ZPRÁVY Z MĚSTA

 

Kanalizace za mostem má zelenou

Dobrá zpráva pro obyvatele, jež žijí na poděbradském Zámostí. Město má již všechna potřebná povolení k zahájení toužebně očekávané kanalizace v této lokalitě.


Podle optimistických odhadů poděbradských radních měla být realizace projektu zahájena už v minulém roce. To se však nestalo; průtahy nastaly při získávání povinných vyjádření státních orgánů.  „Důvodem pro posunutí zahájení akce byla skutečnost, že dosud město Poděbrady nemělo pravomocné stavební povolení. Nyní již máme k dispozici všechny úřední dokumenty, staveniště bylo předáno dodavateli a stavba by měla být zahájena do konce října,“ zvěstovala příjemnou informaci tisková mluvčí poděbradské radnice Lenka Hotovcová.


Nová splašková kanalizace bude vybudována v ulicích Na Zámostí, U Jízdárny a v areálu Jezera. Právě Zámostí a Jezero jsou jedny z posledních míst, která je třeba odkanalizovat a napojit na zrekonstruovanou čističku odpadních vod. Po dokončení prací by se mělo koupaliště na Jezeře začít dále rozvíjet a v jeho areálu by mohly vzniknout další rekreační objekty. Práce by měly být dokončeny v létě příštího roku. Celkové náklady na kanalizaci činí 12 milionů korun včetně DPH a město je hradí z vlastní „kasy“.

Vítaný komfort pro fotbalisty

V areálu FK Bohemia Poděbrady se i za deštivých podzimních dní pilně pracuje. Na „Jiskře“ probíhá rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště s přírodním travnatým povrchem a automatickým závlahovým systémem. „V rámci projektu dále dojde k vybudování dvou tréninkových hřišť s umělým trávníkem a víceúčelového hřiště s umělým polyuretanovým povrchem,“ vysvětlila mluvčí Hotovcová. Rozpočtované náklady dosahují částky 24 milionů korun.  Realizace projektu je podpořena dotací z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, město Poděbrady pak darovalo Fotbalovému klubu Bohemia částku 10,7 milionů korun.

„BIOSKA“? Rekonstrukce začíná!

Další dobrá zpráva pro poděbradské sportovce přiletěla z Ostende. „V současné době probíhá vyklizení haly BIOS a k předání staveniště dodavateli stavby by mělo dojít na přelomu října a listopadu,“ uvedla mluvčí poděbradského Městského úřadu Hotovcová. Rekonstrukce sportovního stánku tak může konečně začít; smlouva s vybraným dodavatelem – společností BFK service ze Zásmuk, již byla podepsána a nástupu dělníků na Ostende tak nic nebrání.

 

zzm_bios__Podle původního plánu vedení města měla být touto dobou stavba ve finiši, nicméně opět zaúřadovaly „byrokratické komplikace“ v podobě odvolání jedné ze společností k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Ten v srpnu rozhodl o zastavení řízení dle návrhu společnosti Polabská stavební, s. r. o. Navrhovatel toto rozhodnutí napadl opravným prostředkem, o kterém bude rozhodovat předseda ÚOHS,“ sdělila mluvčí Hotovcová.


Nejzásadnější projekt roku 2018, který zahrnuje rekonstrukci a rozšíření dosluhující „BIOSky“, bude realizován dle schválené projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení. Zbourána bude celá přístavba, kterou nahradí nová dvoupodlažní skeletová konstrukce s vyzdívkou obvodového pláště. Objekt sportovní haly bude rozšířen a vznikne v něm nové hlediště pro 280 návštěvníků. Hala bude splňovat náročná kritéria ve vazbě na požadavek snížení energetické náročnosti.  „Projekt řeší i zkvalitnění jejího zázemí a vychází z požadavků města a sportovců. Při návrhu byl vzat v úvahu požadavek na navýšení počtu návštěvníků na 250–300. Z těchto důvodů je navržena dvoupodlažní přístavba haly s malým rozšířením v prostoru stávajícího parkoviště,“ řekl architekt Milan Heller, jehož společnost HM Atelier zpracovávala projektovanou dokumentaci.


Součástí rekonstrukce bude i vybudování nového parkoviště na stávajícím pozemku. Vznikne 63 stání pro automobily, z toho 4 místa pro tělesně postižené. Dojde také k nové výsadbě vzrostlé zeleně na upraveném parkovišti a kolem objektu haly.


Oproti současnému stavu se navýší počet šaten pro sportovce (každá poskytne i vlastní umývárnu), místností pro trenéry a rozhodčí. „V patře je navrženo pro návštěvníky posezení v bufetu. U vstupu kromě recepce vznikne šatna pro hosty. Návštěvníci haly budou moci dále využít v přízemí sezení ve dvou řadách, v patře pak dokonce ve čtyřech. Celé přízemí bude upraveno na bezbariérové, včetně vstupů. V patře je pak naplánována například klubovna a posilovna“ vysvětlil dále architekt Heller.

Celkové rozpočtované náklady na projekt činí 71,5 milionu korun a uhradí je v plné výši poděbradská radnice.

Nový povrch pro řidiče i chodce

Na mnoha místech ve městě vznikly v posledních týdnech nové komunikace. Dokončena byla rekonstrukce části ulice Na Hrázi a úseku chodníku v Palachově ulici před sídlem Policie ČR.


Odbor investic pak v těchto dnech realizuje akci „Komunikace Chládkova, Šantlova, Hlaváčova“ (na snímku). Věčná bažina v těchto ulicích se od června začala měnit v důstojnou poděbradskou lokalitu 21. století. Tamní prašné ulice konečně dostávají živičný povrch, dochází i k výstavbě chodníků a instalaci osvětlení v celkové finanční výši 10 milionů korun. Součástí projektu je rovněž odvodnění a sadové úpravy. Ulice Hlaváčova bude i po úpravách obousměrná, nicméně jen s jedním pruhem. Vjezd do obytné oblasti povede přes zpomalovací prahy.

 

zzm_hlavacova_V uplynulých měsících proběhla dále oprava úseků komunikací v těchto ulicích: Mírová, Sklářská, Tulipánová, Průběžná, Lesní a Čihákova. „V následujících dnech čeká oprava úseky v ulicích Minidova, Studentská, Jungmannova, Dukelská, Karoliny Světlé, Šeříková, Hellichova a Dr. Beneše,“ uvedl Tomáš Davídek, vedoucí odboru správy majetku.

BIKETOWER zná první čísla

Před dvěma měsíci byla otevřena v sousedství vlakového nádraží parkovací cyklověž Biketower. Za první měsíc bylo v útrobách této „luxusní kolárny“ uloženo 616 kol. Na první dojem se může zdát, že jde o velice nízké číslo, teprve čas a zvýšené povědomí o věži však ukáží skutečný přínos nejmodernější technikou vybaveného „depa“ 21. století, a také to, zda je možné považovat tato prvotní čísla jako „bernou minci“. Poděbradská Biketower se na sklonku letních prázdnin stala již desátkou parkovací věží, která v České republice začala sloužit veřejnosti. Koncem minulého roku vyrostl stejný parkovací dům v nedaleké Lysé nad Labem a brzy se jej dočkají i Kolíňáci.

Text a foto: Aleš Kubelka

(1. 11. 2018)


Prevence kriminality 2018

Prevence kriminality 2018

Stejně jako v roce 2017, tak i v roce 2018 realizovalo město Poděbrady projekt ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality, který byl vyhlášen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt s názvem „Prevence zneužívání seniorů“ byl realizován Územním odborem Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Policií ČR.

celý článek >>>

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Ta zvláštní zkratka NZDM znamená nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je určeno těm z nich, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně, potřebují poradit při řešení pro ně složitých životních situací nebo hledají zázemí pro svoje aktivity.

celý článek >>>

PF 2019

PF 2019

Vážení a milí spoluobčané!
Jsme na prahu nového roku 2019, a tak nám dovolte, abychom vám do příštích dnů, týdnů a měsíců popřáli vše nejlepší – pevné zdraví, osobní úspěchy a pohodu v okruhu lidí, které máte rádi a kterých si vážíte.

celý článek >>>

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Nejzásadnější poděbradský projekt roku 2019, který zahrnuje rekonstrukci a rozšíření dosluhující sportovní haly BIOS, provázejí komplikace s výskytem azbestu.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Miroslava Holase (Naše Poděbrady) a Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady).

celý článek >>>

Informace k situaci v PN

Informace k situaci v PN

Zaznamenali jsme obavy z možného zrušení Poděbradských novin, a proto bychom touto cestou chtěli reagovat a upokojit vaše obavy z možných změn. Poděbradské noviny budou nadále vycházet ve stejném formátu i čtrnáctidenním režimu a ani počet výtisků se nebude měnit.

celý článek >>>

ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktuality z Poděbrad: prosinec 2018.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Milana Suchomela (Volba pro Poděbrady) a Miloše Mikolandu (Naše Poděbrady).

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY