Vítané „povzbuzení“: sklárny Crystal Bohemia podpoří učně

 

První tři středoškolští učni začali využívat stipendijní program společností LOUDA GROUP.

 

podpis_stipendijnich_smluv

Fotografie po slavnostním podpisu premiérových smluv stipendijního programu. (zleva) Pavel Louda, předseda představenstva Crystal Bohemia, a. s., tři studenti zařazení do stipendijního programu Crystal Bohemia, Ing. Jaroslav Seifrt, člen představenstva Crystal Bohemia, a Ing. Jiří Hubálek, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk


V akciové společnosti Crystal Bohemia Poděbrady přijali 19. ledna 2017 do stipendijního programu tři studenty. „Jedná se o učně prvního ročníku SOŠ a SOU Nymburk. Připravují se v oboru strojní mechanik, elektrikář silnoproud a elektromechanik pro přístroje a zařízení,“ uvedl Václav Kobera, personalista skláren Crystal Bohemia.


Studenti uzavřeli smlouvu se společností Crystal Bohemia, která je na cestě za vysněnou profesí podpoří. „Vzhledem k tomu, že naše akciové společnosti zatím nemají vlastní učiliště a požadovaných profesí je na trhu práce stále nedostatek, rozhodli jsme se nabídnout svým budoucím pracovníkům podporu během vyučení ve spolupracujících školách a jistotu pracovního místa po úspěšném absolvování studia,“ vysvětlil Kobera účel projektu.


Vybraní studenti tak mohou využívat motivační stipendium společností LOUDA GROUP, v rámci něhož získají finanční a materiální podporu. Například měsíční stipendium ve výši 1 500 Kč, odměnu 6 000 Kč za vyznamenání nebo možnost placené brigády během prázdnin. „Naše nabídka je určena studentům všech ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť. S drobnými odlišnostmi je stipendijní program využíván ve všech našich společnostech. Například ve sklárnách Crystal Bohemia přijímáme stipendisty již od druhého pololetí 1. ročníku,“ doplnil Kobera.


Společnost LOUDA GROUP zastřešuje několik akciových společností a výrobní družstvo. Do stipendijního programu jsou zapojeny Crystal Bohemia, a. s., LOUDA Auto, a. s., a LOUDA Alform, výrobní družstvo.

Další informace o tomto stipendijním programu naleznete na www.crystal-bohemia.com

 

Text: (aku)
Foto: (vak)

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY