Mnoho věcí se podařilo, ale…

 

Dovolím si konstatovat, že v posledních letech byla v Poděbradech realizována řada záměrů, které zlepšily stav města. Na druhou stranu musím zmínit záležitosti, které nejsou řešeny vůbec nebo, dle mého názoru, jejich řešení je nevhodné.


Socha T. G. Masaryka. Umístění sochy prvního prezidenta republiky se mně osobně zdá nepochopitelné a pro takovou osobnost znevažující. Je zde dětmi okopávána a pro některé odrostlé slouží pro zábavu, například k věšení kravat. Zdůvodnění jejího stávajícího umístění, že T. G. M. takto bude „stále mezi námi“, je podivné. Pro starší generaci jde o národního velikána, na kterého nezapomenou, pro mladé generace se ale stává již pouhou historickou postavou, bez ohledu na jeho význam pro náš stát. Současná instalace sochy mi připomíná socialistický TV seriál „Sám voják v poli“. Co se týká umístění sochy, domnívám se, že by dobré místo bylo tam, kde byla busta J. Fučíka, tj. naproti bývalé prodejně „Jitřenka“, s potřebnou zahradní úpravou.


Oprava chodníku. Před několika lety jsem písemně požádal MěÚ Poděbrady o provedení opravy chodníku ve Studentské ulici ústící do ulice Alešova u prodejny Penny. Začátek chodníku byl skutečně opraven položením asfaltového povrchu, ale pouze asi 50 metrů k ul. Dvořákova. Dále se zde již delší dobu nic neděje, zatímco jsou opravovány nebo realizovány nové chodníky jinde. Uvedená ulice je dost frekventovaná, tudíž by bylo potřebné opravu dokončit alespoň k ul. Hellichova.


Co se týká nového obchodního centra Kaufland, domnívám se, že by si jeho umístění zasloužil Žižkov, aby jeho obyvatelé nemuseli chodit nebo jezdit do Penny.


Senior taxi. Je dobře, že se jízdy rozšiřují i do nymburské nemocnice. Jsou zde však pacienti, kteří musí jezdit vzhledem ke své léčbě do Městce Králové. A to i v případě, že jde pouze o odběr krve. Myslím si, že by uvedená služba mohla být rozšířena i do této nemocnice.


Jiří Krtouš

 


Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

Šiřitelé špatné nálady

Šiřitelé špatné nálady

Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.

celý článek >>>

Potrefená husa nejvíc kejhá

Potrefená husa nejvíc kejhá

Zpravidla nejhlasitěji protestuje ten, koho se oprávněná kritika bezprostředně týká.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují.

celý článek >>>

Co všechno se neudělalo

Co všechno se neudělalo

Radní města pan Lukavec reagoval na bonmot pana Káninského. Abych oba znesvářené pány rozsoudila, použila jsem koaliční program, který podepsalo hnutí Volba pro město a TOP 09. A tak jsem se podívala, co všechno se neudělalo.

celý článek >>>

Generel dopravy očima zastupitele Holase

Generel dopravy očima zastupitele Holase

V pondělí 14. května 2018 byl představen v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu kompletní materiál ostravské firmy UDIMO, který si objednalo město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY