Radní Felkr: Plánujme moudře. Tak jako naši předci

 

Na konci loňského roku se na poděbradské radnici konala veřejná prezentace a projednání generelu zeleně města Poděbrady.

zelen___ilustr__Jedná se o dokument, který vyhodnocuje současný stav veřejné zeleně a navrhuje koncepci její péče a dalšího rozvoje. O postřehy a dojmy z tohoto projednání jsme požádali jednoho z hlavních aktérů setkání – radního pro životní prostředí Jiřího Felkra.

„Generel má za cíl vyhodnotit konkrétní plochy s ohledem na stav zeleně, mobiliáře a využití pozemku. Nehodnotí se jednotlivé taxony, nýbrž celky. Například celé stromořadí. Kritérií je celá řada, pro nás je důležité oznámkování lokality od jedničky do pětky jako ve škole, případná navržená dosadba dalších keřů nebo dřevin, a dále slovní komentář i s doporučením vize. V praxi bude tento dokument sloužit hlavně úředníkům při plánování péče o zeleň, náhradních výsadeb nebo investičních záměrů, neboť si v dokumentaci potřebné informace rychle zjistí.


Využití však najde generel i u občanské veřejnosti. Například si občané mohou vyhledat, jak generel hodnotí lokalitu v okolí jejich bydliště, a co je doporučeno pro zlepšení. Bylo hodnoceno přes 300 lokalit a stromořadí, což je úctyhodné číslo, a hodně práce za ním.

Vzor z Úval a „rádce“ z Lednice

Jsem opravdu rád, že po dlouhých letech diskusí získal generel zeleně konečně v zastupitelstvu podporu, a ‚nanominoval‘ se realizační tým ve složení JUDr. Klára Jirásková, PaedDr. Miroslav Káninský, Bc. Eva Typltová, Simon Audrain, Jaroslav Štěpán a Jiří Felkr. Tým vytipoval nejen městské pozemky, ale i pozemky jiných subjektů, například Povodí Labe a Středočeského kraje, neboť jsou svým umístěním a rozlohou pro město Poděbrady též důležité.


Pro tento náročný úkol jsme hledali také vhodného zpracovatele, a tak jsme se rozjeli získávat informace do měst, kde generel zeleně již měli zpracován. Jako první byly Úvaly, kde nám pan starosta Mgr. Petr Borecký ukázal zpracování od Ing. Štefla a způsob, jak jej v praxi smysluplně využívají. Podobné dobré reference jsme získali i v dalších městech. Proto jsme Ing. Štefla též oslovili a požádali ho o zpracování studie pro město Poděbrady. Ing. Štefl, Ph.D., je vědecko-výzkumný pracovník a pedagog na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici.


Zpracování jsme hodnotili na Komisi životního prostředí i na veřejném projednání, a reakce byly vesměs kladné. Bylo konstatováno, že Ing. Štefl odvedl kus poctivé práce. Nyní ještě zbývá schválení radou města. Dále bude důležité, zda zastupitelé schválí návazné kroky, jako je inventarizace a pasport zeleně, což znamená, že se budou hodnotit a evidovat konkrétní jednotlivé kusy dřevin. Každý strom by měl mít své číslo a souřadnice, čímž by se mělo předejít mylnému kácení.

A co zajímavého nám ještě generel zeleně říká?


Třeba, že máme opravdu nadprůměrně zeleně ve srovnání s městy podobné velikosti. I v rámci lázeňských měst si vedeme velmi dobře. Máme rovněž unikátně propojené město s přírodou. Třeba to i víme, ale určitě to potěší slyšet od odborníka. Važme si tedy toho, co jsme podědili po našich osvícených předcích, a jak moudře a harmonicky plánovali zeleň i urbanistiku. Plánujme tedy také moudře pro naše budoucí generace. Za příjemnou zelení k nám přeci míří tolik návštěvníků z ‚rozpálených‘ měst. Dle hodnocení máme zeleň procentuálně až na pár lokalit v celkem dobrém stavu, což mne překvapilo.


Hlavně to, přátelé, ale nechce usnout na vavřínech. Tím se potvrdilo, že my místní se na naši zeleň koukáme asi až moc kriticky, kdežto odborníci a návštěvníci Poděbrad jsou naší zelení nadšení.“

Text a foto: (red)

 


Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Poděbrady znají nové vedení města. Kontrolní výbor si ponechá koalice

Ustavující zastupitelstvo, konané v poslední říjnový den, potvrdilo znění koaliční smlouvy a s ním spojené personální obsazení vedení města.

celý článek >>>

Partnerská smlouva s městem Vertou je podepsána

Partnerská smlouva s městem Vertou je podepsána

Koncem října zavítala do Poděbrad delegace z partnerského francouzského města Vertou, ležícího nedaleko známé metropole Nantes.

celý článek >>>

„I ve funkci starosty chci zůstat Jaroslavem Červinkou“

„I ve funkci starosty chci zůstat Jaroslavem Červinkou“

Na dosavadní politický vrchol své kariéry v komunální politice vyšplhal osmapadesátiletý Jaroslav Červinka. Bývalého odborného referenta stavebního úřadu a dlouholetého „šéfa“ Obecního úřadu v Dymokurech zvolilo 31. října 2018 zastupitelstvo města novým starostou Poděbrad.

celý článek >>>

Ani letos ne. Rekonstrukce Revoluční má začít nejdříve na jaře

Ani letos ne. Rekonstrukce Revoluční má začít nejdříve na jaře

Když v létě roku 2015 přislíbil bývalý středočeský hejtman Miloš Petera brzkou rekonstrukci Revoluční ulice, zřejmě ani on nečekal, že o tři roky později zůstane žižkovská dopravní tepna pracemi netknutá.

celý článek >>>

Koaliční smlouva podepsána, starostou bude Jaroslav Červinka

Koaliční smlouva podepsána, starostou bude Jaroslav Červinka

To, co bylo pravděpodobné již po zveřejnění výsledků komunálních voleb, je nyní realitou. Koalici na poděbradské radnici vytvořily Naše Poděbrady, STAN a ODS a starostou se stává Jaroslav Červinka.

celý článek >>>

Výzkum odhalil další stopy osídlení hradiska

Výzkum odhalil další stopy osídlení hradiska

Do areálu bývalého hradiště Slavníkovců zavítali výzkumníci.

celý článek >>>

V Poděbradce rostou mzdy a na odbyt jde Poctivá limonáda

V Poděbradce rostou mzdy a na odbyt jde Poctivá limonáda

Firma Poděbradka, vyrábějící značku minerální vody Poděbradka a patřící do holdingu Karlovarské minerální vody, zvyšuje platy zaměstnanců svého výrobního závodu.

celý článek >>>

Tak vypadá nové zastupitelstvo města Poděbrady

Tak vypadá nové zastupitelstvo města Poděbrady

Hned 11 nových nebo staronových tváří se objeví v městském zastupitelstvu, které už na přelomu října a listopadu zasedne ke svému prvnímu (ustavujícímu) jednání.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY