Ani letos ne. Rekonstrukce Revoluční má začít nejdříve na jaře

 

Když v létě roku 2015 přislíbil bývalý středočeský hejtman Miloš Petera brzkou rekonstrukci Revoluční ulice, zřejmě ani on nečekal, že o tři roky později zůstane žižkovská dopravní tepna pracemi netknutá.

 

V následujících otázkách a odpovědích přinášíme nejnovější a nejpodstatnější fakta, která se rekonstrukce Revoluční ulice týkají.

 

revolucni__Dočká se konečně Revoluční ulice příští rok vzývané rekonstrukce, nebo se bude úřední šiml dát motat v bludném kruhu?

 

Jaký byl počátek záměru na opravu krajské silnice v Revoluční ulici?

V roce 2015 zadala Krajská správa a údržba silnic zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Revoluční, která spočívala zejména ve výměně povrchu ze žulových kostek za živičný včetně konstrukčních vrstev a zajištění odvodnění v rekonstruovaném úseku. Celý úsek totiž vykazuje příčné a podélné nerovnosti a propady krajnic, což má mimo jiné na svědomí zvýšenou hlučnost i prašnost.

Co vše má kompletní stavby zahrnovat?

Cílem této akce má být „v kostce“ odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, zajištění odvodnění, zklidnění dopravy, řešení dopravy v klidu, rekonstrukce chodníků a vjezdů a především pak zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

„Opravy mají obsahovat výstavbu nové komunikace v místě stávající komunikace III. třídy nekategorijní šířky v ulici Revoluční od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Ovocnou v celkové délce 550 metrů. Šířkové a výškové uspořádání se oproti původní komunikaci mění. Bude odstraněno stávající dlážděné krytí vozovky, dojde k odtěžení spodní vrstvy a položení nového souvrství vozovky,“ uvedla Helena Procházková z tiskového oddělení Středočeského kraje.

V rámci stavby dojde také k úpravě a doplnění odvodnění komunikace – vybudována má být dešťová kanalizace. Po obou stranách komunikace budou zhotoveny zvýšené obruby, které odvedou vodu ze silnice pomocí příčných a podélných sklonů do uličních obrubníkových vpustí.


Na začátku úseku v křižovatce s ulicí Za Nádražím bude dále zřízen levý odbočovací pruh a bude upraveno nároží křižovatky pro odbočení vpravo. U vozovky dojde k rozšíření v rekonstruovaném úseku na 6 metrů. Úprav se dočká i křižovatka s ulicí Ovocnou.

Jak se celý projekt až do současnosti vyvíjel?

V červnu roku 2016 požádala Krajská správa a údržba silnic v zastoupení projekční kanceláře FORVIA CZ, s. r. o., o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení. Z průběhu veřejného ústního jednání je sepsán protokol, ve kterém vzešla z předložených připomínek a požadavků výzva k doplnění projektové dokumentace a předložení souhlasného stanoviska vlastníka inženýrské sítě a města Poděbrady jako vlastníka pozemku. Stavební úřad poté vyzval žadatele, aby do 30. 6. 2017 doplnil dokumentaci a podklady a řízení přerušil. Požadované dokumentace a podklady byly doplněny 10. 5. 2017.


Kýžené rozhodnutí, územní rozhodnutí a stavební povolení vydal stavební úřad už 18. 10. 2017. Proti tomuto rozhodnutí však podal jeden z účastníků řízení odvolání. Krajský odbor územního plánování a stavebního řádu rozhodnutím ze dne 11. 4. 2018 rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání. „Stavební úřad pak letos v květnu vyzval žadatele k doplnění podkladů do 30. 9. 2018, načež žadatel doplnil podklady včetně Závěrečné zprávy z hydrogeologického posouzení. Dne 9. 10. 2018 poděbradský odbor výstavby oznámil pokračování společného řízení a pozval účastníky řízení k ústnímu jednání na 8. 11. 2018,“ popsala dýchavičnou cestu úředního šimla tisková mluvčí Procházková.

Proč se start rekonstrukce několikrát odsouval?

Jak již bylo nastíněno, důvodů odkladů bylo několik: vleklé stavební řízení, napadení stavebního řízení místními občany a personální změny na Městském úřadě včetně výměny vedoucích pracovníků odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

Jak situace vypadá nyní a kdy by se mohlo začít stavět?

„Po získání pravomocného stavebního povolení, které se předpokládá do konce roku 2018, budou na jaře 2019 zahájeny stavební práce. V současné době je vybraný zhotovitel, kterým je STRABAG, a. s.,“ doplnila Procházková.

Jaký je přibližný termín dokončení akce?

Optimistickým plánem, kdy by měla Revoluční ulice zářit novotou, je podzim příštího roku.

Jaké jsou plánované náklady na rekonstrukci ulice?

Celkové náklady projektu mají činit přibližně 24 milionů korun, přičemž Středočeský kraj by se měl na investici podílet zhruba polovinou. Chodníky, vjezdy a dešťovou kanalizaci bude financovat město Poděbrady, vodovod a splaškovou kanalizaci pak VaK Nymburk.

Text a foto: Aleš Kubelka

(1. 11. 2018)


První domácí hospic na Kolínsku nabízí služby i poděbradskému regionu

První domácí hospic na Kolínsku nabízí služby i poděbradskému regionu

Domácí hospic Srdcem poskytuje hospicovou péči v přirozeném prostředí pacientům nevyléčitelně nemocným, v pokročilé nebo konečné fázi života. Svoji činnost jsme zahájili 1. listopadu 2018, od vzniku neziskové organizace v dubnu téhož roku jsme v rámci osvětové činnosti uspořádali pro širokou veřejnost opět neformální setkání na téma etických otázek doprovázení a snahy o prolomení tabu smrti a možností zdravotní a lékařské péče v domácím prostředí.

celý článek >>>

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Tarif Pražské integrované dopravy může být pro cestující v obcích, které se do systému PID zapojují, v lecčems nový a někdy si nemusí být jistí, o jakou si říct jízdenku, aby pro ně byla cesta co nejlevnější. Místo tradičního počtu ujetých kilometrů se počítá cena v systému Pražské integrované dopravy podle času, který na cestě strávíte, a podle počtu tarifních pásem, která při tom projedete. Je to ve své podstatě velmi jednoduché.

celý článek >>>

V Luxoru přivítali estonskou velvyslankyni

V Luxoru přivítali estonskou velvyslankyni

Skvělá série diplomatických návštěv pokračovala v Domově pro seniory Luxor i v březnu. Pozvání protentokrát přijala nová estonská velvyslankyně Eva-Maria Liimets.

celý článek >>>

Poděbrady pomáhaly

Poděbrady pomáhaly

Automobilový závodní tým Rallyesport Poděbrady odstartoval přípravu na letošní sezónu dobročinným projektem s názvem Poděbrady pomáhají, jehož hlavní část se odehrála v pátek 22. března na Jiřího náměstí. A jeho výsledky všechny mile překvapily.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

Den otevřených dveří na radnici

Den otevřených dveří na radnici

Nové vedení poděbradské radnice sto dnů po převzetí zodpovědnosti za řízení městských záležitostí pozvalo občany v pondělí 11. února 2019 na sousedské popovídání spojené s prohlídkou úřadu a zpestřené skromným občerstvením.

celý článek >>>

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Sněm Sdružení lázeňských míst ČR se konal 30. ledna 2019 v sídle pražské agentury Czech Tourism. Na programu měl volby předsedy, členů rady a revizní komise pro následující období let 2018–2022.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY