Mnoho věcí se podařilo, ale…


Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, která zlepšila stav města. Jde například o podchod u nádraží, dostavbu zimního stadionu, o prostory před nádražím, prostory parku, autobusové nádraží, nadjezd, ulice za nádražím a další. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.


Především se musím zmínit o tzv. revitalizaci náměstí vzhledem k možnosti dopravního obchvatu města. Domnívám se, že současný zásadní problém města je průjezdná automobilová doprava. Jedná se o obtížný, někdy i nebezpečný pohyb občanů nejen přes náměstí, ale i po celé délce silnice Praha – Hradec Králové vedoucí městem. Absolutně nevýhodný je tento úsek i pro projíždějící motorová vozidla, kde od náměstí až k restauraci U Soudku (tj. cca 100 m) je 6 „přechodových zeber“, kde vozidla často musí brzdit nebo zastavovat a znovu se rozjíždět. To zvyšuje hluk i výskyt výfukových plynů.


Mnoho měst a obcí usiluje o výstavbu obchvatu nebo možnost využití části dálnice (bez poplatku) k odstranění průjezdu motorových vozidel obydlenou zónou. V současné době uvádějí sdělovací prostředky, že k tomu dochází. Ministerstvo dopravy od ledna 2017 zrušilo povinnost mít dálniční známku na vyjmenovaných úsecích dálnic. Jde celkem o přibližně 111 km dálnic – Poděbrady zde však uvedeny nejsou!


Město Poděbrady má již řadu let hotový obchvat. Jenom zkráceně: provoz od Prahy, Nymburka a Mladé Boleslavi odklonit v Přední Lhotě na kruhovém objezdu na dálnici D 11, odtud odklon na Vrčení a zde na kruhovém objezdu dále pokračovat na Hradec Králové nebo Jičín.


V tomto případě se však musí požadavek uplatňovat důsledně, i opakovaně u Ministerstva dopravy, a to i cestou Středočeského krajského úřadu. Dosud jsem nikde nezaregistroval, že by město o to takto usilovalo. Pro průjezdnou dopravu by však došlo k urychlení a bezpečnějšímu průjezdu tímto úsekem a také 50% snížení provozu by městu značně pomohlo.


Tím by současně nemuselo dojít k tzv. revitalizaci náměstí. V tomto případě se domnívám, že nejde o nic nového, něco takového zde již bylo. Vzhledem k tomu, že by se ve výsledku podstatně změnil život náměstí, nemluvě o již vynaložených finančních prostředcích, myslím si, že by o tom měli mít možnost rozhodovat obyvatelé města prostřednictvím referenda.


Co se týká otevření náměstí k vodě, dle návrhu, nepovažuji tento návrh za příznivý pro náměstí, protože se otevře cesta pro vítr a z náměstí se stane větrná hůrka. Náměstí je otevřeno k Labi silnicí a to je snad dostačující. Finanční prostředky určené pro tzv. revitalizaci by byly vhodné pro jinou potřebnou akci.


Jiří Krtouš

 


Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

Šiřitelé špatné nálady

Šiřitelé špatné nálady

Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.

celý článek >>>

Potrefená husa nejvíc kejhá

Potrefená husa nejvíc kejhá

Zpravidla nejhlasitěji protestuje ten, koho se oprávněná kritika bezprostředně týká.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují.

celý článek >>>

Co všechno se neudělalo

Co všechno se neudělalo

Radní města pan Lukavec reagoval na bonmot pana Káninského. Abych oba znesvářené pány rozsoudila, použila jsem koaliční program, který podepsalo hnutí Volba pro město a TOP 09. A tak jsem se podívala, co všechno se neudělalo.

celý článek >>>

Generel dopravy očima zastupitele Holase

Generel dopravy očima zastupitele Holase

V pondělí 14. května 2018 byl představen v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu kompletní materiál ostravské firmy UDIMO, který si objednalo město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY