ZPRÁVY Z MĚSTA

 

„BIOSKA“ opět u ÚOHS

Dle vedení města nejzásadnější projekt roku 2018 – rekonstrukce a rozšíření sportovní haly BIOS, se zatím nedaří dotáhnout k úspěšnému startu. V těchto dnech měli již dělníci na Ostende měnit dosluhující halu v důstojnou „arénu“, jenže přišla březnová komplikace v podobě odvolání jedné ze společností k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Město tedy hned v dubnu vypsalo opětovně veřejnou zakázku a výběr dodavatele byl schválen radou města 11. 7. 2018. Dodavatelem se má stát společnost BFK service ze Zásmuk. Nabídková cena ve výši zhruba 70 milionů Kč byla nejnižší ze čtyř cen od uchazečů řízení.

 

zzm_bios__kJenže stavba nezačala ani poté. „Jeden z účastnících se subjektů podal návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a město obdrželo oznámení o zahájení správního řízení od ÚOHS. Nyní musíme vyčkat na výsledek správního řízení a dále budeme postupovat dle jeho znění. Z tohoto důvodu není možné nyní podepsat dodavatelskou smlouvu s vítězným uchazečem a určit termín zahájení rekonstrukce,“ uvedla tisková mluvčí poděbradské radnice Lenka Hotovcová. Rekonstrukce haly má zahrnovat kompletní výměnu pláště, novou odpruženou podlahu, rozšíření sálu, nové šatny a také vybudování regulérního hlediště pro přibližně 300 diváků.

Město si „posvítí“ na lampy

V brzké době bude zahájena 1. etapa modernizace soustavy veřejného osvětlení v Poděbradech. Radnice vypsala veřejnou zakázku, do které byly doručeny dvě nabídky. Výběr dodavatele bude v srpnu předložen radě města.


Předmětem plnění této zakázky je modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě, kterou tvoří rozvaděče a svítidla. Modernizace se bude týkat oblastí v Přední Lhotě (ulice Kovanická, K Oboře, Průběžná), Kluku (Kolínská, Na Hrázce, Jezerní, Liliová, Kamenická, Sokolečská, U Rybníka, Hasičská, U Sadu, V Olšinách, Sportovní) a východní části města mezi železnicí a řekou Labe včetně Kostelního Předměstí (ulice Tyršova, Proftova, Jiráskova, Pavlovova, Jana Opletala, Puškinova, Lidická, Československé armády, Dukelská, Jungmannova, Na Hrázi, K. Čapka, Na Kopečku, Ostrovní, Na Skupici, Vodní, Krátká, Na Bělidlech, Palackého, Táborského, Minidova, Na Obci, Bukovského, Pod Topoly a U Stadionu). V rámci akce dojde k výměně části svítidel veřejného osvětlení, instalaci řídicího systému s monitoringem, softwarovému řešení řídicího systému včetně Smart city, centrální napěťové regulaci a stabilizaci, zrušení části odběrných míst a obnově stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení. Vybraná svítidla budou vyměněna za energeticky úspornější a osazena vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Akce je spolufinancována z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2018. Tento projekt schválili na posledním zastupitelstvu všichni přítomní zastupitelé.

Proměna tří ulic začala

Obyvatelé ulic Chládkova, Šantlova a Hlaváčova se na podzim dočkají toužebně očekávaných úprav tamních komunikací. Věčná „bažina“ se nedávno začala měnit v důstojnou poděbradskou lokalitu 21. století. „Na výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a doplnění zeleně byla uzavřena smlouva se společností HALKO z Nové Vsi. Cena díla činí 10,2 milionu Kč včetně DPH. Ve všech ulicích již proběhlo vytýčení inženýrských sítí. V současné době byly zahájeny zemní práce spočívající v pokládce drenážního potrubí v ulici Šantlova,“ uvedla tisková mluvčí Městského úřadu Lenka Hotovcová. Následovat bude pokládka obrub, hutnění kameniva a další práce na tělese komunikace, chodnících a veřejném osvětlení. Takto bude stavba pokračovat liniovým způsobem postupně v ulici Chládkova a nakonec v ulici Hlaváčova. Stavebně bude projekt zrealizován do konce ledna 2019, konečná úprava zeleně proběhne příští rok na jaře. Úprav se dočká i sousední Boučkova ulice. Chládkovu a Hlaváčovu ulici zde protne nový chodník, doplní se 4 sakury a bude zřízen potřebný přechod pro chodce.

Revoluční v očekávání

Dělníci v pracovních rukavicích by se měli snad již brzy objevit také v ulici Revoluční na Žižkově. Investorem generální opravy páteřní poděbradské ulice je v tomto případě Středočeský kraj. Rekonstrukci ulice přislíbil už v létě 2015 tehdejší hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Také jeho následovnice, Jaroslava Pokorná Jermanová, loni v březnu ujistila, že oprava ulice začne ještě v roce 2017.

 

zzm_revolucniÚzemní rozhodnutí a stavební povolení na uvedenou akci však zatím není doposud vydáno. Projektant Krajského úřadu Středočeského kraje doplňuje v současné době doklady dle výzvy poděbradského Stavebního úřadu a Krajská správa údržba silnic má na projekt již vysoutěženého dodavatele stavby, kterým je STRABAG, a. s. Na projektu se společně podílí tři subjekty – Středočeský kraj, město Poděbrady a společnost Vodovody a kanalizace Nymburk (VaK). I z toho důvodu nebylo jednoduché v krátké době dosáhnout jednoznačného společného řešení projektu. Celkové náklady na rekonstrukci mají činit přibližně 24 milionů korun, přičemž Středočeský kraj by se měl na investici podílet zhruba polovinou. Chodníky, vjezdy a dešťovou kanalizaci bude financovat město Poděbrady, vodovod a splaškovou kanalizaci pak VaK Nymburk.

Text a foto: Aleš Kubelka
(16. 8. 2018)


Reakce velitele Městské policie

Reakce velitele Městské policie

V Poděbradských novinách vydaných 16. 8. 2018 mne otevřeným dopisem oslovil Ing. Petr Boček ve článku „Kolonáda nebo cyklostezka“ otázkou, jaké kapacity má Městská policie Poděbrady na udržování pořádku na kolonádě a jak je využívá.

celý článek >>>

RADNICE INFORMUJE

RADNICE INFORMUJE

6. 9. 2018.

celý článek >>>

Reakce na plán SŽDC vybudovat nový nadjezd

Reakce na plán SŽDC vybudovat nový nadjezd

Obyvatelé ulice Na Hrázi a okolí vyzvali politická uskupení v Poděbradech k vyjádření ohledně chystaného nadjezdu u ulice Karla Čapka. Zde jsou vyjádření stran a hnutí ke dni 18. 9. 2018, které obdržela iniciátorka dialogu Petra Knyplová.

celý článek >>>

Bitva o radnici vrcholí

Bitva o radnici vrcholí

Už za 14 dní rozhodnou občané Poděbrad o složení nového zastupitelstva a nepřímo i o nové hlavě města. Nejvyšší čas představit ty, kteří chtějí spravovat věci veřejné v polabských lázních.

celý článek >>>

Jubilejní desítka. Parkovací cyklověž u nádraží je otevřena

Jubilejní desítka. Parkovací cyklověž u nádraží je otevřena

Ve čtvrtek 30. 8. 2018, tak trochu symbolicky v den zahájení největší letošní turistické atrakce v Poděbradech – festivalu Soundtrack, byla v sousedství vlakového nádraží slavnostně otevřena parkovací cyklověž Biketower.

celý článek >>>

Sběrný dvůr má být hotový v zimě

Sběrný dvůr má být hotový v zimě

Od dubna 2018 začala výstavba nového sběrného dvora v areálu Technických služeb města Poděbrad, s. r. o.

celý článek >>>

Zateplení v Budovcově ulici je dokončeno

Zateplení v Budovcově ulici je dokončeno

Doba dovolených je v plném proudu a vlna veder dává zapomenout na sychravé dny. Pro naši společnost je současné období obdobím vrcholících činností v oblasti zateplování bytových domů tak, aby v nadcházející zimní sezoně bylo vše připraveno na nejchladnější roční období.

celý článek >>>

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Když se před lety léčil v místních lázních, mohl se při procházkách Poděbrady dosyta kochat zdejší architekturou. V té době jej jistě ani nenapadlo, že on sám bude jednou přispívat k tomu, aby i budoucí generace zde mohly obdivovat novodobé stavby. Životní cesty jsou však nepředvídatelné, a tak se z Milana Košaře stal před pár dny městský architekt.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY