Z historie poděbradského Sokola – 5. díl

 

Historie poděbradského Sokola začala před 149 lety a trvá dodnes. V našem seriálu bychom vám ji chtěli aspoň krátce přiblížit.


sokoloveČeská obec sokolská letos slaví 150 let svého založení. Oslavy vyvrcholí začátkem července XV. všesokolským sletem. O měsíc dříve proběhne v Poděbradech generálka – Sokolský župní slet. Vzhledem k této výjimečné události uveřejňujeme v Poděbradských novinách pětidílný seriál o historii nejstarší tělovýchovné jednoty v Poděbradech.

V březnu 1994 předal matrikář a kronikář Josef Obr jednatelce Jiřině Urbánkové evidenci členů poděbradského Sokola, kterou vedl čtyři roky. Za tu dobu vystavil 829 průkazek. V témže roce získal žák oddílu stolního tenisu Tomáš Pavelka na Mistrovství České republiky dvě zlaté medaile (v jednotlivcích a ve čtyřhře) a stal se členem stříbrného družstva kadetů na ME v Ljubljani.

V květnu 1995 se oddíly všestrannosti žen a mužů a Věrná garda zúčastnily sokolských slavností u příležitosti 50. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Zopakovaly si tady sletové skladby z roku 1994. Během léta následujícího roku se v Praze pořádala I. gymnaestráda, kde měl poděbradský Sokol početné zastoupení. Ženy pod vedením Aleny Mikyškové předvedly skladbu s názvem „Polonéza“. Vystoupily zde také oddíl Věrné gardy a děti, muži cvičili společně se ženami ve skladbě „Muž a žena“. Ta byla určena pro XIX. slet americké obce sokolské v Chicagu, kam v létě 1997 odjelo sedm zástupců poděbradské jednoty (a současně celé ČOS). „Byla to nezapomenutelná chvíle stát na stadionu za oceánem, hledět vzhůru k nebesům, daleko od rodné vlasti a zpívat českou státní hymnu, jež nám vháněla slzy do očí. Když jsme se pak rozestoupili na značky a začala hrát hudba na skladbu ‚Muž a žena‘, nezačali jsme jen cvičit, ale přímo tancovat, tak nás hudba nadnášela. Byli jsme hrdi na to, že jsme Češi,“ vzpomíná na krajanský slet jeho účastnice Lucie Fingerová.

V devadesátých letech došlo k rekonstrukci sokolovny, mimo jiné byla zprovozněna nová kotelna, zrealizovala se výměna stropu a oken ve velkém sále a stavba nářaďovny. Prostředky jednota získávala také z pronájmu bývalého kina, upraveného od roku 2000 na squashové centrum s moderním zázemím.
V průběhu desetiletí se na veřejnosti prezentovaly poděbradské sokolské oddíly, o kterých se dočtete více v samostatném článku.

Odbory všestrannosti vedli donedávna Břetislav Borecký a Alena Mikyšková. Obě skupiny – muži i ženy – byly účastníky všesokolských sletů (r. 2000 a 2006) a dalších akcí. Žactvo po odstoupení Josefa Obra a Miroslava Šáry cvičil Michal Vach, posléze Václav Martinec, David Prejsek a Michaela Břízová. V současné době se předškoláčkům věnují Jana Piroutková s Věrou Doležalovou. Oddíl žáků vedou mladé cvičitelky: Aneta a Nelly Škrabánkovy s Miladou Zimovou. Věrné gardě pevnou rukou a sokolským duchem velela vzdělavatelka Zdena Šárová, která vzhledem ke svému věku odstoupila. Její místo převzala Markéta Rožová.


Z aktivit Věrné gardy je třeba zmínit komické pódiové skladby, jejichž autorkou je Zdislava Kodešová. Vystoupení „Na kole Polabím“ a „Pětatřicátníci“ jsou stále aktuální, přestože interpreti zestárli a někteří členové původní sestavy již nežijí.

Mimořádným úspěchem cvičitelky Zdislavy Kodešové se stala skladba „Počítadla“ pro mladší žactvo, která byla představena poprvé na pražské gymnaestrádě v roce 2001 a o pět let později vybrána pro XIV. všesokolský slet.   

Členové TJ Sokol Poděbrady se nevěnovali pouze cvičebním záležitostem – několikrát se účastnili šibřinek v Nymburce. Ve svém sportovním stánku v Tyršově ulici mají k dispozici knihovnu s odbornými publikacemi, beletrií a sokolskými věstníky.

Valné hromady jednoty probíhají každoročně. V březnu 2010 Břetislava Boreckého po patnácti letech ve funkci starosty vystřídal Radek Smejkal. Náčelníkem byl zvolen Michal Vach a náčelnicí Věra Doležalová. V současnosti má poděbradský Sokol celkem 447 členů.

Ve své 149leté historii Tělovýchovná jednota Sokol Poděbrady přežila válečné i totalitní období a právě píše svou novodobou historii. Sokolovna dnes a denně žije pohybem nejmenších sokolíků i „zralých“ Sokolů, v jejích prostorách se připravují mladí výkonnostní sportovci. Jednu velkou událost má jednota před sebou. V neděli 3. června se stane hostitelkou „Sokolského sletu k oslavě 150 let od založení Sokola“.

 

 

Doplňující a upřesňující údaje k „Záznamům z historie a současnosti TJ Sokol Poděbrady“, týkající se r. 1989–1990

 

…Sportovní gymnastika se vstupem do Sokola váhala…

Ano, oddíl sportovní gymnastika trochu váhala, neboť tehdejší obnovitelé Sokola hned v prvopočátku vyjadřovali názory, že by tento oddíl neměl být samostatný, ale že by měl patřit k sokolské všestrannosti – tudíž by neměl existovat. Gymnasté z toho byli smutní a pochopitelně se jim to nelíbilo. Oddíly sportovní gymnastiky byly po celé republice, proč by poděbradský měl být zrušen? Ale nakonec vše dobře dopadlo a oddíl existuje dodnes.

Zdislava Kodešová

Zdroj: archivní materiály TJ Sokol Poděbrady
Zpracovala: Monika Langrová
Foto: archiv TJ Sokol Poděbrady

 

 


Merianova rytina

Merianova rytina

Nejstarší známé vyobrazení Poděbrad, tak zvaná Merianova rytina, pochází velmi pravděpodobně z roku 1650, z doby krátce po třicetileté válce (1618–1648).

celý článek >>>

I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Podobně jako v minulých letech i vloni Polabské muzeum v Poděbradech nabídlo prohlídky svých expozic a připravilo několik tematických výstav. Ani letos tomu nebude jinak. O chystaných akcích hovoří ředitel muzea Jan Vinduška.

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Ve středu 21. listopadu převzal v sídle Středočeského kraje senický starosta Václav Novák pamětní list a plaketu za péči o pietní místo – památník věnovaný trojici parašutistů, kteří se za druhé světové války účastnili odbojové operace Silver A.

celý článek >>>

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

Poděbradští gymnazisté Forman, Havel, Nellis, Kubišová a další / Čtyřiadvacítka poděbradských osobností / Návrat Masaryka do Přední Lhoty

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY