Radní Felkr: Plánujme moudře. Tak jako naši předci

 

Na konci loňského roku se na poděbradské radnici konala veřejná prezentace a projednání generelu zeleně města Poděbrady.

zelen___ilustr__Jedná se o dokument, který vyhodnocuje současný stav veřejné zeleně a navrhuje koncepci její péče a dalšího rozvoje. O postřehy a dojmy z tohoto projednání jsme požádali jednoho z hlavních aktérů setkání – radního pro životní prostředí Jiřího Felkra.

„Generel má za cíl vyhodnotit konkrétní plochy s ohledem na stav zeleně, mobiliáře a využití pozemku. Nehodnotí se jednotlivé taxony, nýbrž celky. Například celé stromořadí. Kritérií je celá řada, pro nás je důležité oznámkování lokality od jedničky do pětky jako ve škole, případná navržená dosadba dalších keřů nebo dřevin, a dále slovní komentář i s doporučením vize. V praxi bude tento dokument sloužit hlavně úředníkům při plánování péče o zeleň, náhradních výsadeb nebo investičních záměrů, neboť si v dokumentaci potřebné informace rychle zjistí.


Využití však najde generel i u občanské veřejnosti. Například si občané mohou vyhledat, jak generel hodnotí lokalitu v okolí jejich bydliště, a co je doporučeno pro zlepšení. Bylo hodnoceno přes 300 lokalit a stromořadí, což je úctyhodné číslo, a hodně práce za ním.

Vzor z Úval a „rádce“ z Lednice

Jsem opravdu rád, že po dlouhých letech diskusí získal generel zeleně konečně v zastupitelstvu podporu, a ‚nanominoval‘ se realizační tým ve složení JUDr. Klára Jirásková, PaedDr. Miroslav Káninský, Bc. Eva Typltová, Simon Audrain, Jaroslav Štěpán a Jiří Felkr. Tým vytipoval nejen městské pozemky, ale i pozemky jiných subjektů, například Povodí Labe a Středočeského kraje, neboť jsou svým umístěním a rozlohou pro město Poděbrady též důležité.


Pro tento náročný úkol jsme hledali také vhodného zpracovatele, a tak jsme se rozjeli získávat informace do měst, kde generel zeleně již měli zpracován. Jako první byly Úvaly, kde nám pan starosta Mgr. Petr Borecký ukázal zpracování od Ing. Štefla a způsob, jak jej v praxi smysluplně využívají. Podobné dobré reference jsme získali i v dalších městech. Proto jsme Ing. Štefla též oslovili a požádali ho o zpracování studie pro město Poděbrady. Ing. Štefl, Ph.D., je vědecko-výzkumný pracovník a pedagog na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici.


Zpracování jsme hodnotili na Komisi životního prostředí i na veřejném projednání, a reakce byly vesměs kladné. Bylo konstatováno, že Ing. Štefl odvedl kus poctivé práce. Nyní ještě zbývá schválení radou města. Dále bude důležité, zda zastupitelé schválí návazné kroky, jako je inventarizace a pasport zeleně, což znamená, že se budou hodnotit a evidovat konkrétní jednotlivé kusy dřevin. Každý strom by měl mít své číslo a souřadnice, čímž by se mělo předejít mylnému kácení.

A co zajímavého nám ještě generel zeleně říká?


Třeba, že máme opravdu nadprůměrně zeleně ve srovnání s městy podobné velikosti. I v rámci lázeňských měst si vedeme velmi dobře. Máme rovněž unikátně propojené město s přírodou. Třeba to i víme, ale určitě to potěší slyšet od odborníka. Važme si tedy toho, co jsme podědili po našich osvícených předcích, a jak moudře a harmonicky plánovali zeleň i urbanistiku. Plánujme tedy také moudře pro naše budoucí generace. Za příjemnou zelení k nám přeci míří tolik návštěvníků z ‚rozpálených‘ měst. Dle hodnocení máme zeleň procentuálně až na pár lokalit v celkem dobrém stavu, což mne překvapilo.


Hlavně to, přátelé, ale nechce usnout na vavřínech. Tím se potvrdilo, že my místní se na naši zeleň koukáme asi až moc kriticky, kdežto odborníci a návštěvníci Poděbrad jsou naší zelení nadšení.“

Text a foto: (red)

 


Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

S novým rokem hlásí Mateřská škola Poděbrady plnou kapacitu svých deseti pracovišť, což je dohromady 561 míst. V loňském roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným. Jak vidí letošní rok ředitelka Kateřina Vacková? V rozhodování rodičům pomůže i den otevřených dveří ve všech deseti školkách 25. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

celý článek >>>

Čest památce Jana Palacha vzdali ti, kteří nechtějí zapomenout

Čest památce Jana Palacha vzdali ti, kteří nechtějí zapomenout

Smrt studenta Jana Palacha nebyla marná. To si v Poděbradech připomněli vzpomínkovou akcí 50 let po mrazivě statečném činu dvacetiletého studenta.

celý článek >>>

Letošní SOUNDTRACK láká na Šakalí léta i výhodné vstupné

Letošní SOUNDTRACK láká na Šakalí léta i výhodné vstupné

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady zahájí svůj letošní program světovou premiérou koncertní verze filmového hitu Šakalí léta. Organizátoři akce zároveň před několika dny spustili předprodej festivalových passů.

celý článek >>>

Poděbradská delegace navštívila předvánoční Vertou

Poděbradská delegace navštívila předvánoční Vertou

Zástupci Poděbrad – starosta Jaroslav Červinka, 1. místostarosta Roman Schulz, tisková mluvčí Radka Kakrdová a ředitel Gymnázia Jiřího z Poděbrad Kamil Bříza, zavítali ve dnech 6.–9. prosince 2018 do partnerského města Vertou.

celý článek >>>

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Nejzásadnější poděbradský projekt roku 2019, který zahrnuje rekonstrukci a rozšíření dosluhující sportovní haly BIOS, provázejí komplikace s výskytem azbestu.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Miroslava Holase (Naše Poděbrady) a Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady).

celý článek >>>

Informace k situaci v PN

Informace k situaci v PN

Zaznamenali jsme obavy z možného zrušení Poděbradských novin, a proto bychom touto cestou chtěli reagovat a upokojit vaše obavy z možných změn. Poděbradské noviny budou nadále vycházet ve stejném formátu i čtrnáctidenním režimu a ani počet výtisků se nebude měnit.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Milana Suchomela (Volba pro Poděbrady) a Miloše Mikolandu (Naše Poděbrady).

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY