Ani letos ne. Rekonstrukce Revoluční má začít nejdříve na jaře

 

Když v létě roku 2015 přislíbil bývalý středočeský hejtman Miloš Petera brzkou rekonstrukci Revoluční ulice, zřejmě ani on nečekal, že o tři roky později zůstane žižkovská dopravní tepna pracemi netknutá.

 

V následujících otázkách a odpovědích přinášíme nejnovější a nejpodstatnější fakta, která se rekonstrukce Revoluční ulice týkají.

 

revolucni__Dočká se konečně Revoluční ulice příští rok vzývané rekonstrukce, nebo se bude úřední šiml dát motat v bludném kruhu?

 

Jaký byl počátek záměru na opravu krajské silnice v Revoluční ulici?

V roce 2015 zadala Krajská správa a údržba silnic zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Revoluční, která spočívala zejména ve výměně povrchu ze žulových kostek za živičný včetně konstrukčních vrstev a zajištění odvodnění v rekonstruovaném úseku. Celý úsek totiž vykazuje příčné a podélné nerovnosti a propady krajnic, což má mimo jiné na svědomí zvýšenou hlučnost i prašnost.

Co vše má kompletní stavby zahrnovat?

Cílem této akce má být „v kostce“ odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, zajištění odvodnění, zklidnění dopravy, řešení dopravy v klidu, rekonstrukce chodníků a vjezdů a především pak zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

„Opravy mají obsahovat výstavbu nové komunikace v místě stávající komunikace III. třídy nekategorijní šířky v ulici Revoluční od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Ovocnou v celkové délce 550 metrů. Šířkové a výškové uspořádání se oproti původní komunikaci mění. Bude odstraněno stávající dlážděné krytí vozovky, dojde k odtěžení spodní vrstvy a položení nového souvrství vozovky,“ uvedla Helena Procházková z tiskového oddělení Středočeského kraje.

V rámci stavby dojde také k úpravě a doplnění odvodnění komunikace – vybudována má být dešťová kanalizace. Po obou stranách komunikace budou zhotoveny zvýšené obruby, které odvedou vodu ze silnice pomocí příčných a podélných sklonů do uličních obrubníkových vpustí.


Na začátku úseku v křižovatce s ulicí Za Nádražím bude dále zřízen levý odbočovací pruh a bude upraveno nároží křižovatky pro odbočení vpravo. U vozovky dojde k rozšíření v rekonstruovaném úseku na 6 metrů. Úprav se dočká i křižovatka s ulicí Ovocnou.

Jak se celý projekt až do současnosti vyvíjel?

V červnu roku 2016 požádala Krajská správa a údržba silnic v zastoupení projekční kanceláře FORVIA CZ, s. r. o., o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení. Z průběhu veřejného ústního jednání je sepsán protokol, ve kterém vzešla z předložených připomínek a požadavků výzva k doplnění projektové dokumentace a předložení souhlasného stanoviska vlastníka inženýrské sítě a města Poděbrady jako vlastníka pozemku. Stavební úřad poté vyzval žadatele, aby do 30. 6. 2017 doplnil dokumentaci a podklady a řízení přerušil. Požadované dokumentace a podklady byly doplněny 10. 5. 2017.


Kýžené rozhodnutí, územní rozhodnutí a stavební povolení vydal stavební úřad už 18. 10. 2017. Proti tomuto rozhodnutí však podal jeden z účastníků řízení odvolání. Krajský odbor územního plánování a stavebního řádu rozhodnutím ze dne 11. 4. 2018 rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání. „Stavební úřad pak letos v květnu vyzval žadatele k doplnění podkladů do 30. 9. 2018, načež žadatel doplnil podklady včetně Závěrečné zprávy z hydrogeologického posouzení. Dne 9. 10. 2018 poděbradský odbor výstavby oznámil pokračování společného řízení a pozval účastníky řízení k ústnímu jednání na 8. 11. 2018,“ popsala dýchavičnou cestu úředního šimla tisková mluvčí Procházková.

Proč se start rekonstrukce několikrát odsouval?

Jak již bylo nastíněno, důvodů odkladů bylo několik: vleklé stavební řízení, napadení stavebního řízení místními občany a personální změny na Městském úřadě včetně výměny vedoucích pracovníků odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

Jak situace vypadá nyní a kdy by se mohlo začít stavět?

„Po získání pravomocného stavebního povolení, které se předpokládá do konce roku 2018, budou na jaře 2019 zahájeny stavební práce. V současné době je vybraný zhotovitel, kterým je STRABAG, a. s.,“ doplnila Procházková.

Jaký je přibližný termín dokončení akce?

Optimistickým plánem, kdy by měla Revoluční ulice zářit novotou, je podzim příštího roku.

Jaké jsou plánované náklady na rekonstrukci ulice?

Celkové náklady projektu mají činit přibližně 24 milionů korun, přičemž Středočeský kraj by se měl na investici podílet zhruba polovinou. Chodníky, vjezdy a dešťovou kanalizaci bude financovat město Poděbrady, vodovod a splaškovou kanalizaci pak VaK Nymburk.

Text a foto: Aleš Kubelka

(1. 11. 2018)


Lázně otevřely „letní oázu“. A chystají bazén či kino

Lázně otevřely „letní oázu“. A chystají bazén či kino

Lázně Poděbrady se mohu pochlubit nově zrekonstruovanými prostory Letních lázní a plánují další zásadní proměny svých objektů.

celý článek >>>

OBRAZEM: Poděbradský „učňák“ oslavil sedmdesátku!

OBRAZEM: Poděbradský „učňák“ oslavil sedmdesátku!

Sobota 10. listopadu 2018 byla pro Střední odborné učiliště společného stravování vskutku významným a svátečním dnem. Poděbradská „Knedlíkárna“ totiž slavila sedmdesáté narozeniny.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Zdeňka Havlase (STAN Poděbrad s podporou KDU-ČSL) a Tomáše Mauxe (Volba pro Poděbrady).

celý článek >>>

Konec nahrávání nových kupónů na Opencard

Konec nahrávání nových kupónů na Opencard

Cestující městskou hromadnou dopravou v Praze a příměstskou dopravou ve Středočeském kraji v rámci Pražské integrované dopravy si již od 1. listopadu 2018 nemusí nahrávat nové dlouhodobé časové kupóny na kartu Opencard.

celý článek >>>

Na kolejích už jen vlaky? Nadjezdy a podjezdy jsou v plánu i v Poděbradech

Na kolejích už jen vlaky? Nadjezdy a podjezdy jsou v plánu i v Poděbradech

Rušení přejezdů a budování mimoúrovňových křížení. To je vize státního podniku Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) do následujících let. Také v Poděbradech mají železniční přejezdy postupně mizet. Vedení města, opozice i velká část veřejnosti jsou však proti.

celý článek >>>

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

Poděbradští gymnazisté Forman, Havel, Nellis, Kubišová a další / Čtyřiadvacítka poděbradských osobností / Návrat Masaryka do Přední Lhoty

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Romana Schulze (ODS) a Radka Smejkala (Pro občany Poděbrad).

celý článek >>>

Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Ustavující zastupitelstvo, konané v poslední říjnový den, potvrdilo znění koaliční smlouvy a s ním spojené personální obsazení vedení města.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY