ZPRÁVY Z MĚSTA

 

„BIOSKA“ opět u ÚOHS

Dle vedení města nejzásadnější projekt roku 2018 – rekonstrukce a rozšíření sportovní haly BIOS, se zatím nedaří dotáhnout k úspěšnému startu. V těchto dnech měli již dělníci na Ostende měnit dosluhující halu v důstojnou „arénu“, jenže přišla březnová komplikace v podobě odvolání jedné ze společností k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Město tedy hned v dubnu vypsalo opětovně veřejnou zakázku a výběr dodavatele byl schválen radou města 11. 7. 2018. Dodavatelem se má stát společnost BFK service ze Zásmuk. Nabídková cena ve výši zhruba 70 milionů Kč byla nejnižší ze čtyř cen od uchazečů řízení.

 

zzm_bios__kJenže stavba nezačala ani poté. „Jeden z účastnících se subjektů podal návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a město obdrželo oznámení o zahájení správního řízení od ÚOHS. Nyní musíme vyčkat na výsledek správního řízení a dále budeme postupovat dle jeho znění. Z tohoto důvodu není možné nyní podepsat dodavatelskou smlouvu s vítězným uchazečem a určit termín zahájení rekonstrukce,“ uvedla tisková mluvčí poděbradské radnice Lenka Hotovcová. Rekonstrukce haly má zahrnovat kompletní výměnu pláště, novou odpruženou podlahu, rozšíření sálu, nové šatny a také vybudování regulérního hlediště pro přibližně 300 diváků.

Město si „posvítí“ na lampy

V brzké době bude zahájena 1. etapa modernizace soustavy veřejného osvětlení v Poděbradech. Radnice vypsala veřejnou zakázku, do které byly doručeny dvě nabídky. Výběr dodavatele bude v srpnu předložen radě města.


Předmětem plnění této zakázky je modernizace vybrané části soustavy veřejného osvětlení ve městě, kterou tvoří rozvaděče a svítidla. Modernizace se bude týkat oblastí v Přední Lhotě (ulice Kovanická, K Oboře, Průběžná), Kluku (Kolínská, Na Hrázce, Jezerní, Liliová, Kamenická, Sokolečská, U Rybníka, Hasičská, U Sadu, V Olšinách, Sportovní) a východní části města mezi železnicí a řekou Labe včetně Kostelního Předměstí (ulice Tyršova, Proftova, Jiráskova, Pavlovova, Jana Opletala, Puškinova, Lidická, Československé armády, Dukelská, Jungmannova, Na Hrázi, K. Čapka, Na Kopečku, Ostrovní, Na Skupici, Vodní, Krátká, Na Bělidlech, Palackého, Táborského, Minidova, Na Obci, Bukovského, Pod Topoly a U Stadionu). V rámci akce dojde k výměně části svítidel veřejného osvětlení, instalaci řídicího systému s monitoringem, softwarovému řešení řídicího systému včetně Smart city, centrální napěťové regulaci a stabilizaci, zrušení části odběrných míst a obnově stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení. Vybraná svítidla budou vyměněna za energeticky úspornější a osazena vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Akce je spolufinancována z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2018. Tento projekt schválili na posledním zastupitelstvu všichni přítomní zastupitelé.

Proměna tří ulic začala

Obyvatelé ulic Chládkova, Šantlova a Hlaváčova se na podzim dočkají toužebně očekávaných úprav tamních komunikací. Věčná „bažina“ se nedávno začala měnit v důstojnou poděbradskou lokalitu 21. století. „Na výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a doplnění zeleně byla uzavřena smlouva se společností HALKO z Nové Vsi. Cena díla činí 10,2 milionu Kč včetně DPH. Ve všech ulicích již proběhlo vytýčení inženýrských sítí. V současné době byly zahájeny zemní práce spočívající v pokládce drenážního potrubí v ulici Šantlova,“ uvedla tisková mluvčí Městského úřadu Lenka Hotovcová. Následovat bude pokládka obrub, hutnění kameniva a další práce na tělese komunikace, chodnících a veřejném osvětlení. Takto bude stavba pokračovat liniovým způsobem postupně v ulici Chládkova a nakonec v ulici Hlaváčova. Stavebně bude projekt zrealizován do konce ledna 2019, konečná úprava zeleně proběhne příští rok na jaře. Úprav se dočká i sousední Boučkova ulice. Chládkovu a Hlaváčovu ulici zde protne nový chodník, doplní se 4 sakury a bude zřízen potřebný přechod pro chodce.

Revoluční v očekávání

Dělníci v pracovních rukavicích by se měli snad již brzy objevit také v ulici Revoluční na Žižkově. Investorem generální opravy páteřní poděbradské ulice je v tomto případě Středočeský kraj. Rekonstrukci ulice přislíbil už v létě 2015 tehdejší hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Také jeho následovnice, Jaroslava Pokorná Jermanová, loni v březnu ujistila, že oprava ulice začne ještě v roce 2017.

 

zzm_revolucniÚzemní rozhodnutí a stavební povolení na uvedenou akci však zatím není doposud vydáno. Projektant Krajského úřadu Středočeského kraje doplňuje v současné době doklady dle výzvy poděbradského Stavebního úřadu a Krajská správa údržba silnic má na projekt již vysoutěženého dodavatele stavby, kterým je STRABAG, a. s. Na projektu se společně podílí tři subjekty – Středočeský kraj, město Poděbrady a společnost Vodovody a kanalizace Nymburk (VaK). I z toho důvodu nebylo jednoduché v krátké době dosáhnout jednoznačného společného řešení projektu. Celkové náklady na rekonstrukci mají činit přibližně 24 milionů korun, přičemž Středočeský kraj by se měl na investici podílet zhruba polovinou. Chodníky, vjezdy a dešťovou kanalizaci bude financovat město Poděbrady, vodovod a splaškovou kanalizaci pak VaK Nymburk.

Text a foto: Aleš Kubelka
(16. 8. 2018)


Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Úhel pohledu na jednání zastupitelstva

Kdybych se měl zamyslet nad stavem současné povolební situace v Poděbradech, tak z mého pohledu jde všechno, jak má. Po volbách došlo ke spojení dvou demokratických stran ODS, STANu a sdružení Naše Poděbrady. Byla vytvořena nová koalice a minulé vládnoucí figury z VPP a PoPu (Langr, Lukavec a spol.) byly nuceny přejít buď do opozice, nebo vůbec nebyly zvoleny. O tom, kdo bude stát v čele města, rozhodli voliči a nové vedení se svých úkolů ujalo na jedničku.

celý článek >>>

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

Historie, současnost a budoucnost topolů v našem městě

V jednom z minulých vydání PN jsme si všichni mohli přečíst článek kritizující záměr pokácet deset vzrostlých stromů taxonu Populus Nigra (pyramidální topol) v areálu TJ Bohemia Poděbrady. Diskuze poměrně hlasitě rezonovala i na sociálních sítích i na oficiálním FB profilu města Poděbrady.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

Výbory jako orgány zastupitelstva obce

V minulém čísle Poděbradských novin jsem se ve svém článku věnoval komisím jako orgánům rady obce. Teď přicházejí na řadu výbory.

celý článek >>>

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Zápis do registru dárců krvetvorných buněk a kampaň Jezdi bezpečně v Poděbradech

Poděbradský rallyový jezdec Václav Dunovský a Rallyesport Poděbrady se opět rozhodl pomáhat potřebným. Tentokrát se bude jednat o podporu náboru nových dárců do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM, který proběhne v pátek 22. března 2019 v Poděbradech na Jiřího náměstí od 10 do 16 hodin.

celý článek >>>

Komise jako orgán rady obce

Komise jako orgán rady obce

Před několika týdny zahájilo svou činnost v tomto volebním období celkem 17 komisí. Čtyři z nich zřizuje dle zákona starosta. Těmi se tedy v následujícím textu zabývat nebudu.

celý článek >>>

Den otevřených dveří na radnici

Den otevřených dveří na radnici

Nové vedení poděbradské radnice sto dnů po převzetí zodpovědnosti za řízení městských záležitostí pozvalo občany v pondělí 11. února 2019 na sousedské popovídání spojené s prohlídkou úřadu a zpestřené skromným občerstvením.

celý článek >>>

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Úřad musí fungovat ve prospěch města

Uběhlo 100 dní práce nového zastupitelstva města a vedení radnice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY