ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (ustavující zasedání z 31. 10. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Romana Schulze (ODS) a Radka Smejkala (Pro občany Poděbrad).


ROMAN SCHULZ

/schulz__Ustavující zasedání městského zastupitelstva probíhalo v poklidné sváteční atmosféře. Před zaplněným hledištěm byl za hlasitého potlesku většiny přítomných zastupitelů i diváků zvolen novým poděbradským starostou pan Jaroslav Červinka. Jeho zvolením, stejně jako výsledky voleb obou místostarostů a předsedů finančního a kontrolního výboru, byla naplněna koaliční smlouva, uzavřená mezi sdružením Naše Poděbrady, sdružením STAN s podporou KDU-ČSL a ODS. To pochopitelně považuju za nejdůležitější výsledek ustavujícího jednání městského zastupitelstva. Po osmi letech vládnutí starosty Ladislava Langra totiž započala nová etapa v životě našeho města.

Pouze u dvou bodů jednání proběhla vážnější debata mezi koaličními a opozičními zastupiteli, takže se u nich krátce zastavím. Tím prvním bylo určení počtu místostarostů. Naše koalice navrhla dva uvolněné místostarosty (tzn. oba vykonávající svou funkci na plný pracovní úvazek), opozice navrhovala buď jednoho uvolněného místostarostu, nebo sice dva místostarosty, ovšem prvního uvolněného a druhého neuvolněného. Argumentovala přitom tím, že je návrh koalice nehospodárný. Pominu-li efektivnější a přehlednější rozdělení kompetencí mezi dva místostarosty a možnost širší spolupráce mezi třemi vedoucími představiteli města, pamětníkům chci připomenout, že ještě v roce 2002 měly Poděbrady dva uvolněné místostarosty a pracovaly hospodárněji než končící koalice s jedním místostarostou. Současná koalice od ní přebírá město s výrazným deficitem. Jsem přesvědčen o tom, že naše koalice bude řídit město hospodárněji a že výdaje za dva uvolněné místostarosty nebudou mít na hospodaření města zásadní vliv.

Tím druhým bodem, při jehož projednávání se vedla diskuze, byla volba předsedy kontrolního výboru. Pravdou je, že je tento post obvykle (ovšem ne vždy a všude!) nabídnut opozici. Vzhledem k zásadní změně, ke které ve vedení města došlo, se koalice dohodla na tom, že si tuto funkci tentokrát ponechá. Důvod je zřejmý – kontrolní výbor bude muset po bývalé koalici zkontrolovat ještě řadu akcí z let 2017 a 2018, které z časových důvodů zkontrolovat nestihl. Je tedy nezbytné, aby se na tom podíleli lidé, kteří v minulém volebním období ve výboru pracovali a mají v daných záležitostech největší přehled. A opět je dobré připomenout, že v letech 2010–2014 si tehdejší nová koalice v čele se starostou Langrem kontrolní výbor ponechala.

Na závěr chci ještě jednou srdečně poblahopřát všem zvoleným zastupitelům a vyjádřit přesvědčení, že v novém volebním období bude pro nás pro všechny prvořadý zodpovědný přístup ke správě věcí veřejných.    

RADEKSMEJKAL

smejkal__Ustavující jednání zastupitelstva má být slavnostní a důstojné a takové také bylo.

A musím za to poděkovat všem kolegům zastupitelům, kteří nejsou součástí nové koalice. Nekonfliktně vyjádřili své názory a doporučení a samozřejmě věděli, že nebude akceptováno. Silným momentem pro mě bylo děkování (ke kterému se přidávám) za dosavadní práci nyní již bývalého starosty Ladislava Langra. Opakovaně sklidil všeobecný potlesk z řad zastupitelů, zaměstnanců města i diváků, což je jasným důkazem díků a podpory, kterou v tomto městě měl a má.

Řekněme si upřímně, že to, že vítěz voleb byl zcela odstaven od jednání a podílu na vedení města, se asi nebude líbit nejen těm, kteří toto uskupení volili. Já si přeji, aby zde v budoucnu byla skupina lidí, která najde morální sílu dělit se o vedení města mnohem více a s přihlédnutím k získaným mandátům. Dovolím-li si příměr, tak občané si zvolili celou sadu hracích kamenů, ale některé z těch kamenů se samy rozhodly hrát podle svého a možná trochu jinak.

Věřil jsem například, že přijde gesto v podobě postoupení vedení kontrolního výboru opozici, ale zdá se, že vítězové si rozhodli vystavět pevné hradby. Můžeme jen doufat, že i lidé mimo koaliční uskupení se budou moci stát řadovými členy obou výborů a že se politická příslušnost zcela smaže v komisích města.

Novému starostovi města Jaroslavu Červinkovi přeji mnoho sil a městu Poděbrady přeji koncepční rozvoj.

Foto: archiv
(15. 11. 2018)


Čest památce Jana Palacha vzdali ti, kteří nechtějí zapomenout

Čest památce Jana Palacha vzdali ti, kteří nechtějí zapomenout

Smrt studenta Jana Palacha nebyla marná. To si v Poděbradech připomněli vzpomínkovou akcí 50 let po mrazivě statečném činu dvacetiletého studenta.

celý článek >>>

Letošní SOUNDTRACK láká na Šakalí léta i výhodné vstupné

Letošní SOUNDTRACK láká na Šakalí léta i výhodné vstupné

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady zahájí svůj letošní program světovou premiérou koncertní verze filmového hitu Šakalí léta. Organizátoři akce zároveň před několika dny spustili předprodej festivalových passů.

celý článek >>>

Poděbradská delegace navštívila předvánoční Vertou

Poděbradská delegace navštívila předvánoční Vertou

Zástupci Poděbrad – starosta Jaroslav Červinka, 1. místostarosta Roman Schulz, tisková mluvčí Radka Kakrdová a ředitel Gymnázia Jiřího z Poděbrad Kamil Bříza, zavítali ve dnech 6.–9. prosince 2018 do partnerského města Vertou.

celý článek >>>

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Azbest v „BIOSce“ navýší cenu její rekonstrukce

Nejzásadnější poděbradský projekt roku 2019, který zahrnuje rekonstrukci a rozšíření dosluhující sportovní haly BIOS, provázejí komplikace s výskytem azbestu.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Miroslava Holase (Naše Poděbrady) a Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady).

celý článek >>>

Informace k situaci v PN

Informace k situaci v PN

Zaznamenali jsme obavy z možného zrušení Poděbradských novin, a proto bychom touto cestou chtěli reagovat a upokojit vaše obavy z možných změn. Poděbradské noviny budou nadále vycházet ve stejném formátu i čtrnáctidenním režimu a ani počet výtisků se nebude měnit.

celý článek >>>

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Milana Suchomela (Volba pro Poděbrady) a Miloše Mikolandu (Naše Poděbrady).

celý článek >>>

Chceme měnit vnímání Ukrajiny v České republice, říká ukrajinský velvyslanec

Chceme měnit vnímání Ukrajiny v České republice, říká ukrajinský velvyslanec

Na krátkou návštěvu zavítal do Poděbrad Jevhen Perebyjnis, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY