Trpělivost, občane. Proč Poděbrady „zívají“ v čekárně investic?

 

Hned několik klíčových projektů města čeká úctyhodnou dobu na zahájení. Očekávaný „hladký“ sprint se u nich proměnil v dýchavičnou štreku pro trénované vytrvalce. Pomineme-li neúspěšnou ságu k výstavbě nového společenského sálu, je na trati řada dalších „vousatých“ atletů. Kdy se konečně objeví v cílové rovince?

 

/revolucni_ulice__kopiroRekonstrukci Revoluční ulice přislíbil už v roce 2015 tehdejší hejtman Miloš Petera. Na zahájení prací se dosud čeká…


BIOS: nové „výběrko“

Za nejzásadnější projekt roku 2018 považuje vedení města rekonstrukci a rozšíření sportovní haly BIOS, která je vlajkovou lodí investic pro letošní rok. Půjde o kompletní výměnu pláště, novou odpruženou podlahu, rozšíření sálu, nové šatny a také vybudování regulérního hlediště pro přibližně 300 diváků.


V těchto dnech měli již dělníci na Ostende měnit dosluhující halu v důstojnou „arénu“. Jenže přišla komplikace a osmdesátimilionová investice zatím nezačala. „Jeden z kritiků projektu se odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tento úřad má dva měsíce času na to, aby se k dané věci vyjádřil, což by následně mohlo znamenat další, značnější průtahy. Proto jsme se raději rozhodli vypsat nové výběrové řízení na dodavatele stavby. A zdůrazňuji, že v něm neopravujeme naše chyby, ale nejednoznačnosti,“ podotkl starosta města Ladislav Langr.


Nezbývá než doufat, že se rekonstrukce „BIOSKY“ nestane následníkem zimního stadionu, jehož zahájení výstavby provázela také řada termínových průtahů.

Pódium jen za milion

Ještě déle se vleče start zahájení výstavby nového hudebního pavilonu v lázeňském parku. Ten byl nejprve oddálen odvoláním jednoho ze sousedů stavby, kterému jeho postoj zamítl až středočeský Krajský úřad. Poté se termíny posunovaly z důvodů přesného umístění stavby, navíc se musela předělávat projektová dokumentace. A aby toho nebylo málo, nastaly další průtahy proto, že se do výběrového řízení na dodavatele stavby nikdo nepřihlásil. „V životě by mě nenapadlo, že se tento projekt nepodaří uskutečnit. Předpokládané náklady na stavbu totiž činily 5,5 milionu korun. Firmy, které se podobnými pracemi zabývají, však cenu, za kterou by stavebně velice náročný hudební altán byly schopné vybudovat, vypočetly na 8,5 milionu korun. Z tohoto důvodu jsme tento projekt museli odložit. Naším nynějším plánem je vybudování dočasného, důstojnějšího pódia, které by mělo městskou kasu vyjít na 1 milion korun,“ uvedl starosta Langr. Jestli bude stát skromnější hudební stánek na kolonádě ještě letos, zůstává velkým otazníkem.  

Byty v „Paříži“

Je to už dobré dva roky, kdy město získalo stavební povolení na rekonstrukci bývalého hotelu Paříž na Žižkově. Od té doby očekává poděbradská radnice vyhlášení vhodné dotační výzvy na rekonstrukci objektu, včetně výstavby výtahu. Nedaleko přejezdu u skláren mělo vzniknout 21 malometrážních bytů pro mladé rodiny a seniory. „Všechny dotační tituly, které se objevily, činily 650 000 korun na jednu bytovou jednotku. Vzhledem k tomu, že předpokládané náklady na celý projekt odhadujeme na 21 milionů korun, bylo pro nás nereálné doplácet z vlastní kasy skoro 10 milionů korun. Musíme si uvědomit, že jde o nenávratnou akci, kterou si jednoduše nemůžeme dovolit. Nicméně v současné době se již objevují přeci jen vhodnější dotační tituly, kde by město doplácelo jen 3 nebo 4 miliony korun. O tom už se můžeme bavit,“ vysvětlil starosta Poděbrad Ladislav Langr.

Nervozita v Kluku

Město před několika lety slíbilo občanům Kluku odvodnění rybníku Hliňák odkanalizováním do Sokolečské strouhy. Součástí projektu mělo být i odkanalizování ulice Heřmánková s napojením na ulici Vrbová a vybudování komunikací. Neochotou komunikovat ze strany podílových soukromých vlastníků rybníku se projektové práce na čas zastavily.


Dnes proto není hotová ani kanalizace, ani silnice.


„Problémem je, že rybník Hliňák má několik vlastníků, což nám velmi komplikuje situaci. Nicméně v našem úsilí pokračujeme. Hliňák odvodňovat nebudeme, ale ulice Heřmánková a Vrbová odkanalizujeme a svedeme do Sokolečské strouhy. Vše by mělo proběhnout na jaře příštího roku,“ řekl starosta města Langr.

Kanalizace za mostem

Po řadě let neúspěšných jednání se soukromými vlastníky pozemků získalo město v roce 2016 poslední pozemek, který dosud bránil výstavbě kanalizace Na Zámostí a k Jezeru. Podle optimistických odhadů poděbradských radních měla být realizace projektu zahájena v minulém roce. To se však nestalo; průtahy nastaly při získávání povinných vyjádření státních orgánů. „Nejprve s námi nekomunikoval vlastník tamního pozemku. A když už jsme vše připravili, tak zemřela projektantka díla, o čemž nás nikdo neinformoval. Věřím, že letos s pracemi Na Zámostí začneme,“ komentoval trnitou cestu starosta Langr.


Zámostí a Jezero jsou jedny z posledních míst, která je třeba odkanalizovat a napojit na zrekonstruovanou čističku odpadních vod. Po dokončení prací by se mělo koupaliště na Jezeře začít dále rozvíjet a v jeho areálu by mohly vzniknout další rekreační objekty.

Revoluční „po splatnosti“

Posledního „unaveného maratónce“ ztělesňuje rekonstrukce Revoluční ulice na Žižkově. Investorem generální opravy páteřní poděbradské ulice je v tomto případě Středočeský kraj. Rekonstrukci ulice přislíbil už v létě 2015(!) tehdejší hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Také jeho následovnice, Jaroslava Pokorná Jermanová, loni v březnu ujistila, že oprava ulice začne ještě v roce 2017.


Jenže, neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil a „dokud není Ledecká v cíli“.


Když už se zdálo, že stavbě nic nebrání, přišlo odvolání jednoho z občanů, kterému stavební úřad vyhověl. Krátce nato vydal poděbradský Městský úřad následující tiskovou zprávu, kterou otiskujeme v plném znění: „Pozemek komunikace je pozemek Středočeského kraje a stavebníkem zmíněné akce je Krajský úřad Středočeského kraje. Město Poděbrady bylo účastníkem řízení v projektové dokumentaci pouze na základě toho, že je majitelem sousedních pozemků a krajský pozemek je na katastrálním území Poděbrad. Součástí této krajské stavby je však participace města na dešťové kanalizaci, která se do tělesa ulice logicky umístí v rámci rekonstrukce. Projektant odstoupil od řešení likvidace dešťových vod v komunikaci vsakem na základě upozornění města, že v blízkém okolí není podle hydrogeologických posudků vsakování vhodný způsob řešení likvidace dešťových vod. Na základě toho si projektant nechal zpracovat stanovisko autorizovaného, odborně způsobilého hydrogeologa Zbyňka Alinče, ze kterého jasně vyplývalo, že vsakování v lokalitě Revoluční je zcela nevhodné kvůli nevyhovujícím místním geologickým a hydrogeologickým poměrům. Poté projektant nahradil vsaky vyprojektováním dešťové kanalizace. Po projednání bylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. A po následných krocích a odvolání jednoho účastníka řízení odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání. Zjistil, že vydané rozhodnutí stavebního úřadu trpí vadami, pro které je nutné jej zrušit a vrátit k novému projednání, což také svým rozhodnutím učinil. Město Poděbrady vede navzdory problémům intenzivní jednání s Krajským úřadem, aby nová ulice Revoluční byla realitou.“


Tolik vyjádření poděbradské radnice. Řečeno jedinou větou: obyvatelé města se při čekání na hejtmany slibovanou zrekonstruovanou ulici musí obrnit trpělivostí…

Text a foto: Aleš Kubelka
(10. 5. 2018)


Bitva o radnici vrcholí

Bitva o radnici vrcholí

Už za 14 dní rozhodnou občané Poděbrad o složení nového zastupitelstva a nepřímo i o nové hlavě města. Nejvyšší čas představit ty, kteří chtějí spravovat věci veřejné v polabských lázních.

celý článek >>>

Sokol z Poděbrad doletěl až do Polska

Sokol z Poděbrad doletěl až do Polska

Sokol stěhovavý, který byl 30. června vypuštěný v Poděbradech, dokázal doletět až do středního Polska. Momentálně se pohybuje u města Krzyworzeka.

celý článek >>>

Evoluce na dráze i v autobusech pokračuje

Evoluce na dráze i v autobusech pokračuje

Nedávné a na příští týdny plánované novinky na železnici potěší i poděbradské cestující.

celý článek >>>

Jubilejní desítka. Parkovací cyklověž u nádraží je otevřena

Jubilejní desítka. Parkovací cyklověž u nádraží je otevřena

Ve čtvrtek 30. 8. 2018, tak trochu symbolicky v den zahájení největší letošní turistické atrakce v Poděbradech – festivalu Soundtrack, byla v sousedství vlakového nádraží slavnostně otevřena parkovací cyklověž Biketower.

celý článek >>>

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Politickému lobby nepodlehnu, říká městský architekt Košař

Když se před lety léčil v místních lázních, mohl se při procházkách Poděbrady dosyta kochat zdejší architekturou. V té době jej jistě ani nenapadlo, že on sám bude jednou přispívat k tomu, aby i budoucí generace zde mohly obdivovat novodobé stavby. Životní cesty jsou však nepředvídatelné, a tak se z Milana Košaře stal před pár dny městský architekt.

celý článek >>>

Město si „posvítí“ na veřejné osvětlení

Město si „posvítí“ na veřejné osvětlení

Za přítomnosti několika zastupitelů a také zájemců z řad veřejnosti byla na městském úřadě projednána prezentace Studie veřejného osvětlení města Poděbrady.

celý článek >>>

Červnová obchůzka aneb Žižkov pod drobnohledem

Červnová obchůzka aneb Žižkov pod drobnohledem

V pondělí 18. 6. se uskutečnila další ze série pravidelných obchůzek vedení města jednotlivými lokalitami Poděbrad. Tentokrát se účastníci blíže podívali na situaci panující v městské části Žižkov.

celý článek >>>

Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

Úsměvy na tváři i vrásky na čele. Ředitelé hodnotí uplynulý školní rok

Školní rok 2017/18 je už historií. Studenti a pedagogové vyměnili úmorný dril u kateder a náročné přípravy v kabinetech za vytoužený letní odpočinek a rekreaci mysli. Poděbradské noviny oslovily všechny ředitele poděbradských škol se dvěma prostými a explicitními otázkami.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY