Přímluva za malé zpěváčky…

 

Vážení spoluobčané, letošní zima nám nadělila více chladu a sněhu, než tomu bylo v posledních letech. Nevím, zda jste si všimli, že v Poděbradech velmi ubylo drobného ptactva. Domnívám se, že příčina nespočívá jen v ročním období a letošním množství sněhu. Z volné přírody i ze zahrad u rodinných domů se ztrácejí keře, které by jinak ptactvu poskytovaly hnízdiště, obživu a úkryt před dravci – šípkové a popínavé okrasné růže, hlohy, tavolníky, dřišťály, živé ploty a další. U Labe mizí keře černého bezu. Přitom tyto rostliny mohou zkrášlit naši zahradu, ve veřejném, a zvláště pak lázeňském parku vytvořit milá zákoutí pro chvilky rozjímání a klidu. Mnohdy i nám, nejen ptactvu, poskytují léčivé květy a chutné plody.


Denně chodím kolem bývalého areálu ČSAD. U plotu na straně silnice roste množství šípkových keřů. Dvě zimy zůstaly téměř všechny šípky na keřích, letos nenajdete žádné. Kosi a další ptáci včetně vrabců je oštípali a živili se jejich semínky. Byla to jejich záchrana. V lázeňském parku téměř nenajdeme keře, které by v zimě ptákům poskytly obživu, stejně tak krmítka.


V pořadu Meteor Českého rozhlasu jsem zaslechla zprávu z Velké Británie. Tam by se údajně občané styděli, kdyby neměli na balkoně či na zahradě krmítko a v zimním čase nepřikrmovali opeřence. Dokonce zaznělo, že velká část stěhovavých ptáků odlétá do Británie namísto dřívějších jižních zimovišť, právě z důvodu dostatku potravy. Příklad z rozhlasu uvádím jen pro vaši představu, jak je možné k ochraně přírody přistupovat. Není potřeba vše vkládat do zákonů, je to prostě v lidech, ve skutečné lásce k ostatnímu životu a vědomí vlastní osobní odpovědnosti.


Prosím, vážení zastupitelé, pedagogové ve školách, věnujte pozornost i věcem na první pohled méně významným, přesto však přírodu, životní prostředí a člověka ovlivňujících skrytě a pozitivně, aniž to často tušíme.


Pokud má na ploše ČSAD stát nový supermarket, chci doufat, že šípkové keře nebudou pokáceny. Také ptačí pítka v parku za letních veder (z velkých vodotrysků se malí opeřenci nenapijí) by sloužila ptákům k pití i koupeli, dětem a dospělým k zajímavé podívané i estetickému zážitku.


Eliška Svobodová, Komise sociální, zdravotní, hendikepovaných občanů a seniorů

 


Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

Šiřitelé špatné nálady

Šiřitelé špatné nálady

Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.

celý článek >>>

Potrefená husa nejvíc kejhá

Potrefená husa nejvíc kejhá

Zpravidla nejhlasitěji protestuje ten, koho se oprávněná kritika bezprostředně týká.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují.

celý článek >>>

Co všechno se neudělalo

Co všechno se neudělalo

Radní města pan Lukavec reagoval na bonmot pana Káninského. Abych oba znesvářené pány rozsoudila, použila jsem koaliční program, který podepsalo hnutí Volba pro město a TOP 09. A tak jsem se podívala, co všechno se neudělalo.

celý článek >>>

Generel dopravy očima zastupitele Holase

Generel dopravy očima zastupitele Holase

V pondělí 14. května 2018 byl představen v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu kompletní materiál ostravské firmy UDIMO, který si objednalo město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY