Radní Felkr: Plánujme moudře. Tak jako naši předci

 

Na konci loňského roku se na poděbradské radnici konala veřejná prezentace a projednání generelu zeleně města Poděbrady.

zelen___ilustr__Jedná se o dokument, který vyhodnocuje současný stav veřejné zeleně a navrhuje koncepci její péče a dalšího rozvoje. O postřehy a dojmy z tohoto projednání jsme požádali jednoho z hlavních aktérů setkání – radního pro životní prostředí Jiřího Felkra.

„Generel má za cíl vyhodnotit konkrétní plochy s ohledem na stav zeleně, mobiliáře a využití pozemku. Nehodnotí se jednotlivé taxony, nýbrž celky. Například celé stromořadí. Kritérií je celá řada, pro nás je důležité oznámkování lokality od jedničky do pětky jako ve škole, případná navržená dosadba dalších keřů nebo dřevin, a dále slovní komentář i s doporučením vize. V praxi bude tento dokument sloužit hlavně úředníkům při plánování péče o zeleň, náhradních výsadeb nebo investičních záměrů, neboť si v dokumentaci potřebné informace rychle zjistí.


Využití však najde generel i u občanské veřejnosti. Například si občané mohou vyhledat, jak generel hodnotí lokalitu v okolí jejich bydliště, a co je doporučeno pro zlepšení. Bylo hodnoceno přes 300 lokalit a stromořadí, což je úctyhodné číslo, a hodně práce za ním.

Vzor z Úval a „rádce“ z Lednice

Jsem opravdu rád, že po dlouhých letech diskusí získal generel zeleně konečně v zastupitelstvu podporu, a ‚nanominoval‘ se realizační tým ve složení JUDr. Klára Jirásková, PaedDr. Miroslav Káninský, Bc. Eva Typltová, Simon Audrain, Jaroslav Štěpán a Jiří Felkr. Tým vytipoval nejen městské pozemky, ale i pozemky jiných subjektů, například Povodí Labe a Středočeského kraje, neboť jsou svým umístěním a rozlohou pro město Poděbrady též důležité.


Pro tento náročný úkol jsme hledali také vhodného zpracovatele, a tak jsme se rozjeli získávat informace do měst, kde generel zeleně již měli zpracován. Jako první byly Úvaly, kde nám pan starosta Mgr. Petr Borecký ukázal zpracování od Ing. Štefla a způsob, jak jej v praxi smysluplně využívají. Podobné dobré reference jsme získali i v dalších městech. Proto jsme Ing. Štefla též oslovili a požádali ho o zpracování studie pro město Poděbrady. Ing. Štefl, Ph.D., je vědecko-výzkumný pracovník a pedagog na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici.


Zpracování jsme hodnotili na Komisi životního prostředí i na veřejném projednání, a reakce byly vesměs kladné. Bylo konstatováno, že Ing. Štefl odvedl kus poctivé práce. Nyní ještě zbývá schválení radou města. Dále bude důležité, zda zastupitelé schválí návazné kroky, jako je inventarizace a pasport zeleně, což znamená, že se budou hodnotit a evidovat konkrétní jednotlivé kusy dřevin. Každý strom by měl mít své číslo a souřadnice, čímž by se mělo předejít mylnému kácení.

A co zajímavého nám ještě generel zeleně říká?


Třeba, že máme opravdu nadprůměrně zeleně ve srovnání s městy podobné velikosti. I v rámci lázeňských měst si vedeme velmi dobře. Máme rovněž unikátně propojené město s přírodou. Třeba to i víme, ale určitě to potěší slyšet od odborníka. Važme si tedy toho, co jsme podědili po našich osvícených předcích, a jak moudře a harmonicky plánovali zeleň i urbanistiku. Plánujme tedy také moudře pro naše budoucí generace. Za příjemnou zelení k nám přeci míří tolik návštěvníků z ‚rozpálených‘ měst. Dle hodnocení máme zeleň procentuálně až na pár lokalit v celkem dobrém stavu, což mne překvapilo.


Hlavně to, přátelé, ale nechce usnout na vavřínech. Tím se potvrdilo, že my místní se na naši zeleň koukáme asi až moc kriticky, kdežto odborníci a návštěvníci Poděbrad jsou naší zelení nadšení.“

Text a foto: (red)

 


Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Když se před lety léčil v místních lázních, mohl se při procházkách Poděbrady dosyta kochat zdejší architekturou. V té době jej jistě ani nenapadlo, že on sám bude jednou přispívat k tomu, aby i budoucí generace zde mohly obdivovat novodobé stavby. Životní cesty jsou však nepředvídatelné, a tak se z Milana Košaře stal před pár dny městský architekt.

celý článek >>>

Město si „posvítí“ na veřejné osvětlení

Město si „posvítí“ na veřejné osvětlení

Za přítomnosti několika zastupitelů a také zájemců z řad veřejnosti byla na městském úřadě projednána prezentace Studie veřejného osvětlení města Poděbrady.

celý článek >>>

Červnová obchůzka aneb Žižkov pod drobnohledem

Červnová obchůzka aneb Žižkov pod drobnohledem

V pondělí 18. 6. se uskutečnila další ze série pravidelných obchůzek vedení města jednotlivými lokalitami Poděbrad. Tentokrát se účastníci blíže podívali na situaci panující v městské části Žižkov.

celý článek >>>

Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

Školní rok 2017/18 je už historií. Studenti a pedagogové vyměnili úmorný dril u kateder a náročné přípravy v kabinetech za vytoužený letní odpočinek a rekreaci mysli. Poděbradské noviny oslovily všechny ředitele poděbradských škol se dvěma prostými a explicitními otázkami.

celý článek >>>

Děkujeme, pane profesore!

Děkujeme, pane profesore!

Jiří Navrátil, čestný občan Poděbrad, zemřel… Ta strohá, smutná věta nedokáže vystihnout, co všechno jsme s jeho odchodem ztratili.

celý článek >>>

Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“

Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“

Přestože Středočeský kraj zahájil přípravu rekonstrukce Revoluční ulice v Poděbradech už před třemi roky, stále se mu nedaří získat pro zahájení stavebních prací nezbytná povolení.

celý článek >>>

Starosta Langr navštívil Čínu

Starosta Langr navštívil Čínu

Koncem května vyrazil starosta Poděbrad Ladislav Langr na pětidenní pracovní návštěvu Číny.

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být XI.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být XI.

V seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představujeme poslední lokalitu. Také ta by se mohla v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY