ÚHEL POHLEDU ANEB ZASTUPITELSKÉ DOJMY

 

V rubrice Poděbradských novin dáváme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva prostor vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva (zasedání z 19. 12. 2018) nejvíce zaujala.


Tentokrát Poděbradské noviny oslovily Miroslava Holase (Naše Poděbrady) a Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady).

MIROSLAV HOLAS

/holas_n__Chybí, nebo nechybí v rozpočtu města Poděbrady na rok 2019 padesát milionů korun? To bylo jedno z hlavních témat posledního jednání zastupitelstva 19. prosince loňského roku.


Celá diskuze se vedla především o největší investiční akci města na tento rok, kterou je rekonstrukce sportovní haly BIOS na Ostende s celkovými plánovanými náklady v částce téměř 71 milionů korun.


Jednoduše řečeno, rozpočet města musí být vždy schvalován podle závazných rozpočtových pravidel jako vyrovnaný, tedy příjmy a výdaje musí být v rovnováze. Bohužel minulé vedení města rozhodlo v průběhu roku 2018 použít část finančních prostředků primárně určených na rekonstrukci haly BIOS na financování jiných investičních akcí. Díky tomuto „danajskému daru“ bylo nezbytné pro nové vedení města přijmout rozhodnutí o krytí tohoto schodku příslibem bankovního úvěru na 50 milionů korun. Takto byl rozpočet koncipován a také předložen zastupitelstvu města. Po delší diskuzi byl schválen všemi hlasy jak koaličních, tak i opozičních zastupitelek a zastupitelů. Velkou zásluhu na hladkém přijetí rozpočtu na rok 2019 má z mého úhlu pohledu Ing. Petr Fiala, nový předseda finančního výboru, kterému se podařilo ve velice krátké době připravit veškeré kroky, které umožnily rozpočet schválit, a opět chci zdůraznit, že souhlasným hlasováním všech zastupitelů!


Dalším, pro mě pozitivním prvkem je to, že pod vedením nového starosty města Jaroslava Červinky došlo k výrazné změně průběhu jednání zastupitelstva. Odpadly „půlnoční seance“, kdy se zastupitelé rozcházeli až na počátku druhého dne. Jednání zastupitelstva jsou nyní až na výjimky velmi věcná a trvají o mnoho kratší dobu než v minulém období. Co však nejvíce oceňuji, je to, že starosta tvrdě odmítá akceptovat osobní útoky ze strany diskutujících, bez ohledu na to, ze které strany přichází, trvá na maximální věcnosti příspěvků a nementoruje.


Vstupujeme do roku třicátého výročí Sametové revoluce. Žijeme již téměř 30 let ve svobodě a demokracii a i když se nám vždy a všechno nemusí dařit, je namístě si stále připomínat morální autoritu našeho prezidenta Václava Havla a stálou platnost jeho myšlenek. Jednou z nich si dovolím svůj příspěvek zakončit i já: „Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“


Vše dobré v novém roce přeje Miroslav Holas, 2. místostarosta města Poděbrady.

LADISLAV LANGR

langr_8756Úhly pohledu logicky mohou být různé. Proto doporučuji čtenářům, kteří mají vlastní hlavu a přístup k internetu, aby nedali na subjektivní dojmy, teď konkrétně pánů Holase a Langra, ale díky videozáznamu na stránkách města se seznámili s autentickým průběhem jednání. Není nad osobní zkušenost!


Také proto se v hodnocení zaměřím jen na věci ověřitelné. Například v minulém volebním období se nestalo ani jednou, že by rozpočet města byl schválen všemi hlasy napříč politickým spektrem. A ejhle, najednou to jde!? Někdo možná řekne: Geniální koalice sestavila skvělý rozpočet. Z pohledu opozice musím konstatovat, že respektujeme právo koalice postavit vlastní rozpočet, za který si také silou svých 11 hlasů zodpovídá. Nemáme potřebu házet klacky pod nohy jen proto, že se to může, jako se to dělo téměř permanentně v uplynulých čtyřech letech. Dobře víme, že hlavní díl odpovědnosti teď nese koalice pánů Káninského, Červinky a Součka.

Jsou však zcela liché poznámky, že bývalé rozpočty byly nevyvážené a špatné. Každý, kdo v tomto městě žije, vidí opravené městské budovy, školy, školky, sportoviště, novou dopravní infrastrukturu, pořádek, čistotu a hlavně do nudného, zadluženého města by asi nejezdily tisíce turistů. Těch turistů, kteří poděbradským podnikatelům a také do městského rozpočtu přinášejí peníze. Jen na rok 2019 je kvalifikovaný odhad výše nárůstu daní do rozpočtu cca 17 milionů korun. Ostatně o kvalitě hospodaření právě skončeného roku 2018 vypovídá i fakt, že všichni zastupitelé na doporučení finančního výboru vzali na vědomí pozitivní výsledky hospodaření za leden až říjen roku 2018, tedy toho hospodaření, které bylo ještě plně v kompetenci bývalé koalice.


Na druhé straně i nové vedení města bez uzardění dělá stejné chyby, které jako opozičníci ještě před několika měsíci sami tvrdě kritizovali (pozdě dodané nebo nekompletní podklady, chybně připravené materiály). Určitě to nelze omlouvat nezkušeností. Z jedenáctičlenné koalice jsou skutečnými novici jen čtyři pánové. Místostarostové byli zastupiteli a starosta před lety ve stejné funkci dokonce působil v Dymokurech.


Poslední komentář se týká personální politiky. Volba pro Poděbrady získala téměř třetinu všech voličských hlasů. Přesto naši kandidáti do komisí a výborů jsou zřejmě bez šance. V dosud ustavených čtrnácti komisích a výborech se 119 členy máme jen jedno jediné zastoupení. Za našeho působení na radnici jsme tyto dobrovolné orgány otevřeli všem zájemcům a nikoho nekádrovali.


Rozhodně není cílem opozice kritizovat za každou cenu. Volební boj skončil, jak smířlivě občas zaznívá z obou stran sálu. Nyní musí koalice předvést a zdůrazňuji nejen svým voličům, ale všem občanům města, že nejen slibuje, ale i plní. Že nejen boří, ale i tvoří.


Ostatně, plavecký bazén – to je přece výzva!

Foto: archiv
(10. 1. 2019)


První domácí hospic na Kolínsku nabízí služby i poděbradskému regionu

První domácí hospic na Kolínsku nabízí služby i poděbradskému regionu

Domácí hospic Srdcem poskytuje hospicovou péči v přirozeném prostředí pacientům nevyléčitelně nemocným, v pokročilé nebo konečné fázi života. Svoji činnost jsme zahájili 1. listopadu 2018, od vzniku neziskové organizace v dubnu téhož roku jsme v rámci osvětové činnosti uspořádali pro širokou veřejnost opět neformální setkání na téma etických otázek doprovázení a snahy o prolomení tabu smrti a možností zdravotní a lékařské péče v domácím prostředí.

celý článek >>>

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Jak ušetřit při cestách linkami Pražské integrované dopravy

Tarif Pražské integrované dopravy může být pro cestující v obcích, které se do systému PID zapojují, v lecčems nový a někdy si nemusí být jistí, o jakou si říct jízdenku, aby pro ně byla cesta co nejlevnější. Místo tradičního počtu ujetých kilometrů se počítá cena v systému Pražské integrované dopravy podle času, který na cestě strávíte, a podle počtu tarifních pásem, která při tom projedete. Je to ve své podstatě velmi jednoduché.

celý článek >>>

V Luxoru přivítali estonskou velvyslankyni

V Luxoru přivítali estonskou velvyslankyni

Skvělá série diplomatických návštěv pokračovala v Domově pro seniory Luxor i v březnu. Pozvání protentokrát přijala nová estonská velvyslankyně Eva-Maria Liimets.

celý článek >>>

Poděbrady pomáhaly

Poděbrady pomáhaly

Automobilový závodní tým Rallyesport Poděbrady odstartoval přípravu na letošní sezónu dobročinným projektem s názvem Poděbrady pomáhají, jehož hlavní část se odehrála v pátek 22. března na Jiřího náměstí. A jeho výsledky všechny mile překvapily.

celý článek >>>

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Šéf Senátu navštívil Poděbrady, ale na lázeňskou péči čas neměl

Nejprestižnějším hostem Dne Poděbrad 2019 v pondělí 4. března byl předseda Senátu Jaroslav Kubera, kterému dělali společnost starosta města Jaroslav Červinka, místostarostové Roman Schulz, Miroslav Holas a samozřejmě místní senátorka Emilie Třísková.

celý článek >>>

Den otevřených dveří na radnici

Den otevřených dveří na radnici

Nové vedení poděbradské radnice sto dnů po převzetí zodpovědnosti za řízení městských záležitostí pozvalo občany v pondělí 11. února 2019 na sousedské popovídání spojené s prohlídkou úřadu a zpestřené skromným občerstvením.

celý článek >>>

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Poděbrady mají zastoupení v radě Sdružení lázeňských míst

Sněm Sdružení lázeňských míst ČR se konal 30. ledna 2019 v sídle pražské agentury Czech Tourism. Na programu měl volby předsedy, členů rady a revizní komise pro následující období let 2018–2022.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY