Pochvala i kritika…


Vážení spoluobčané, chtěla bych se s Vámi podělit o dva zážitky z konce roku 2016.


V prvním případě se jednalo o záchranu nemocné labutě. Velmi oceňuji nesmírně vstřícné a pohotové jednání pana Luboše Vaňka, vedoucího Záchranné stanice pro zraněné živočichy na Huslíku, který ihned po telefonátu, a podotýkám na Silvestra, přijel a nemocnou labuť, která měla zápal plic, odvezl na stanici. Nebylo to poprvé, kdy jsem pana Vaňka žádala o pomoc, nikdy neodmítl a vždy na něj bylo spolehnutí. Domnívám se, že by si zasluhoval velké ocenění od zastupitelstva i občanů města. Je vidět, že láska k přírodě a zvířatům pro něj není jen „džob“, ale služba a plnění povinností.


Druhá záležitost, a právě i vzhledem k přírodě a zvířatům, mne naplňuje každoročně smutkem. Jsou to ohňostroje, ty zbytečné dětinské a nebezpečné hrátky nedospělých otců, kterým se snad stýská po válčení?… Nebo Vám ostatním spoluobčanům nepřipadají tyhle hry nebezpečné, zbytečné a nakonec i drahé? V útulcích každoročně skončí stovky vyděšených psů a koček, nevíme, kolik dalších živočichů může přitom přijít k úrazu. Dělobuchy děsí malé děti, rachejtle se odpalují dokonce z balkonů domů a nadělají mnoho škod, často způsobí požár. To nehovořím o utržených prstech neopatrných a opilých lidí, dětí a podobně. Připadá mi směšné, když dokonce stát ve velkých městech platí policii, aby se lidé mohli opít pod obraz, odpalovat dělobuchy a ještě jim zřizuje zdravotní pohotovost, aby je za státní peníze ošetřoval. Nezlobte se, ale mně to připadá jako Kocourkov. Velký ohňostroj, například v Brně, stojí 500 000 korun, nechci být škarohlíd, ale nemyslíte, vážení spoluobčané, že by se peníze daly využít vhodnějším způsobem a bez ztrát na majetku a zdraví? Že čas mezi starým a přicházejícím rokem plným nové naděje se má slavit radostně, ovšem i důstojně? Letos se v Poděbradech neuskutečnil žádný novoroční koncert, zde bych viděla vhodnější a kulturnější zhodnocení finančních zdrojů města než v barevné záplavě jedovatých zplodin, které se dostávají do životního prostředí.


I přes tohle stěžování, přeji Vám všem krásný, úspěšný a radostný rok 2017.


Eliška Svobodová, Komise sociální, zdravotní, hendikepovaných občanů a seniorů

 


Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

Šiřitelé špatné nálady

Šiřitelé špatné nálady

Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.

celý článek >>>

Potrefená husa nejvíc kejhá

Potrefená husa nejvíc kejhá

Zpravidla nejhlasitěji protestuje ten, koho se oprávněná kritika bezprostředně týká.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují.

celý článek >>>

Co všechno se neudělalo

Co všechno se neudělalo

Radní města pan Lukavec reagoval na bonmot pana Káninského. Abych oba znesvářené pány rozsoudila, použila jsem koaliční program, který podepsalo hnutí Volba pro město a TOP 09. A tak jsem se podívala, co všechno se neudělalo.

celý článek >>>

Generel dopravy očima zastupitele Holase

Generel dopravy očima zastupitele Holase

V pondělí 14. května 2018 byl představen v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu kompletní materiál ostravské firmy UDIMO, který si objednalo město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY