ulic

Nejen chodníky však dostanou letos nový povrch. Generální rekonstrukcí povrchu silnic prošlo, nebo ještě do konce roku 2017 projde, hned 7 ulic. V souvislosti s výměnou vodovodu byly již celkově zrekonstruovány ulice Kostnická, Husinecká a Blahoslavova (na snímku) na Žižkově. Vodovod se měnil také v ulici Karla Hampla mezi ulicemi Táboritská a Revoluční a i v tomto úseku dostala ulice zcela nový povrch.

 

zzm_ulice__kopPoslední dokončenou opravou je ulice Školní, kde práce proběhly současně s opravou plynovodu. Těsně před letními prázdninami pak finišují práce v Puškinově ulici a ulicích v blízkosti skláren, kde je vyměňován plynovod. Poslední komunikací, která na opravu čeká, je Studentská ulice v úseku Dr. Beneše – Hellichova, kde je z důvodu výstavby hotelu silnice výrazně poškozená.

Rekonstrukce Havířského kostelíku

Od konce června až do konce roku bude probíhat rekonstrukce fasády Havířského kostelíku včetně opravy elektrorozvodů. Havířský kostelík bude po dobu rekonstrukce uzavřen; nebude možné uvnitř konat svatební obřady, koncerty ani jiné akce

Proměna bytového domu u parku

Na křižovatce ulic Palachova a Studentská probíhá kompletní renovace bytového domu. V jejím rámci bude mimo jiné obnovena původní historická fasáda. Po ukončení prací bude v domě celkem 9 bytů, výtah či stylové společné prostory.
Developer již nabízí byty (2+kk až 4+kk) k prodeji. Každý byt má svou sklepní kóji a většina z nich i balkon nebo terasu. Termín dokončení oprav je stanoven na konec srpna 2017

Autobusové čekání v novém

V současné době se projektují autobusové zastávky v Přední Lhotě. Nově by měly být instalovány dvě zastávky – U Kopečků (u hřiště) a u Spolkového domu v opačném směru jízdy proti stávajícím zastávkám.

 

Moderní dětské hřiště u Labe

Jak jsme již informovali v předchozích vydáních PN, výstavba nového dětského hřiště v ulici Labská proběhne do konce srpna 2017. Nové moderní hřiště vyroste mezi Paroubkovou ulicí a Labským nábřežím na oplocené ploše 40 x 16 metrů a nabídne pestrou paletu prvků: pružinové houpadlo, kolotoč, prolézačky, věže, atypické lavičky a další nezbytné propriety dětských radovánek. Nadace ČEZ poskytla městu příspěvek v grantovém řízení Oranžové hřiště ve výši 873 000 Kč. Celkové náklady činí 945 000 Kč.

 

Fit park v „Budovcovce

V Budovcově ulici na Žižkově – před prodejnou Jednoty COOP – vznikne zanedlouho Fit Park pro dospělé, který nabídne i několik senior fit prvků. Předpoklad vybudování parku je stanoven přibližně na začátek podzimu 2017.

 

Konec Jednoty na Žižkově?

zzzm_jednotaDalší zpráva, ve které hraje roli prodejna Jednoty, již tak příznivá není. Ačkoliv spekulace o výstavbě hned několika nových supermarketů po městě (nejnověji LIDL v prostorách uhelných skladů ve Fügnerově ulici) neustávají či spíše nabírají na obrátkách, jeden tradiční obchod z gastronomické „mapy“ Poděbrad brzy zmizí. Společnost Jednota se totiž rozhodla opustit prostory v ulici Za Nádražím, kde léta poskytovala služby nejen tamním občanům. Nájemní smlouva bude ukončena (na žádost nájemce – tedy skupiny COOP) ke dni 31. 7. 2017. Prostory již nyní nabízí město k pronájmu. Kdo se o ně bude ucházet, ukážou následující týdny.

 

Cyklověž? Začne se na podzim

Avizované zahájení stavby cyklověže BIKETOWER v těsném sousedství budovy vlakového nádraží bylo odloženo z důvodů pozdržení dotačního titulu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nový termín předpokládaného startu budování cyklistického parkoviště „21. století“ hovoří o podzimu 2017.

 

Text a foto: Aleš Kubelka

 

 

 


Reakce radnice na tvrzení Dr. Mikolandy

Reakce radnice na tvrzení Dr. Mikolandy

Vyjádření města Poděbrady k publikační činnosti RNDr. Mikolandy v Poděbradských novinách.

celý článek >>>

Omluva obyvatelům v ulici Revoluční

Omluva obyvatelům v ulici Revoluční

Město a Městský úřad Poděbrady se omlouvají občanům, kteří žijí v ulici Revoluční nebo ji užívají, za zdržení rekonstrukce této ulice z důvodu špatného postupu stavebního úřadu.

celý článek >>>

Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“

Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“

Přestože Středočeský kraj zahájil přípravu rekonstrukce Revoluční ulice v Poděbradech už před třemi roky, stále se mu nedaří získat pro zahájení stavebních prací nezbytná povolení.

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být XI.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být XI.

V seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představujeme poslední lokalitu. Také ta by se mohla v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

Noční klid a předzahrádky v Poděbradech

Noční klid a předzahrádky v Poděbradech

S ohledem na množící se fámy, že provozní dobu restaurací a předzahrádek v Poděbradech v nočních hodinách ovlivňuje radnice, je opět na pořadu vysvětlení faktů.

celý článek >>>

Jezero po roce ožilo. Dětmi, minigolfem a abnormálním „hicem“

Jezero po roce ožilo. Dětmi, minigolfem a abnormálním „hicem“

Novou sezonu na poděbradském Jezeře „odemkly“ tropické teploty a (úsměvy) prosluněný dětský den.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

Jarní únava? Kdeže. Dělníci ve městě nemají o práci nouzi

Jarní únava? Kdeže. Dělníci ve městě nemají o práci nouzi

Ačkoliv se několik klíčových projektů města nedaří prozatím dotáhnout do úspěšného finiše, mnoho dalších už „zdobí“ všechna potřebná razítka.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY