Radní Felkr: Plánujme moudře. Tak jako naši předci

 

Na konci loňského roku se na poděbradské radnici konala veřejná prezentace a projednání generelu zeleně města Poděbrady.

zelen___ilustr__Jedná se o dokument, který vyhodnocuje současný stav veřejné zeleně a navrhuje koncepci její péče a dalšího rozvoje. O postřehy a dojmy z tohoto projednání jsme požádali jednoho z hlavních aktérů setkání – radního pro životní prostředí Jiřího Felkra.

„Generel má za cíl vyhodnotit konkrétní plochy s ohledem na stav zeleně, mobiliáře a využití pozemku. Nehodnotí se jednotlivé taxony, nýbrž celky. Například celé stromořadí. Kritérií je celá řada, pro nás je důležité oznámkování lokality od jedničky do pětky jako ve škole, případná navržená dosadba dalších keřů nebo dřevin, a dále slovní komentář i s doporučením vize. V praxi bude tento dokument sloužit hlavně úředníkům při plánování péče o zeleň, náhradních výsadeb nebo investičních záměrů, neboť si v dokumentaci potřebné informace rychle zjistí.


Využití však najde generel i u občanské veřejnosti. Například si občané mohou vyhledat, jak generel hodnotí lokalitu v okolí jejich bydliště, a co je doporučeno pro zlepšení. Bylo hodnoceno přes 300 lokalit a stromořadí, což je úctyhodné číslo, a hodně práce za ním.

Vzor z Úval a „rádce“ z Lednice

Jsem opravdu rád, že po dlouhých letech diskusí získal generel zeleně konečně v zastupitelstvu podporu, a ‚nanominoval‘ se realizační tým ve složení JUDr. Klára Jirásková, PaedDr. Miroslav Káninský, Bc. Eva Typltová, Simon Audrain, Jaroslav Štěpán a Jiří Felkr. Tým vytipoval nejen městské pozemky, ale i pozemky jiných subjektů, například Povodí Labe a Středočeského kraje, neboť jsou svým umístěním a rozlohou pro město Poděbrady též důležité.


Pro tento náročný úkol jsme hledali také vhodného zpracovatele, a tak jsme se rozjeli získávat informace do měst, kde generel zeleně již měli zpracován. Jako první byly Úvaly, kde nám pan starosta Mgr. Petr Borecký ukázal zpracování od Ing. Štefla a způsob, jak jej v praxi smysluplně využívají. Podobné dobré reference jsme získali i v dalších městech. Proto jsme Ing. Štefla též oslovili a požádali ho o zpracování studie pro město Poděbrady. Ing. Štefl, Ph.D., je vědecko-výzkumný pracovník a pedagog na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici.


Zpracování jsme hodnotili na Komisi životního prostředí i na veřejném projednání, a reakce byly vesměs kladné. Bylo konstatováno, že Ing. Štefl odvedl kus poctivé práce. Nyní ještě zbývá schválení radou města. Dále bude důležité, zda zastupitelé schválí návazné kroky, jako je inventarizace a pasport zeleně, což znamená, že se budou hodnotit a evidovat konkrétní jednotlivé kusy dřevin. Každý strom by měl mít své číslo a souřadnice, čímž by se mělo předejít mylnému kácení.

A co zajímavého nám ještě generel zeleně říká?


Třeba, že máme opravdu nadprůměrně zeleně ve srovnání s městy podobné velikosti. I v rámci lázeňských měst si vedeme velmi dobře. Máme rovněž unikátně propojené město s přírodou. Třeba to i víme, ale určitě to potěší slyšet od odborníka. Važme si tedy toho, co jsme podědili po našich osvícených předcích, a jak moudře a harmonicky plánovali zeleň i urbanistiku. Plánujme tedy také moudře pro naše budoucí generace. Za příjemnou zelení k nám přeci míří tolik návštěvníků z ‚rozpálených‘ měst. Dle hodnocení máme zeleň procentuálně až na pár lokalit v celkem dobrém stavu, což mne překvapilo.


Hlavně to, přátelé, ale nechce usnout na vavřínech. Tím se potvrdilo, že my místní se na naši zeleň koukáme asi až moc kriticky, kdežto odborníci a návštěvníci Poděbrad jsou naší zelení nadšení.“

Text a foto: (red)

 


Věž místo zámku. U nádraží roste BIKETOWER

Věž místo zámku. U nádraží roste BIKETOWER

Koncem dubna začali dělníci u vlakového nádraží s výstavbou parkovací cyklověže. Ta se má stát podle autorů projektu luxusní kolárnou ve městě cyklistice zaslíbeném.

celý článek >>>

První obchůzka roku vedla centrem města

První obchůzka roku vedla centrem města

Vedení radnice, zaměstnanci úřadu a několik zvídavých občanů utvořilo zhruba dvacetičlennou skupinu, která se začátkem dubna vydala na první letošní obchůzku městem.

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být VIII.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být VIII.

V seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představujeme další dvě lokality. Také ty by se mohly v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

Ministerská anketa aneb poděbradské premiéry a návraty

Ministerská anketa aneb poděbradské premiéry a návraty

V krátké přestávce po tiskové konferenci vlády ČR na poděbradské kolonádě se PN podařilo položit otázku čtyřem členům stávající vlády v demisi.

celý článek >>>

Kongresové centrum patřilo vládě v demisi

Kongresové centrum patřilo vládě v demisi

Premiér v demisi Andrej Babiš se koncem března v doprovodu hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové a ministrů a ministryň vydal na pracovní cestu po Středočeském kraji. Delegace navštívila několik míst a vše nakonec vyvrcholilo tiskovou konferencí v Kongresovém centru na poděbradské kolonádě.

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být VII.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být VII.

V seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představujeme další lokalitu. Také ta by se mohla v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

S radním Lukavcem o rozkolu se starostou, kauze Netíková i útocích na generel

S radním Lukavcem o rozkolu se starostou, kauze Netíková i útocích na generel

Má stát za zpackaným a předraženým Generelem dopravy, dusnem na stavebním úřadu a šikanou úředníků i podnikatelů. Radní Zbyněk Lukavec, poděbradská „lovná zvěř“ posledních týdnů, je trnem v oku jeho oponentů. Oprávněně?

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být VI.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být VI.

V seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představujeme další lokalitu. Také ta by se mohla v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY