Zákony moudré a ty méně vhodné…

 

Vážení spoluobčané, prožili jsme již v únorovém čase nádherné dny plné slunce, které nám připomínaly pomalu se opět blížící jarní dny. Každá dobrá hospodyně vždy na jaře prováděla důkladný úklid domu, bytu i zahrádky, a dokonce i chodníku před domem. Činila tak nejen pro zdraví své a zdraví členů rodiny, ale také proto, že čistota už z principu, je základním požadavkem určité úrovně života a inteligence, to znamená kulturnosti člověka.


Když jsem se v těch slunečních dnech procházela ulicemi města a naším centrálním parkem, hned bylo patrné, kde jsou jaké hospodyně či hospodáři, jak u soukromých obydlí, tak před provozovnami podnikatelů. Na chodnících a v přilehlých prostorách se nacházel značný nelad, nepořádek a bohužel i zcela auty zničené a rozježděné plochy určené pro trávníky. Člověk si musí říci, co se to s lidmi děje, jsou tak lhostejní, je jim už úplně všechno jedno? Nevadí jim, že v blízkosti domu mají nevzhledné a zničené prostředí? Jaký příklad dávají mládeži? (Asi špatný, protože jen během čtyřiceti minut jsem viděla děti chodit ze školy a „chodník nechodník“ šly v parku přes trávu, aby si zkrátily cestu.)


Mnoho občanů si asi říká, vždyť od toho, aby byl na ulicích a v parku pořádek a čisto, máme technické služby. Mají uklízet, sekat trávu, odklízet sníh. Ano, máme technické služby, ale vážení občané, myslíte, že město a radnice vládne tak velkými financemi, aby pokryly penězi a pracovníky, technikou, všechny podobné požadavky? Zkuste tu věc domyslet do konce.


Dříve, než byl ustanoven zákon, který toto břemeno zcela změnil, každý byl povinen se o chodník před svým domem starat co do čistoty a odklízení sněhu.


Myslíte, že nový zákon byl moudřejší než ten původní? Pochybuji. Ale ať tak či tak, domnívám se osobně, že by se měl každý občan i podnikatel zamyslet a pečovat o své blízké okolí a nebýt lhostejný. Je to jeho vizitka. Vždyť mnohdy jde jen o chvilku času a navíc, všichni tloustnou, tak trochu pohybu udělá tělu jen dobře. Uklidit si „před svým prahem“, sebrat papíry, odhrnout sníh, eventuálně posekat kousek trávníku nebo zasadit květinu tam, kde je to možné, přinese všem radost a dobrý pocit z toho, že naše město je hezké a je to dobré místo pro život. Bez pomoci a pochopení všech zúčastněných, to znamená všech občanů, podnikatelů a také učitelů, to nepůjde.


A ještě jedna věc mě velmi mrzí, pokrytecky se hovoří o opatřeních na ochranu zeleně, snižování zabetonovaných a vydlážděných ploch, jak těch veřejných, tak u soukromých objektů a zahrad. Podívejte se kolem sebe, žádnou změnu nevidím, ba naopak, protože například občané mají v rodině dva i více automobilů, vydláždí nejen zelenou plochu u chodníku, ale i svou zahradu, a zajímalo by mě, zda stavební úřad kontroluje při kolaudacích dodržování zákona, který má zabraňovat právě podobným jevům. Také zřizování chodníků s nadměrnou šíří tam, kde přejde za den pár lidí, je nejen nehospodárné, ale i životnímu prostředí a udržení vody v krajině škodící (a pokud snad v tomto případě zákon stanoví povinně určitou šíři chodníku, měl by se změnit, zrovna jako onen na péči o chodníky, co se týká čistoty a odklízení sněhu, protože žádné město nemůže „opečovat“ všechny tyto plochy).


Přeji vám všem hezké dny.


Eliška Svobodová

(7. 3. 2019)

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY