Reakce zastupitele Lukavce


Obvykle se do velkých „politických“ disputací prostřednictvím médií nepouštím. Málokoho to zajímá, a strany, které takto komunikují, se obvykle v rovinách komunikace velmi účelově míjejí, protože chtějí pouze potvrzovat a upevňovat to, co už jednou řekly a je jim v podstatě jedno, co říká druhá strana, čím argumentuje. K názoru pana Mikolandy v minulých PN na můj předchozí článek však rád některé věci ujasním, aby mi autor textu nepodsouval vizitku člověka, který něco neřekl nebo zatajil.


Ve svém článku jsem sdělil, že nehlasování pro rozpočet u některých členů opozice považuji za nezodpovědné. Proč? Protože rozpočet přeci není jen o investicích a kvůli nesouhlasu s investiční politikou koalice, na což má opozice samozřejmě právo, nelze jednoduše pohřbít celý rozpočet, nota bene, když k naprosté většině rozpočtových kapitol nebyla ze strany opozice jediná námitka. Dále jsem řekl, že i v rámci koalice proběhly diskuze, které by ve výsledku měly eliminovat některé doposud zažité postupy, které opozice i z mého pohledu mnohdy oprávněně kritizovala. Naznačil jsem pozitivní posun v řízení a financování investic. Proto jsem vyzval pana Mikolandu, aby hlasoval pro rozpočet. On mě asi na zastupitelstvu moc neposlouchal, nebo jsem ho nepřesvědčil. To už je jedno. Byl proti rozpočtu. Zargumentoval to ve svém názoru pro minulé PN čísly o investicích. Čísly, která jsem údajně zatajil, ač jsou veřejná.


Ani mě nijak netěší výsledky roku 2016 v oblasti realizace investic. Naplánovali jsme toho v roce 2016 hodně, hodně se toho nepodařilo zrealizovat. Důvody jsou objektivní, částečně i subjektivní. Problémy jsme vyhodnotili, a věřím, že jsme se z chyb poučili.


Shrnu-li v reakci na pana Mikolandu, to, že se „proinvestovalo“ relativně málo peněz oproti rozpočtovaným, je pravdou. To, že se alokovaly peníze na investiční akce, z nichž některé nebyly ideově i projektově zcela připraveny, je také pravdou. Že jsme nezískali tolik dotací (na které jsme si zvykli v minulém plánovacím období a které významně ubyly, protože se zásadně změnily dotační podmínky) pravdou také jest. Co ale určitě pravdou není, je jeho konstatování, že jsme se chovali v rozporu s prací dobrého hospodáře a naše výsledky jsou skandální.


Kladu si otázku, co jsme jako koalice tak hrozného provedli, že dostáváme takto expresivní negativní hodnocení? Ano, nevyčerpali jsme peníze z rozpočtu na investiční akce, které jsme plánovali a jako zastupitelstvo průběžně alokovali. Rozhodně ne silou koalice, jak říká pan Mikolanda, tj. jen 11 hlasy, ale ve všech případech i s přispěním opozičních zastupitelů, protože mj. ne na všech jednáních zastupitelstva byli přítomni všichni koaliční zastupitelé. Jen pro zajímavost, rozpočet na rok 2016 schválilo 14 zastupitelů z 19 přítomných; v roce 2016 proběhlo 7 hlasování o rozpočtových opatřeních, kde se mj. finančně dotovaly investiční akce, a to u čtyř hlasování bylo „pro“ 15 zastupitelů a u tří dalších po 14, 13 a 12 zastupitelích. Pouze 1 hlas ze všech osmi rozpočtových hlasování v zastupitelstvu byl „proti“.


Neproinvestované peníze za rok 2016 jsou na účtu města, nikdo je nikam nevyvedl a ani nezpronevěřil. Městu, pokud je mi známo, nevznikla nečerpáním investičních prostředků žádná škoda na majetku…


Proč tedy tak silná slova? Snad ne jen proto, aby pozorný čtenář a občan našeho města „lépe“ pochopil důvod, proč opoziční zastupitel nemohl hlasovat pro jinak dobrý rozpočet?

Zbyněk Lukavec,
zastupitel Poděbrad


Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

Šiřitelé špatné nálady

Šiřitelé špatné nálady

Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.

celý článek >>>

Potrefená husa nejvíc kejhá

Potrefená husa nejvíc kejhá

Zpravidla nejhlasitěji protestuje ten, koho se oprávněná kritika bezprostředně týká.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují.

celý článek >>>

Co všechno se neudělalo

Co všechno se neudělalo

Radní města pan Lukavec reagoval na bonmot pana Káninského. Abych oba znesvářené pány rozsoudila, použila jsem koaliční program, který podepsalo hnutí Volba pro město a TOP 09. A tak jsem se podívala, co všechno se neudělalo.

celý článek >>>

Generel dopravy očima zastupitele Holase

Generel dopravy očima zastupitele Holase

V pondělí 14. května 2018 byl představen v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu kompletní materiál ostravské firmy UDIMO, který si objednalo město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY