Proměna haly BIOS: tribuna v patře, posilovna i bufet

 

Za nejzásadnější projekt roku 2018 považuje vedení města rekonstrukci a rozšíření sportovní haly BIOS, která je vlajkovou lodí investic pro letošní rok. Nejzásadnější fakta, která promění dosluhující „stánek“ na Ostende v moderní arénu, přinášíme v následujících otázkách a odpovědích.

 

bios_vizualizace_

Nová podoba haly BIOS má být důstojným sportovním stánkem Poděbrad


Kdy bude rekonstrukce a rozsáhlá úprava haly BIOS zahájena?

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, po níž by – pokud půjde vše dle plánu – měla samotná rekonstrukce začít. Dělníci by práce na Ostende měli zahájit na jaře, nejpozději zkraje léta.

Jakých změn a úprav se hala BIOS dočká?

Objekt sportovní haly bude rozšířen a vznikne v něm nové hlediště pro 280 návštěvníků. Hala bude splňovat náročná kritéria ve vazbě na požadavek snížení energetické náročnosti.  „Projekt řeší i zkvalitnění jejího zázemí a vychází z požadavků města a sportovců. Při návrhu byl vzat v úvahu požadavek na navýšení počtu návštěvníků na 250–300. Z těchto důvodů je navržena dvoupodlažní přístavba haly s malým rozšířením v prostoru stávajícího parkoviště,“ řekl architekt Milan Heller, jehož společnost HM Atelier zpracovávala projektovanou dokumentaci.


Součástí rekonstrukce bude i vybudování nového parkoviště na stávajícím pozemku. Vznikne 63 stání pro automobily, z toho 4 místa pro tělesně postižené. Dojde také k nové výsadbě vzrostlé zeleně na upraveném parkovišti a kolem objektu haly.  

Co vše hala po své rekonstrukci nabídne sportovcům i hostům?

Oproti současnému stavu se navýší počet šaten pro sportovce (každá poskytne i vlastní umývárnu), místností pro trenéry a rozhodčí. „V patře je navrženo pro návštěvníky posezení v bufetu. U vstupu kromě recepce vznikne šatna pro hosty. Návštěvníci haly budou moci dále využít v přízemí sezení ve dvou řadách, v patře pak dokonce ve čtyřech. Celé přízemí bude upraveno na bezbariérové, včetně vstupů. V patře je pak naplánována například klubovna, posilovna a bufet s posezením,“ vysvětlil dále architekt Heller.

Proč se hala rozšíří jen směrem k parkovišti?

Větší rozšíření této přístavby nelze provést západním směrem, tedy k Labi, kde stojí stromořadí vzrostlých lip ani východním, kde je ubytovna.

Počítá projekt i s možnými problémy s rozvodněním Labe?

Ano, dojde proto ke zvýšení úrovně podlahy přízemí stavby o 15 cm „nad stoletou vodu“ a kolem haly bude vystavěna ochranná zídka ve velikosti půl metru, která by měla objekt ochránit před extrémními záplavami.

Město se na rekonstrukci pokoušelo neúspěšně získat dotaci. Proč bude muset kompletní náklady hradit z radniční kasy?

„Ministerstvo školství a mládeže České republiky uvedlo jako důvod pro nepřiznání dotace fakt, že část stavebních pozemků, které jsou předmětem investičního záměru, není ve vlastnictví územního samosprávného celku – tedy města, ale patří podniku Povodí Labe. Na tyto pozemky jsou sice uzavřeny nájemní smlouvy a po dokončení stavby mají přejít do vlastnictví města, nicméně tato skutečnost v naší žádosti o dotaci nebyla zohledněna,“ uvedla tisková mluvčí poděbradské radnice Lenka Hotovcová.

Nemělo by město ještě raději usilovat o novou dotaci a s rekonstrukcí počkat?

Opoziční zastupitel Jindřich Vondra kritizoval na prosincovém jednání postup vedení města, které chce halu BIOS co nejdříve rekonstruovat. „Domnívám se, že uspěchat rozhodnutí o výstavbě nové haly za městské prostředky v době, kdy město nemá společenský sál, který byl prioritou volebních programů všech zvolených stran, není rozumným řešením. Zejména proto, že vzhledem k novým skutečnostem o stavu haly se šance na získání dotace při nové žádosti významně zvyšuje. To jsou důvody, proč považuji schválení osmdesátimilionové investice za unáhlené,“ uvedl Vondra.


Podle starosty města Ladislava Langra však Vondrovo tvrzení postrádá logiku. „Jde o účelové vyjádření, kdy se záměrně překrucuje skutečnost. Otázkou totiž je, proč zastupitel Vondra, který tvrdí, že prioritou všech stran v zastupitelstvu je společenský sál, nepodpořil při hlasování ani jednu ze tří navržených variant k získání prostor v Růžovém slonu. A pokud mu varianty nevyhovovaly, proč tedy sám nenavrhl jiné řešení za svou stranu, když je to, jak říká, i jeho priorita,“ reagoval Langr.


O dotaci na rekonstrukci haly žádalo město opakovaně. „Ale vždy se vyskytl důvod, proč byla žádost zamítnuta. Financování této rozsáhlé investiční akce proběhne tedy z rozpočtu města, které v současné době těmito prostředky disponuje. Není pravdou, jak se objevují některé hlasy, že by současná koalice zadlužovala touto rekonstrukcí město do budoucna,“ podotkl dále starosta města.

Kde bude probíhat v průběhu stavby příprava sportovních oddílů, jež dlouhodobě halu BIOS využívají?

Rekonstrukce haly se realizuje na základě potřeb sportovců i škol, které ji využívají.


Nejvíce se absence využití „BIOSKY“ dotkne poděbradského basketbalového klubu, jehož všechny týmy v hale BIOS trénují a hrají mistrovská utkání. „ Je to pro nás poměrně citelný zásah. Nikdo pořádně neví, kdy rekonstrukce začne a hlavně kdy skončí. Již nyní připravujeme a zajištujeme prostory na příští sezonu, která začne fakticky od září. Je potřeba zajistit hlavně místa na tréninky a mistrovská utkání.


Mistrovská utkání dospělých a dorosteneckých složek budeme hrát v Českém Brodě,“ nastínil řešení dočasného „azylu“ sekretář klubu Basket Poděbrady Tomáš Benda.  Pro ostatní zápasy hodlají košíkáři využít některou z poděbradských tělocvičen. „Zde se jako jediná vlastně nabízí ZŠ Václava Havla. Jednání o možnosti využití haly i o víkendech proběhne v nejbližší době a já doufám, že nám škola vyjde vstříc,“ doplnil Benda.  Ve hře je i možnost, že zápasy první poloviny sezony 2018/2019 odehrají lázeňští basketbalisté na hřištích soupeře.

Text a foto: Aleš Kubelka
Vizualizace: HM Atelier
(15. 2. 2018)


Konec nahrávání nových kupónů na Opencard

Konec nahrávání nových kupónů na Opencard

Cestující městskou hromadnou dopravou v Praze a příměstskou dopravou ve Středočeském kraji v rámci Pražské integrované dopravy si již od 1. listopadu 2018 nemusí nahrávat nové dlouhodobé časové kupóny na kartu Opencard.

celý článek >>>

Na kolejích už jen vlaky? Nadjezdy a podjezdy jsou v plánu i v Poděbradech

Na kolejích už jen vlaky? Nadjezdy a podjezdy jsou v plánu i v Poděbradech

Rušení přejezdů a budování mimoúrovňových křížení. To je vize státního podniku Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) do následujících let. Také v Poděbradech mají železniční přejezdy postupně mizet. Vedení města, opozice i velká část veřejnosti jsou však proti.

celý článek >>>

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

Poděbradští gymnazisté Forman, Havel, Nellis, Kubišová a další / Čtyřiadvacítka poděbradských osobností / Návrat Masaryka do Přední Lhoty

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Romana Schulze (ODS) a Radka Smejkala (Pro občany Poděbrad).

celý článek >>>

Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Ustavující zastupitelstvo, konané v poslední říjnový den, potvrdilo znění koaliční smlouvy a s ním spojené personální obsazení vedení města.

celý článek >>>

Partnerská smlouva s městem Vertou je podepsána

Partnerská smlouva s městem Vertou je podepsána

Koncem října zavítala do Poděbrad delegace z partnerského francouzského města Vertou, ležícího nedaleko známé metropole Nantes.

celý článek >>>

„I ve funkci starosty chci zůstat Jaroslavem Červinkou“

„I ve funkci starosty chci zůstat Jaroslavem Červinkou“

Na dosavadní politický vrchol své kariéry v komunální politice vyšplhal osmapadesátiletý Jaroslav Červinka. Bývalého odborného referenta stavebního úřadu a dlouholetého „šéfa“ Obecního úřadu v Dymokurech zvolilo 31. října 2018 zastupitelstvo města novým starostou Poděbrad.

celý článek >>>

Ani letos ne. Rekonstrukce Revoluční má začít nejdříve na jaře

Ani letos ne. Rekonstrukce Revoluční má začít nejdříve na jaře

Když v létě roku 2015 přislíbil bývalý středočeský hejtman Miloš Petera brzkou rekonstrukci Revoluční ulice, zřejmě ani on nečekal, že o tři roky později zůstane žižkovská dopravní tepna pracemi netknutá.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY