Radní Felkr: Plánujme moudře. Tak jako naši předci

 

Na konci loňského roku se na poděbradské radnici konala veřejná prezentace a projednání generelu zeleně města Poděbrady.

zelen___ilustr__Jedná se o dokument, který vyhodnocuje současný stav veřejné zeleně a navrhuje koncepci její péče a dalšího rozvoje. O postřehy a dojmy z tohoto projednání jsme požádali jednoho z hlavních aktérů setkání – radního pro životní prostředí Jiřího Felkra.

„Generel má za cíl vyhodnotit konkrétní plochy s ohledem na stav zeleně, mobiliáře a využití pozemku. Nehodnotí se jednotlivé taxony, nýbrž celky. Například celé stromořadí. Kritérií je celá řada, pro nás je důležité oznámkování lokality od jedničky do pětky jako ve škole, případná navržená dosadba dalších keřů nebo dřevin, a dále slovní komentář i s doporučením vize. V praxi bude tento dokument sloužit hlavně úředníkům při plánování péče o zeleň, náhradních výsadeb nebo investičních záměrů, neboť si v dokumentaci potřebné informace rychle zjistí.


Využití však najde generel i u občanské veřejnosti. Například si občané mohou vyhledat, jak generel hodnotí lokalitu v okolí jejich bydliště, a co je doporučeno pro zlepšení. Bylo hodnoceno přes 300 lokalit a stromořadí, což je úctyhodné číslo, a hodně práce za ním.

Vzor z Úval a „rádce“ z Lednice

Jsem opravdu rád, že po dlouhých letech diskusí získal generel zeleně konečně v zastupitelstvu podporu, a ‚nanominoval‘ se realizační tým ve složení JUDr. Klára Jirásková, PaedDr. Miroslav Káninský, Bc. Eva Typltová, Simon Audrain, Jaroslav Štěpán a Jiří Felkr. Tým vytipoval nejen městské pozemky, ale i pozemky jiných subjektů, například Povodí Labe a Středočeského kraje, neboť jsou svým umístěním a rozlohou pro město Poděbrady též důležité.


Pro tento náročný úkol jsme hledali také vhodného zpracovatele, a tak jsme se rozjeli získávat informace do měst, kde generel zeleně již měli zpracován. Jako první byly Úvaly, kde nám pan starosta Mgr. Petr Borecký ukázal zpracování od Ing. Štefla a způsob, jak jej v praxi smysluplně využívají. Podobné dobré reference jsme získali i v dalších městech. Proto jsme Ing. Štefla též oslovili a požádali ho o zpracování studie pro město Poděbrady. Ing. Štefl, Ph.D., je vědecko-výzkumný pracovník a pedagog na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici.


Zpracování jsme hodnotili na Komisi životního prostředí i na veřejném projednání, a reakce byly vesměs kladné. Bylo konstatováno, že Ing. Štefl odvedl kus poctivé práce. Nyní ještě zbývá schválení radou města. Dále bude důležité, zda zastupitelé schválí návazné kroky, jako je inventarizace a pasport zeleně, což znamená, že se budou hodnotit a evidovat konkrétní jednotlivé kusy dřevin. Každý strom by měl mít své číslo a souřadnice, čímž by se mělo předejít mylnému kácení.

A co zajímavého nám ještě generel zeleně říká?


Třeba, že máme opravdu nadprůměrně zeleně ve srovnání s městy podobné velikosti. I v rámci lázeňských měst si vedeme velmi dobře. Máme rovněž unikátně propojené město s přírodou. Třeba to i víme, ale určitě to potěší slyšet od odborníka. Važme si tedy toho, co jsme podědili po našich osvícených předcích, a jak moudře a harmonicky plánovali zeleň i urbanistiku. Plánujme tedy také moudře pro naše budoucí generace. Za příjemnou zelení k nám přeci míří tolik návštěvníků z ‚rozpálených‘ měst. Dle hodnocení máme zeleň procentuálně až na pár lokalit v celkem dobrém stavu, což mne překvapilo.


Hlavně to, přátelé, ale nechce usnout na vavřínech. Tím se potvrdilo, že my místní se na naši zeleň koukáme asi až moc kriticky, kdežto odborníci a návštěvníci Poděbrad jsou naší zelení nadšení.“

Text a foto: (red)

 


Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být II.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být II.

Ve druhém díle seriálu PN, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech, představíme další 2 místa. Ta by se mohla v budoucnu stát potvrzením, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

Prezidentská anketa: Pyrrhovo vítězství profesora Drahoše

Prezidentská anketa: Pyrrhovo vítězství profesora Drahoše

Jednoznačným triumfem Jiřího Drahoše skončila „prezidentská" anketa PN.

celý článek >>>

Smetiště místo upravené „brány do města“. Platí na nádraží zákaz úklidu?

Smetiště místo upravené „brány do města“. Platí na nádraží zákaz úklidu?

Začátkem roku se poděbradské nádraží proměnilo v mírné nadsázce ve smeťák. Proč bylo jedno z nejfrekventovanějších míst ve městě a důstojná brána lázeňského města zavalena odpadky a nepořádkem?

celý článek >>>

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být I.

Vize a inspirace aneb jak (vkusné) by to mohlo být I.

V minulém vydání PN jsme zveřejnili „letmý“ náhled do obsáhlé práce Ateliéru Šteflovi, který přináší inspirace možného rozvoje zeleně v Poděbradech. V následujícím seriálu vás s tímto přínosným a hodnotným dokumentem seznámíme detailněji, a přineseme tak vizuální potvrzení, že Poděbrady mohou být ještě půvabnější.

celý článek >>>

Hasiči z Velkého Zboží oslavili výročí v nové zbrojnici

Hasiči z Velkého Zboží oslavili výročí v nové zbrojnici

V pátek 5. 1. 2018 byla v centru Velkého Zboží slavnostně otevřena moderní hasičská zbrojnice, která bez okolků splňuje parametry 21. století.

celý článek >>>

Vše bude nyní profesionálnější, těší velitele Lokajíčka

Vše bude nyní profesionálnější, těší velitele Lokajíčka

Z nové hasičské zbrojnice ve Velkém Zboží měli velikou radost všichni příchozí. Ale možná ta úplně největší sálala z velitele zbožské jednotky dobrovolných hasičů Tomáše Lokajíčka. Ten v rámci slavnostního „antré“ obdržel Zlatou okresní medaili. Nejen o nové chloubě místního sboru se pro PN krátce rozpovídal.

celý článek >>>

Konec roku se neobešel bez vandalismu

Konec roku se neobešel bez vandalismu

Poslední dny roku jsou již tradičně spojeny s oslavami a v ulicích města se setkávají stovky lidí, aby společně prožili čas vánoční a přivítali nový rok. Bohužel, i tentokrát se našli tací, kteří pojali oslavy po svém.

celý článek >>>

Velitel Dlabal: Agresivní bezdomovce jsme z Poděbrad dostali

Velitel Dlabal: Agresivní bezdomovce jsme z Poděbrad dostali

Především na poděbradské bezdomovce, kteří jsou – ať chceme či nikoliv – častými obyvateli vlakového nádraží, se PN zeptaly velitele Městské policie Miloše Dlabala.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY