Revoluce ve veřejné dopravě proběhla i v Přední Lhotě, zatím ale chybí zastávky


doprava jirkaO integraci Nymburska do Pražské integrované dopravy (PID), která proběhla koncem března 2017, informovaly zevrubně Poděbradské noviny již v minulém čísle. Dovolím si informace doplnit o popis změn, které integrace přinesla Přední Lhotě. Především jde o zásadní zvýšení dopravní obslužnosti, která je nyní srovnatelná počtem a intervaly spojů s městskou hromadnou dopravou ve větších městech. Středem obce dosud projížděl pouze jeden autobus denně, a to jen jedním směrem a pouze v pracovní dny mimo prázdniny – vozil děti ráno do školy v centru města. Nyní se k tomuto spoji přidává dalších 15 párů autobusů, které přes Polabec, Vrbovou Lhotu a Ratenice napojují Přední Lhotu na železniční stanice v Poděbradech a v Pečkách.


Podobně u linky spojující Poděbrady a Nymburk přes Přední Lhotu, Chvalovice a Kovanice dochází ke zvýšení počtu spojů na 14 za den.


Občané Přední Lhoty tak nově mají ve všední dny mezi čtvrtou hodinou ranní a devátou hodinou večerní každou půlhodinu možnost dojet autobusem do některého z regionálních center a pokračovat dál po železnici. (Ve špičce dokonce čtyřikrát za hodinu.)


Mimo zastavěnou část obce, po silnici II/611 přes zastávku „U Kopečků“, navíc nadále operuje dálková linka PID č. 398, která spojuje Poděbrady s Prahou (stanicí metra Černý Most).


Výše popsané zlepšení dopravní obslužnosti je bohužel zatím spíše teoretické. V rámci zavedení nových linek 493 (Poděbrady-Nymburk) a 498 (Poděbrady-Pečky) došlo k přejmenování a zobousměrnění dosud jednosměrných zastávek v Přední Lhotě. U nich ale zatím chybí označníky, nástupní ostrůvky a přístřešky a autobusy jimi zatím projíždějí bez zastavení. Nejnaléhavější je situace U Kopečků, kde lidé zrušením linky H38 přišli o spojení ve směru na Pečky, jelikož nová linka 498 jedoucí přes Přední Lhotu nemá u Kopečků zastávku. Musí proto jít na autobus až téměř do Polabce. Rada města Poděbrady proto 8. března 2017 schválila návrh zastupitelstvu, aby akční plán investic města doplnilo o projekt „Autobusové zastávky v Přední Lhotě“. Zastupitelstvo by o návrhu mělo hlasovat na jednání 12. dubna 2017.


Ke zlepšení dopravní obslužnosti Přední Lhoty dochází díky iniciativě zdejšího místního výboru, který na jaře roku 2015 provedl anketu mezi občany na téma zvýšení počtu autobusových spojů projíždějících zastavěnou částí obce. V anketě se většina vyslovila pro. Na základě výsledků ankety proběhlo jednání mezi zástupcem místního výboru a vedoucím oddělení koncepce příměstské dopravy Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID), jehož výsledkem je trasování nových autobusových linek. ROPID zároveň vyzval město, aby doplnilo chybějící zastávky tam, kde jsou dosud pouze v jednom směru.


Jan Jirka
Foto: autor

 


Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

Šiřitelé špatné nálady

Šiřitelé špatné nálady

Jsem rád, že jsou lidé jako paní Horová, která napsala článek v rubrice „Píšete nám“ s názvem „Cožpak jsme oslepli?“, vydaný v minulých PN na straně 4.

celý článek >>>

Potrefená husa nejvíc kejhá

Potrefená husa nejvíc kejhá

Zpravidla nejhlasitěji protestuje ten, koho se oprávněná kritika bezprostředně týká.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují.

celý článek >>>

Co všechno se neudělalo

Co všechno se neudělalo

Radní města pan Lukavec reagoval na bonmot pana Káninského. Abych oba znesvářené pány rozsoudila, použila jsem koaliční program, který podepsalo hnutí Volba pro město a TOP 09. A tak jsem se podívala, co všechno se neudělalo.

celý článek >>>

Generel dopravy očima zastupitele Holase

Generel dopravy očima zastupitele Holase

V pondělí 14. května 2018 byl představen v zasedací místnosti poděbradského městského úřadu kompletní materiál ostravské firmy UDIMO, který si objednalo město Poděbrady na základě výsledků výběrového řízení a je nazván Generel dopravy.

celý článek >>>

Revitalizace bytových domů pokračuje

Revitalizace bytových domů pokračuje

Navazuji tímto na sérii článků informujících o vybraných činnostech realizovaných společností Městská realitní Poděbrady, a. s. V tomto článku bych vás rád informoval o činnosti naší společnosti v oblasti revitalizace bytových domů a doplnil tak neúplné informace pro ty ze čtenářů, jichž se naše činnost bezprostředně dotýká.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY