Ani letos ne. Rekonstrukce Revoluční má začít nejdříve na jaře

 

Když v létě roku 2015 přislíbil bývalý středočeský hejtman Miloš Petera brzkou rekonstrukci Revoluční ulice, zřejmě ani on nečekal, že o tři roky později zůstane žižkovská dopravní tepna pracemi netknutá.

 

V následujících otázkách a odpovědích přinášíme nejnovější a nejpodstatnější fakta, která se rekonstrukce Revoluční ulice týkají.

 

revolucni__Dočká se konečně Revoluční ulice příští rok vzývané rekonstrukce, nebo se bude úřední šiml dát motat v bludném kruhu?

 

Jaký byl počátek záměru na opravu krajské silnice v Revoluční ulici?

V roce 2015 zadala Krajská správa a údržba silnic zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Revoluční, která spočívala zejména ve výměně povrchu ze žulových kostek za živičný včetně konstrukčních vrstev a zajištění odvodnění v rekonstruovaném úseku. Celý úsek totiž vykazuje příčné a podélné nerovnosti a propady krajnic, což má mimo jiné na svědomí zvýšenou hlučnost i prašnost.

Co vše má kompletní stavby zahrnovat?

Cílem této akce má být „v kostce“ odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, zajištění odvodnění, zklidnění dopravy, řešení dopravy v klidu, rekonstrukce chodníků a vjezdů a především pak zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

„Opravy mají obsahovat výstavbu nové komunikace v místě stávající komunikace III. třídy nekategorijní šířky v ulici Revoluční od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Ovocnou v celkové délce 550 metrů. Šířkové a výškové uspořádání se oproti původní komunikaci mění. Bude odstraněno stávající dlážděné krytí vozovky, dojde k odtěžení spodní vrstvy a položení nového souvrství vozovky,“ uvedla Helena Procházková z tiskového oddělení Středočeského kraje.

V rámci stavby dojde také k úpravě a doplnění odvodnění komunikace – vybudována má být dešťová kanalizace. Po obou stranách komunikace budou zhotoveny zvýšené obruby, které odvedou vodu ze silnice pomocí příčných a podélných sklonů do uličních obrubníkových vpustí.


Na začátku úseku v křižovatce s ulicí Za Nádražím bude dále zřízen levý odbočovací pruh a bude upraveno nároží křižovatky pro odbočení vpravo. U vozovky dojde k rozšíření v rekonstruovaném úseku na 6 metrů. Úprav se dočká i křižovatka s ulicí Ovocnou.

Jak se celý projekt až do současnosti vyvíjel?

V červnu roku 2016 požádala Krajská správa a údržba silnic v zastoupení projekční kanceláře FORVIA CZ, s. r. o., o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení. Z průběhu veřejného ústního jednání je sepsán protokol, ve kterém vzešla z předložených připomínek a požadavků výzva k doplnění projektové dokumentace a předložení souhlasného stanoviska vlastníka inženýrské sítě a města Poděbrady jako vlastníka pozemku. Stavební úřad poté vyzval žadatele, aby do 30. 6. 2017 doplnil dokumentaci a podklady a řízení přerušil. Požadované dokumentace a podklady byly doplněny 10. 5. 2017.


Kýžené rozhodnutí, územní rozhodnutí a stavební povolení vydal stavební úřad už 18. 10. 2017. Proti tomuto rozhodnutí však podal jeden z účastníků řízení odvolání. Krajský odbor územního plánování a stavebního řádu rozhodnutím ze dne 11. 4. 2018 rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání. „Stavební úřad pak letos v květnu vyzval žadatele k doplnění podkladů do 30. 9. 2018, načež žadatel doplnil podklady včetně Závěrečné zprávy z hydrogeologického posouzení. Dne 9. 10. 2018 poděbradský odbor výstavby oznámil pokračování společného řízení a pozval účastníky řízení k ústnímu jednání na 8. 11. 2018,“ popsala dýchavičnou cestu úředního šimla tisková mluvčí Procházková.

Proč se start rekonstrukce několikrát odsouval?

Jak již bylo nastíněno, důvodů odkladů bylo několik: vleklé stavební řízení, napadení stavebního řízení místními občany a personální změny na Městském úřadě včetně výměny vedoucích pracovníků odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

Jak situace vypadá nyní a kdy by se mohlo začít stavět?

„Po získání pravomocného stavebního povolení, které se předpokládá do konce roku 2018, budou na jaře 2019 zahájeny stavební práce. V současné době je vybraný zhotovitel, kterým je STRABAG, a. s.,“ doplnila Procházková.

Jaký je přibližný termín dokončení akce?

Optimistickým plánem, kdy by měla Revoluční ulice zářit novotou, je podzim příštího roku.

Jaké jsou plánované náklady na rekonstrukci ulice?

Celkové náklady projektu mají činit přibližně 24 milionů korun, přičemž Středočeský kraj by se měl na investici podílet zhruba polovinou. Chodníky, vjezdy a dešťovou kanalizaci bude financovat město Poděbrady, vodovod a splaškovou kanalizaci pak VaK Nymburk.

Text a foto: Aleš Kubelka

(1. 11. 2018)


Čest památce Jana Palacha vzdali ti, kteří nechtějí zapomenout

Čest památce Jana Palacha vzdali ti, kteří nechtějí zapomenout

Smrt studenta Jana Palacha nebyla marná. To si v Poděbradech připomněli vzpomínkovou akcí 50 let po mrazivě statečném činu dvacetiletého studenta.

celý článek >>>

Letošní SOUNDTRACK láká na Šakalí léta i výhodné vstupné

Letošní SOUNDTRACK láká na Šakalí léta i výhodné vstupné

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady zahájí svůj letošní program světovou premiérou koncertní verze filmového hitu Šakalí léta. Organizátoři akce zároveň před několika dny spustili předprodej festivalových passů.

celý článek >>>

Poděbradská delegace navštívila předvánoční Vertou

Poděbradská delegace navštívila předvánoční Vertou

Zástupci Poděbrad – starosta Jaroslav Červinka, 1. místostarosta Roman Schulz, tisková mluvčí Radka Kakrdová a ředitel Gymnázia Jiřího z Poděbrad Kamil Bříza, zavítali ve dnech 6.–9. prosince 2018 do partnerského města Vertou.

celý článek >>>

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Nejzásadnější poděbradský projekt roku 2019, který zahrnuje rekonstrukci a rozšíření dosluhující sportovní haly BIOS, provázejí komplikace s výskytem azbestu.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Miroslava Holase (Naše Poděbrady) a Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady).

celý článek >>>

Informace k situaci v PN

Informace k situaci v PN

Zaznamenali jsme obavy z možného zrušení Poděbradských novin, a proto bychom touto cestou chtěli reagovat a upokojit vaše obavy z možných změn. Poděbradské noviny budou nadále vycházet ve stejném formátu i čtrnáctidenním režimu a ani počet výtisků se nebude měnit.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Milana Suchomela (Volba pro Poděbrady) a Miloše Mikolandu (Naše Poděbrady).

celý článek >>>

Chceme měnit vnímání Ukrajiny v České republice, říká ukrajinský velvyslanec

Chceme měnit vnímání Ukrajiny v České republice, říká ukrajinský velvyslanec

Na krátkou návštěvu zavítal do Poděbrad Jevhen Perebyjnis, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY